29 June 2015
Blauwe Kamer: Jo Coenen over IBA Parkstad
Blauwe Kamer (nr 3) interviewt Jo Coenen over zijn curatorschap van IBA Parkstad. Verder artikelen over Berlijn (geen plaats meer voor leegte), de 'metropool is een lappendeken' (Cees van der Veeken over ruimtelijke ontwikkeling na Vinex), de nieuwe rolverdeling tussen opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieursbureaus en aannemers en twee projectkritieken: de nieuwe kustverdediging van Katwijk en een nieuw winkelcentrum in Amsterdam-Oost (Oostpoort).
Bron Blauwe Kamer
29 June 2015
 
24 June 2015
Reactie VNG op wetsvoorstel drijvende bouwwerken
Het maken van overgangsrecht voor een zo geruisloos mogelijke overgang sluit aan bij onze wensen en is prima. Het opnemen van een gewijzigde definitie van het begrip 'bouwwerk' in de Woningwet, Wabo en Wro is dat niet. Het zorgt voor overgangsrechtelijke problemen en veel onduidelijkheid.
Bron VNG Nieuws
24 June 2015
 
23 June 2015
Groeiend aantal alleenstaanden in de stad vraagt andere woonomgevingen
Opinie (Martin van der Maas). We doen er goed aan het toenemende aantal alleenstaanden in de stad te accepteren als moderne realiteit en onze ruimte zo in te richten dat ook zij goed gedijen.
Zie ook Ik woon alleen (Platform31, 4 december 2014)
Bron Ruimtevolk
23 June 2015