26 November 2015
Zef Hemel over platforms en verhalen
Volgens planoloog Zef Hemel heeft het verhaal de potentie de nieuwe drager te worden van fundamentele beslissingen voor een nieuwe vorm van samenleven. Na afloop van zijn lezing voor de tweede lichting stad.academici sprak Tim Prins met hem over het nieuwe stadmaken.
Bron ArchiNed Nieuws
26 November 2015
 
25 November 2015
Utrecht - Het Zuidgebouw: een toekomstige MicroCity
Het toekomstig Zuidgebouw, dat komt op het busstation Centrumzijde naast Utrecht Centraal, is definitief gegund aan ABC Planontwikkeling. Dinsdag 24 november 2015 tekende de gemeente het contract met deze ontwikkelaar. Tegelijkertijd tekenden deze partijen ook contracten met de Provincie Utrecht en aannemer BAM voor de bouw van het Zuidgebouw samen met het onderliggende bus-tramstation, tevens begin- en eindhalte van de toekomstige Uithoflijn. Het Zuidgebouw en het bus-tramstation moeten in 2018 klaar zijn. (...) Het concept van het Zuidgebouw (ontwerp VenhoevenCS) gaat uit van een Microcity en bestaat voornamelijk uit koop- en huurappartementen met aanvullende commerciŽle voorzieningen zoals een sportschool, restaurant en lounge-bar.
Bron Persbericht gemeente Utrecht
25 November 2015
 
Winkeliers vrezen onveilige winkelstraten
Winkeliers vrezen voor onveilige winkelstraten omdat de budgetten om deze straten veilig te houden in de nieuwe overheidsbegroting van het kabinet worden geschrapt. Detailhandel Nederland luidde woensdag de noodklok.
Bron Nu.nl
25 November 2015
 
24 November 2015
De achtertuin van Theo
Werklust, biografie van een gebruikslandschap is, afhankelijk van je standpunt, een fascinerend of huiveringwekkend verhaal in beeld en woord van fotograaf Theo Baart over het meest Amerikaanse stuk van Nederland, de Haarlemmermeer.
Zie ook - Theo Baart, Werklust, Uitgeverij NAi010, 2015
- tentoonstelling Werklust in Nederlands Fotomuseum (t/m 17 januari 2016)
Bron ArchiNed Nieuws
24 November 2015
 
NUL20 over de metamorfose van Buiksloterham en het Cruquiusgebied
NUL20 (nr 83), tijdschrift voor Amsterdams woonbeleid, schrijft over de wonderbaarlijke metamorfose van Buiksloterham in Noord en het Cruquiusgebied in Oost. Vijf corporatiedirecteuren schetsen hun prioriteiten. En verder artikelen over passend toewijzen aan lagere inkomens, de energiecoach, extra leefbaarheidsinvesteringen in Nieuw-West en het huisvesten van statushouders.
Bron NUL20
24 November 2015
 
Rotterdamse binnenstad zit in de lift
Het gaat goed met de Binnenstad van Rotterdam. Het aantal bezoekers, bewoners en werkenden stijgt nog steeds. Ook op andere terreinen, zoals de kwaliteit van de openbare ruimte, de leefbaarheid en de bereikbaarheid, zijn positieve scores te zien. (...) Het aantal inwoners in de Binnenstad (34.198 - 1 januari 2015) is in de afgelopen 5 jaar met 10 procent gestegen; dat is twee maal zoveel als de bevolkingsstijging in Rotterdam als geheel in deze periode. (...) De werkgelegenheid in de Binnenstad is de afgelopen 5 jaar met 4 procent gestegen, terwijl de werkgelegenheid in heel Rotterdam in diezelfde periode met 5 procent is gedaald.
Zie ook Binnenstadsmonitor (pdf)
Bron Persbericht gemeente Rotterdam
24 November 2015
 
23 November 2015
'Overheid kan met technologie gedrag burger bepalen'
Gemeenten dromen weg bij het begrip 'smart city' en starten het ene na het andere technologische experiment. Deskundigen Jaring Hiemstra, Maarten Hajer en Albert Meijer geven in Binnenlands Bestuur een kritische beschouwing over de hype.
Bron Binnenlands Bestuur
23 November 2015
 
Creating Cities
Newcastle in AustraliŽ is in veel opzichten geen speciaal stadje. Zoals veel plekken in de wereld bloeide deze stad ooit vanwege de zware industrie, maar raakte het in verval toen deze industrie aan het einde van de 20ste eeuw grotendeels verdween. Toen Marcus Westbury in 2008 in zijn geboortestad Newcastle kwam, trof hij een binnenstad aan met veel leegstand. Drie jaar later noemde de Lonely Planet Newcastle als ťťn van de top 10 steden om te bezoeken. En nu, 8 jaar later, lijkt Newcastle opnieuw tot leven te zijn gewekt.
Zie ook Marcus Westburry, Creating Cities, Niche Press, 2015.
Bron Ruimtevolk
23 November 2015
 
Meer groen, minder ADHD (maar alleen in arme buurten)
Uit nieuw onderzoek van Alterra Wageningen UR blijkt dat een groenere woonomgeving gepaard gaat met een lagere kans op ADHD bij kinderen. Die conclusie valt indirect te trekken uit het feit dat kinderen in een groenere omgeving wonen minder vaak een ADHD-middel, zoals Ritalin, gebruiken. Opvallend is dat deze samenhang alleen bestaat in minder welgestelde buurten.
Zie ook rapport Groen en gebruik ADHD-medicatie door kinderen (pdf)
Bron Alterra Nieuws
23 November 2015
 
Vijf procent woont in kwetsbare wijk
Vijf procent van de bevolking woont in wijken die onvoldoende tot zeer onvoldoende scoren op het gebied van leefbaarheid. Minister Blok (Wonen) waarschuwt dat door opstapeling van problemen in dat soort wijken een vruchtbare voedingsbodem kan ontstaan voor extremistische groeperingen. Dat blijkt volgens minister Blok van Wonen uit de Leefbaarometer die sinds 2007 de leefbaarheidsontwikkeling in alle woonbuurten in Nederland meet. Ongeveer 80 procent van de Nederlandse bevolking woont in buurten waar de leefbaarheid op peil is en 'ruim voldoende' scoort.
Zie ook - Kamerbrief over Leefbaarometer en voortgangsrapportage Wijkaanpak 2015
- website www.leefbaarometer.nl
Bron Binnenlands Bestuur
23 November 2015
 
20 November 2015
Onderzoek UvA: Rotterdamwet werkt niet
De Rotterdamwet werkt niet. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Rotterdamwet moet in probleemwijken de leefbaarheid verbeteren en het gevoel van veiligheid vergroten.
Zie ook - Kabinetsreactie op rapport wetenschappelijke evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
- Talis: 'Screening nieuwe huurders op gedrag soms nodig' (Aedes, 19 november 2015)
Bron RTV Rijnmond
20 November 2015
 
19 November 2015
Een technologisch keuzemenu
Tijdens het Border Sessions Festival reflecteerden diverse denkers op de toekomstige invloed van technologie op de maatschappij. De belangrijkste les? Stad- en dorpsmakers hebben belangrijke keuzes te maken over de inzet van technologie.
Bron Ruimtevolk
19 November 2015
 
Fysieke winkel heeft helemaal niet zoveel last van internet
Anders dan veel mensen denken, heeft online winkelen slechts een klein effect op het aantal winkels. 'Qua omzet lekt per jaar hooguit 0,5 procent weg naar internet', zegt Gerard Zandbergen van retailonderzoeksbureau Locatus.
Bron Trouw
19 November 2015
 
Steden gepikeerd: 'Schultz werkt milieuzones tegen'
Grote steden krijgen bij het ministerie geen voet aan de grond voor hun plannen om vuile auto's uit de stad te bannen. Rotterdam en Utrecht vermoeden politieke onwil.
Zie ook 'Jungle aan wetgeving dreigt bij milieuzones' (Binnenlands Bestuur, 19 november 2015)
Bron de Volkskrant
19 November 2015
 
Veranderstad
Kenniscentrum RDM van Hogeschool Rotterdam gaat voortaan door het leven als Kenniscentrum Duurzame HavenStad. Op 17 november lanceerde het kenniscentrum de zes nieuwe onderzoekslijnen op het RDM-terrein. Gert-Joost Peek - lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement - heeft zijn openbare les vastgelegd in de publicatie 'Veranderstad. Stedelijke gebiedsontwikkeling in transitie'. Hierin gaat hij in op de veranderingen van de organisatie van stedelijke ontwikkeling die nodig zijn om van haven- en woonstad Rotterdam een veerkrachtige en adaptieve maak- en stromenstad vol nieuwe bedrijvigheid te maken.
Bron Platform31
19 November 2015