28 May 2015
Almere: heb oog voor de opkomende kleinschalige economie
Hoe stimuleer je economische bedrijvigheid in een 'nieuwe stad' als Almere? Dat was de vraag waarmee de gemeente Almere Platform31 benaderde. Auteurs Koos van Dijken en Radboud Engbersen gaan in hun rapport Van pioniersstad naar werkstad, naar een veerkrachtige, gevarieerde economie in Almere in op drie bouwstenen voor een nieuwe economische groei-impuls voor Almere en de regio.
Bron Platform31
28 May 2015
 
27 May 2015
ING Kwartaalbericht: Interesse van beleggers in vastgoed onverminderd groot
Het totale beleggingsvolume in commercieel vastgoed kwam in het eerste kwartaal iets lager uit dan in het eerste kwartaal van 2014. Er was een kleiner aandeel grotere transacties. De interesse in Nederlands vastgoed is echter onverminderd groot. Veel (buitenlandse) beleggers verleggen hierbij hun vizier van alleen Amsterdam naar andere grote steden binnen en zelfs buiten de Randstad. Het aanbod van geschikt beleggingsvastgoed blijft echter achter bij de vraag.
Bron ING Nieuws
27 May 2015
 
Zuid-Holland: Adviescommissie Detailhandel ge´nstalleerd
Zuid-Holland zet een nieuw instrument in om de leegstand van winkels tegen te gaan: de Adviescommissie Detailhandel. Deze onafhankelijke commissie gaat bestemmingsplannen die voorzien in uitbreiding van detailhandel, kritisch beoordelen.
Bron Persbericht provincie Friesland
27 May 2015
 
26 May 2015
Gelderland: Provincie wil dat gemeenten minder gaan bouwen
De provincie Gelderland wil dat gemeenten het aantal te bouwen huizen verder terugdraait. De komende 10 jaar willen de gemeenten 28.000 huizen meer bouwen dan de werkelijke behoefte. Ook de aanleg van bedrijfsterreinen in Gelderland moeten de gemeenten verder bepprken: het aanbod is minstens 150 hectare te veel.
Bron bron de Gelderlander
26 May 2015
 
21 May 2015
Assen: TT-circuit wordt Sensorcircuit
Het netwerk van Sensor City wordt uitgebreid naar het TT-Circuit Assen. Door deze uitbreiding kan het Circuit van Drenthe uitgroeien tot een Sensor testcircuit voor onder andere de automotive sector. Ook krijgen de exploitatiemogelijkheden van zowel Sensor City als het TT-Circuit Assen een impuls en ontstaat een nieuwe markt.
Bron Persbericht provincie Drenthe
21 May 2015
 
Zuid-Holland: Provincie moderniseert 600 hectare aan bedrijventerreinen
De provincie heeft de afgelopen 4 jaar 600 hectare aan bedrijventerreinen opgeknapt en gemoderniseerd in Zuid-Holland. (...) Daarmee heeft het provinciebestuur de doelstelling gehaald die 4 jaar geleden in het coalitieakkoord is geformuleerd.
Bron Persbericht provincie Zuid-Holland
21 May 2015