12 december 2014
Nieuw Nationaal Waterplan met accent op ruimtelijke inrichting
Bron Persbericht ministerie van Infrastructuur en Milieu
12 december 2014
 
11 december 2014
Naar een effectievere bedrijventerreinenmarkt: co÷petitie als strategie voor regionale samenwerking
Zie ook onderzoek Grensoverschrijdend concurreren en samenwerken
Bron Gebiedsontwikkeling.nu
11 december 2014
 
Trendbrief Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet
Zie ook Trendbrief Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet (pdf)
Bron NederLandBovenWater
11 december 2014