07 October 2015
Ook Amsterdam weert oude dieselbusjes uit de binnenstad
In navolging van de gemeente Utrecht gaat ook Amsterdam oude dieselbusjes weren uit de stad. Vertegenwoordigers van bedrijfsleven en autolobby die zich aanvankelijk verzetten tegen de maatregel, zijn daarmee nu akkoord. Vanaf 2017 mogen bestelbusjes van vr 2000 de stad binnen de ring A10 niet meer in.
Bron de Volkskrant
07 October 2015
 
01 October 2015
Verzilver de potentie van parkranden
Naoorlogse parken liggen vaak op beroerde plekken. Op plekken veraf van de gebruiker en op plekken die niet aan bebouwing grenzen. Doodzonde, want zo wordt de potentie van de parken niet benut. Aan de hand van Rotterdamse voorbeelden luidt Arjan Harbers de noodklok over de stiefmoederlijke behandeling van parklocaties.
Bron Ruimtevolk
01 October 2015
 
30 September 2015
Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad: verbied nieuwe hotels, bierfiets en segway
De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad keert zich tegen de 'ongebreidelde groei' van het toerisme in Amsterdam. De Vrienden pleiten voor een absolute hotelstop voor de binnenstad en een terughoudend beleid voor de rest van de stad. 'De Amsterdamse gezelligheid, gemoedelijkheid en vrijheid staan onder druk.'
Zie ook - Kan Amsterdam groeien en aantrekkelijk, veilig en leefbaar blijven? (Het Parool, 6 juni 2015)
- De dag dat de drukte in Amsterdam een probleem werd (Het Parool, 2 juni 2015)
- Nota Stad in Balans (pdf)
Bron Het Parool
30 September 2015