25 november 2014
'Klassenstrijd of interactiestad'
Bron Ruimtevolk
25 november 2014
 
Eerst overeenstemming, dan het plan
Bron Tertium
25 november 2014
 
Kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar beperkt houdbaar
Zie ook - website Monitor Duurzaam Nederland
- rapport Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid (CPB, PBL en SCP)
- indicatorrapport van de Monitor Duurzaam Nederland (CBS)
Bron Persbericht Planbureau voor de Leefomgeving
25 november 2014
 
20 november 2014
Schultz legt stukje Leiden vast op digitale kaart van Nederland
Zie ook Minister Kamp maakt kennis met 3D-kaart van Nederland (Kadaster, 209 november 2014)
Bron Persbericht ministerie van Infrastructuur en Milieu
20 november 2014