21 April 2015
Challenge Stad van de Toekomst
De uitdagingen van deze tijd kunnen alleen worden opgelost als steden duurzamer, slimmer en socialer worden. Daar is veel creativiteit voor nodig. Ben jij een slimme vernieuwer? Een toekomstmaker met een veelbelovend project? Schrijf je dan in voor de Challenge Stad van de Toekomst!
Bron Persbericht ministerie BZK
21 April 2015
 
20 April 2015
Habitat III: een internationale stedelijke agenda
De nieuwe stedelijke agenda, Habitat III, was onderwerp van de derde VN-conferentie over Housing and Sustainable Urban Development in Nairobi. Het was de tweede keer dat werd gesproken over de Habitat III agenda, die vastgesteld wordt in oktober 2016 in Quito.
Bron VNG Nieuws
20 April 2015
 
Let's take pop-up retail serious!
Pop-up-retail heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een serieuze (niche)markt, waar steeds meer belangstelling voor ontstaat. Naast de oorspronkelijke, ongeplande vorm van pop-up, bestaat er ook een meer ‘geregelde’ vorm die ruimtelijk ingepast kan worden in bestaande of nieuwe winkelgebieden. Pimm Terhorst en Joost Nicasie van Areaal Advies noemen enkele ruimtelijke strategieën om permanente en pop-up-retail optimaal van elkaars aanwezigheid te laten profiteren.
Bron Areaal Advies
20 April 2015
 
17 April 2015
Rotterdam gaat voor meer gezinnen in wijken rondom centrum
Rotterdam wil meer draagkrachtige gezinnen in de stad. In het programma Kansrijke Wijken dat vandaag is gepresenteerd, zet de gemeente in op meer grote woningen, meer excellente scholen en meer groen en speelruimte in een aantal wijken rondom het centrum. Als eerste wordt gestart in de wijken Middelland, Oude Noorden en het Nieuwe Westen.
Bron Persbericht gemeente Rotterdam
17 April 2015
 
16 April 2015
Het perspectief van de circulaire stad
Voor het behoud van de goede economische en sociale positie van onze steden is een nieuwe, duurzame strategie nodig waarin de stad de oplossing is in plaats van het probleem. Het perspectief van de circulaire stad biedt kansen om steden niet alleen duurzamer, maar ook onafhankelijker en veerkrachtiger te maken en geeft een richting voor de zoektocht naar een nieuwe economie voor de stad én daarmee voor Nederland. Samen met de Innovatiekring De Circulaire Stad (...) heeft RUIMTEVOLK in kader van de Agenda Stad een pamflet opgesteld met daarin voorbeelden en tien agendapunten om voor te sorteren op het perspectief van de circulaire stad.
Bron Ruimtevolk
16 April 2015
 
Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien
Op 16 april presenteert het Nationaal Restauratiefonds tijdens de Restauratiebeurs in Den Bosch de conclusies van het eerste deel van het meerjarig-onderzoek naar de financiering van herbestemmingsprojecten. Minister Bussemaker van OCenW gaf voor dit onderzoek opdracht aan onderzoeksbureau Ecorys. Belangrijkste conclusie is dat restauratie en herbestemming van monumenten een positief effect hebben op financieel, economisch en maatschappelijk vlak. De waarde van het monument stijgt, de aantrekkelijkheid van de omgeving wordt groter en de werkgelegenheid neemt toe.
Bron Persbericht Nationaal Restauratiefonds
16 April 2015
 
15 April 2015
Een nuancering van de OESO-bevindingen over de prestaties van Nederlandse steden
In de 'OECD Territorial Reviews: Netherlands 2014' constateert de OESO onder andere dat de productiviteit en de productiviteitsgroei in de Nederlandse steden achterblijven ten opzichte van steden in andere OESO-landen. Deze conclusie was voor de ministeries van BZK, EZ en IenM aanleiding om het CPB te vragen dit nader te onderzoeken.
Zie ook rapport Een nuancering van de OESO-bevindingen over de prestaties van Nederlandse steden (pdf)
Bron Persbericht CPB
15 April 2015
 
Plasterk houdt een pleidooi voor de stad
De stad moet als 'motor van onze economie en welvaart' een impuls krijgen. Meer groei en vernieuwing zijn nodig. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk wil dat Nederlandse steden zich kunnen meten met de wereldtop.
Zie ook - Maat noemt voorstel Plasterk bizar (LTO Nederland, 15 april 2015)
- Constructief samenwerken aan Agenda Stad (IPO, 17 april 2015)
Bron Trouw
15 April 2015
 
Utrecht snijdt alsnog in winkelplannen Leidsche Rijn
Het nieuwe winkelcentrum in Leidsche Rijn wordt een stuk kleiner dan tot nu toe was gepland. Dat heeft de gemeente Utrecht vandaag bekendgemaakt. Het aangepaste plan komt na felle kritiek vanuit de politiek, projectontwikkelaar ASR, uitbater Corio en retailkenners. Grote winkelketens noemden een vestiging in het nieuwe stadshart te risicovol.
Zie ook Compact, flexibel en toekomstgericht Leidsche Rijn Centrum (Persbericht gemeente Utrecht, 15 april 2015)
Bron RTV Utrecht
15 April 2015
 
14 April 2015
'Gemeenten moeten inspelen op trek naar binnenstad'
Kleine stadswinkels van grote bouw- en supermarkten zijn een kans om de leegstand in de binnenstad te verkleinen. Gemeenten moeten de opkomst van deze nieuwe vorm van detailhandel omarmen en de ondernemers faciliteren. Met flexibele bestemmingsplannen en uitnodigende detailhandelsvisies.Dat stelt Cees-Jan Pen, lector Vastgoed aan de Fontys Hogescholen.
Zie ook De invasie der stadswinkels (Retailwatching, 31 maart 2015)
Bron Binnenlands Bestuur
14 April 2015
 
Rotterdam: Twee nieuwe BIZ-gebieden van start
Er zijn twee nieuwe gebieden aangewezen in de stad waar ondernemers en vastgoedeigenaren de mogelijkheid krijgen collectief te investeren in hun gebied: het bedrijventerrein Charloisse Poort en het winkelgebied West-Kruiskade. Per 7 april is voor deze gebieden de Bedrijven Investeringszone (BIZ) van kracht.
Bron Persbericht gemeente Rotterdam
14 April 2015