27 August 2015
"Eo Wijers-prijsvraag kan ontwerpbureaus een voorsprong geven"
Op 11 september vindt in Deventer de spetterende finale plaats van de Eo Wijers-prijsvraag: “De Stedendriehoek – naar een energieneutrale stedelijke regio”. De tiende editie van Eo Wijers-prijsvraag gaat over de ambitie van de regio Stedendriehoek (de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen) om in 2030 volledig 'energieneutraal' te zijn. In dit interview blikken Yttje Feddes, landschapsarchitect en voormalig juryvoorzitter van de Eo Wijers-prijsvraag en Hans Leeflang, voorzitter van de Eo Wijers-stichting vooruit op wat de prijsvraag voor de hoge ambities van de regio – en daarbuiten – kan opleveren.
Bron Platform31
27 August 2015
 
26 August 2015
Woningverbetering Nagele krijgt impuls
Samen met de bewoners van Nagele maken gemeente Noordoostpolder en Mercatus zich sterk voor een toekomstbestendig Nagele. Om Nagele weer het icoon van het nieuwe bouwen te maken, stelt het college de raad voor het Beelkwaliteitsplan Nagele en een stimuleringslening duurzame particuliere woningbouwverbetering vast te stellen. De regelingen zijn bedoeld om het nemen van maatregelen op korte termijn voor Nagelezen bereikbaarder te maken.
Bron Persbericht gemeente Noordoostpolder
26 August 2015
 
24 August 2015
Stedelijk Interieur: Beheer de openbare ruimte met drones
2015 is uitgeroepen tot het jaar van de drone. Deze apparaten, veelal voorzien van camera, zijn steeds meer gemeengoed en al lang niet meer enkel een speeltje voor nerds en piloten in spe. Stedelijk Interieur (nr 3) onderzocht in hoeverre drones handig zijn bij inspectie van de openbare ruimte. Verder artikelen over participatie (het 'wonder van Giethoorn'), Rotterdam CS (interview met Jan Benthem) en de Nationale Bewegwijzeringsdienst.
Bron Stedelijk Interieur
24 August 2015