27 November 2015
Nieuwe aanpak Rijksgebouwen Lelystad
Provincie Flevoland en gemeente Lelystad gaan samen met het Rijksvastgoedbedrijf de voorkeurscenario's voor de kantoorgebieden HanzePark, Lelycentre en Kustzone/RCE en mogelijke herbestemming van de Rijksgebouwen die zich hier bevinden, verder uitwerken. Deze voorkeurscenario's zijn het resultaat van het 'MIRT-onderzoek (Rijks) vastgoedstrategie Lelystad' dat onlangs is afgerond. (...) Het onlangs afgeronde onderzoek was het eerste MIRT-onderzoek naar Rijksvastgoed en de ruimtelijke ontwikkeling. Tot nu toe waren MIRT-onderzoeken vooral gericht op infrastructuurprojecten.
Bron Persbericht gemeente Lelystad
27 November 2015
 
Wetenschappelijke krachten bundelen voor topprestaties
Met de Nationale Wetenschapsagenda slaan alle betrokken partijen de handen ineen om de wetenschap in Nederland op een nog hoger plan te krijgen. Door nieuwe samenwerkingsverbanden te zoeken, gaan wetenschappers, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid de maatschappelijke en economische uitdagingen van de toekomst te lijf.
Bron Persbericht ministerie OC&W
27 November 2015
 
26 November 2015
CBS: Positieve ontwikkelingen in de bouw houden aan
De ontwikkelingen in de bouw waren ook in het derde kwartaal van 2015 positief. Zo lag de omzet bijna 7 procent hoger dan een jaar eerder. Zowel de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen als de grond-, water- en wegenbouw behaalden meer omzet. Daarnaast gingen er minder bouwbedrijven failliet in het derde kwartaal en hebben bouwondernemers positieve verwachtingen voor 2016. Dat meldt CBS in de Kwartaalmonitor Bouw.
Bron CBS
26 November 2015
 
25 November 2015
Het Utrecht Science Park groeit
Het Utrecht Science Park groeit enorm, in het hart van de meest competitieve regio van Europa gaat het goed. De bestuurders van betrokken partijen geloven dat samenwerking nog meer voorsprong geeft aan deze motor van de Utrechtse kenniseconomie. Daarom zochten zij elkaar op tijdens de derde rondetafelconferentie op 25 november. Tijdens deze conferentie zijn afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van het gebied. (...) In lijn met de afspraken uit het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) zijn afspraken gemaakt over ruimte om te groeien. Zoals het er naar uitziet, kan dit prima op het Utrecht Science Park zelf, omdat veel gebouwen hergebruikt kunnen worden. Concentratie en transformatie van bestaande gebouwen is uitgangspunt.
Bron Persbericht provincie Utrecht
25 November 2015
 
Nieuw bedrijventerrein in Barneveld
​De gemeente Barneveld is in september gestart met de aanbesteding voor het bouwrijp maken van het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid. Het is de bedoeling dat op of rond 1 december 2015 wordt gestart met de aanleg van het 34 hectare grote bedrijventerrein.
Bron TLN Nieuws
25 November 2015
 
24 November 2015
Duiven: Start ontwikkeling bedrijventerrein Seingraaf
Op maandag 23 november jl. is het officiŽle startsein gegeven voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Seingraaf in Duiven. (...) eingraaf ligt ten westen van bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf, aan de overkant van de Rivierweg. Op dit moment nog grasland, maar het 11 ha grote gebied, biedt mogelijkheid voor de ontwikkeling van onder meer de sectoren smart industry, leisure en experience, de logistieke en de maakindustrie.
Bron Persbericht gemeente Duiven
24 November 2015
 
Leidschendam: Verzet tegen Leidsenhage brokkelt af
Voorschoten en Wassenaar laten hun juridische bezwaren tegen de uitbreiding van winkelcentrum Leidsenhage varen. Leiden, dat in deze kwestie met de buurgemeenten samen optrok, beraadt zich nog.
Bron Leidsch Dagblad
24 November 2015
 
Rotterdamse binnenstad zit in de lift
Het gaat goed met de Binnenstad van Rotterdam. Het aantal bezoekers, bewoners en werkenden stijgt nog steeds. Ook op andere terreinen, zoals de kwaliteit van de openbare ruimte, de leefbaarheid en de bereikbaarheid, zijn positieve scores te zien. (...) Het aantal inwoners in de Binnenstad (34.198 - 1 januari 2015) is in de afgelopen 5 jaar met 10 procent gestegen; dat is twee maal zoveel als de bevolkingsstijging in Rotterdam als geheel in deze periode. (...) De werkgelegenheid in de Binnenstad is de afgelopen 5 jaar met 4 procent gestegen, terwijl de werkgelegenheid in heel Rotterdam in diezelfde periode met 5 procent is gedaald.
Zie ook Binnenstadsmonitor (pdf)
Bron Persbericht gemeente Rotterdam
24 November 2015
 
23 November 2015
Lancering De Staat van het MKB
Op 23 november 2015 is in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin 'De Staat van het MKB' gelanceerd. Hierbij zijn een website en een overzichtspublicatie gepresenteerd. De Staat van het MKB is een initiatief van het Nederlands Comitť voor Ondernemerschap en Financiering en een samenwerking van het ministerie van Economische Zaken, CBS, MKB-Nederland en DARE, bestaande uit enkele hoogleraren die zich richten op ondernemerschap. Met dit nieuwe onafhankelijke platform willen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de in Nederland beschikbare kennis over het midden- en kleinbedrijf verbeteren.
Zie ook - publicatie De staat van het mkb 2015
- website De staat van het mkb
Bron CBS Webmagazine
23 November 2015
 
Nieuwbouw Sociale Wetenschappen Nijmegen
Op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen komt nieuwbouw voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen. De bouw start in 2018. Medewerkers en studenten kunnen vanaf medio 2020 van de nieuwbouw gebruik maken. Het ontwerp is van Inbo Architectuur.
Bron de Architect
23 November 2015
 
Rotterdam lanceert Innovation District
Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam hebben afgelopen week het Rotterdam Innovation District, de grootste innovatiewerkplaats van Europa, gelanceerd. Hiermee is in RDM Rotterdam en Merwe-Vierhavens ruimte gekomen voor de maakindustrie.
Bron de Architect
23 November 2015