16 december 2014
Circulair bouwen: het fundament onder een vernieuwde sector
Bron Persbericht ABN AMRO
16 december 2014
 
ING Regiovisie: Werkloosheid daalt in 2015 in alle provincies
Bron ING Nieuws
16 december 2014
 
15 december 2014
Economie van Drenthe heeft het meest geleden onder de crisis
Bron CBS Webmagazine
15 december 2014
 
Investering in transportinfrastructuur vergroot verschillen tussen regio's
Zie ook - policy Brief Agglomeratie, transportinfrastructuur en welvaart (pdf)
- Welvaartsbaten en agglomeratievoordelen door transportinfrastructuur: inzichten uit LUCA (CPB, 15 december 2014)
Bron Persbericht CPB
15 december 2014
 
Noord-Brabant: Geen extra ruimte nodig voor bedrijven
Bron Persbericht provincie Noord-Brabant
15 december 2014
 
Rapport over provincie Utrecht: Bloeiende economie bedreigt leefbaarheid
Zie ook - Sterke Utrechtse economie vraagt om investeren in vitale steden (Utrecht 2040, 15 december 2014)
- Staat van Utrecht 2014
Bron RTV Utrecht
15 december 2014
 
Samenwerking bij nieuwe bestemmingen vrijkomend vastgoed van het Rijk
Zie ook - advies 'College van Rijksadviseurs Vastgoed in beweging
- Rijksvastgoed in beweging (College van rijksadviseurs, 14 december 2014)
- advies Rli Vrijkomend vastgoed over maatschappelijke doelen en geld
- Afstoot rijksgebouwen: zorgvuldigheid geboden (Persbericht Rli, 15 december 2014)
Bron Persbericht ministerie BZK
15 december 2014
 
12 december 2014
Amsterdam op plek vier concurrerende steden
Zie ook PwC-rapport Amsterdam – A City of Opportunity
Bron Trouw
12 december 2014
 
11 december 2014
Naar een effectievere bedrijventerreinenmarkt: coöpetitie als strategie voor regionale samenwerking
Zie ook onderzoek Grensoverschrijdend concurreren en samenwerken
Bron Gebiedsontwikkeling.nu
11 december 2014
 
Werk en inkomen krijgen rol in meeste sociale wijkteams
Zie ook Werk en inkomen vindt plek in sociale (wijk)team (Movisie, 9 december 2014)
Bron Binnenlands Bestuur
11 december 2014
 
10 december 2014
Rekenen op herbestemming
Zie ook Sander Gelinck, Frank Strolenberg, Rekenen op Herbestemming, idee, aanpak en cijfers van 25 + 1 projecten, nai010 uitgevers en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014.
Bron Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed
10 december 2014