15 september 2014
ROmagazine over een aanvalsplan voor de energietransitie
Bron RO Magazine
15 september 2014
 
14 september 2014
'Zijn investeringen in krimpgebieden zinvol?'
Bron Gebiedsontwikkeling.nu
14 september 2014
 
Sander de Rouwe over de MKBA
Bron MKBA-informatie.nl
14 september 2014
 
10 september 2014
Monitor Infrastructuur en Ruimte
Zie ook - Monitor Infrastructuur en Ruimte (pdf)
- Ladder duurzame verstedelijking amper toegepast (Binnenlands Bestuur, 10 september 2014)
Bron Persbericht Planbureau voor de Leefomgeving
10 september 2014