30 september 2014
'Gebiedsontwikkeling zoekt nieuwe stedelijke economie en planningsagenda'
Bron Ruimtevolk
30 september 2014
 
28 september 2014
Paulus Jansen kritisch op MKBA
Bron MKBA-informatie.nl
28 september 2014
 
26 september 2014
Loket Knooppunten van start
Bron College van Rijksadviseurs
26 september 2014
 
24 september 2014
Cultuurhistorisch onderzoek in de ruimtelijke ordening
Zie ook brochure Ruimtelijke ordening en erfgoed
Bron Persbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
24 september 2014
 
De grote ondertussenheid van de stedelijke ontwikkeling
Bron Ruimtevolk
24 september 2014
 
Deltaprogramma als ruimtelijke opgave
Zie ook advies Borging van ruimtelijke kwaliteit in het Deltaprogramma (pdf)
Bron College van Rijksadviseurs
24 september 2014