29 June 2015
Gemeenten doen te weinig tegen verdringing
Gemeenten doen te weinig om verdringing op de arbeidsmarkt door mensen met een uitkering te voorkomen. Die harde conclusie trekt de Inspectie SZW in een rapport. Bovendien is het beleid binnen een gemeente niet eenduidig.
Zie ook Meer aandacht nodig voor verdringing door bijstandgerechtigden (Inspectie SZW, 23 juni 2015)
Bron Binnenlands Bestuur
29 June 2015
 
Groene economie van vitaal belang voor concurrentiepositie Europa
Tenzij de Europese Unie de kansen benut die de overgang naar een groene economie biedt, riskeert zij om achterop te raken bij andere economieŽn in de wereld. Dit was een van de conclusies op de conferentie 'Green Economy: Opportunities for Growth, Jobs and Innovation in Europe', georganiseerd door het Europese netwerk van hoofden van milieuagentschappen (EPA netwerk) op 5 juni te Brussel.
Bron Persbericht Planbureau voor de Leefomgeving
29 June 2015
 
Zuidoost-Brabant: Regio en provincie eisen inspraak in vestiging grote, nieuwe winkels
Regiobestuurders in Zuidoost-Brabant komen met strikte regels voor nieuwe detailhandel. Met 21 gemeenten zijn afspraken gemaakt om verdere winkelleegstand tegen te gaan. De provincie ziet toe op naleving.
Zie ook Deskundigen gaan plannen uitbreiding detailhandel beoordelen (Persbericht provincie Zuid-Holland, 26 juni 2015)
Bron bron Eindhovens Dagblad
29 June 2015
 
26 June 2015
CBS: Europese steun helpt jeugdige werklozen aan een baan
Met financiŽle steun vanuit Europa hebben sinds 2009 ruim 145 duizend werkloze jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt verbeterd. Tot en met 2013 vond ruim de helft direct na afloop van de ondersteuning een baan. Dit blijkt uit onderzoek van CBS.
Bron CBS
26 June 2015
 
Doorstuderen biedt bescherming op de arbeidsmarkt
Het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen staat hoog op de politieke agenda. Is langer doorwerken echter ook haalbaar voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt? Vooral lager opgeleide ouderen lopen het risico om arbeidsongeschikt of werkloos te raken. Doorstuderen zoals via een postacademische opleiding lijkt oudere werknemers tegen onvrijwillige uittreding te beschermen. (Demos, nr 6)
Bron NIDI Nieuws
26 June 2015
 
Westfriesland investeert in economie
De zeven Westfriese gemeenten trekken van 2016 tot en met 2019 jaarlijks 175.000 euro uit voor investeringen de regionale economie. De gemeenten zetten in op het verbeteren van het ondernemersklimaat in Westfriesland en de promotie daarvan. Doel is om werkgelegenheid in de regio te behouden en verder te ontwikkelen. Ook willen zij bestedingen in de regio behouden en daarmee het voorzieningenniveau op peil houden.
Bron Persbericht gemeente Hoorn
26 June 2015
 
25 June 2015
'Laagopgeleide raakt steeds verder achterop'
De kloof tussen laag- en hoogopgeleiden in Nederland neemt steeds verder toe. De afgelopen kwart eeuw zijn de verschillen in uurloon en werkzekerheid al meer uiteengelopen. Als er niets verandert, dan raken de laagopgeleiden ook wat betreft werkloosheid en armoede verder achterop, schrijven het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport.
Zie ook - CPB en SCP verkennen gezamenlijk toekomst onderkant arbeidsmarkt (Persbericht CPB/SCP, 25 juni 2015)
- De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025
Bron Trouw
25 June 2015
 
Groeiende twijfel over banenplan Asscher
In de Tweede Kamer groeit de twijfel over de banenplannen van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. D66, tot nog toe voorstander, toonde zich in een debat met Asscher zeer kritisch over de derde aanvraagperiode. Ook de VVD vroeg Asscher of er misschien niet betere alternatieven zijn.
Bron Binnenlands Bestuur
25 June 2015
 
Havenbedrijf Port of Zwolle ziet levenslicht
De colleges van B&W van Zwolle, Kampen en Meppel hebben besloten om een gezamenlijk havenbedrijf op te richten onder de naam Port of Zwolle. De gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel werken al geruime tijd samen om de logistiek in de regio te versterken. Met een gezamenlijk havenbedrijf wordt de concurrentiepositie van de binnenhavens versterkt. Door de bundeling van krachten wordt de groei, werkgelegenheid en gezamenlijke profilering en lobby van de regio bevorderd.
Bron Persbericht gemeente Zwolle
25 June 2015
 
24 June 2015
Almere: Leegstand kantoren op hoogste niveau in tien jaar tijd
De leegstand van kantoorpanden in Almere neemt nog steeds toe. Op dit moment staat 34,5 procent van de kantoren leeg.
Bron Dichtbij.nl
24 June 2015
 
Te veel gebouwen, te weinig programma
Er staat al veel vastgoed leeg, maar de komende jaren komt er nog veel meer bij. Sommigen hebben het over 50 miljoen m2. Wat doen we daarmee? BPD organiseerde een bijeenkomst over de kansen van herontwikkeling, in relatie tot gebiedsontwikkeling. Voor ondernemers, eigenaren en gemeenten ligt een belangrijke rol weggelegd, die in gezamenlijkheid moet worden opgepakt. Tijdelijke concepten zijn daarbij net zo belangrijk als permanente invullingen.
Bron Gebiedsontwikkeling.nu
24 June 2015
 
Zuid-Holland: topregio met groeipotentieel
Zuid-Holland is een wereldspeler met groeikansen. De export groeit bovengemiddeld, de buitenlandse investeringen zijn in 15 jaar tijd verdubbeld en de regio heeft de hoogste R&D uitgaven van Nederland. Wel kan het economisch potentieel van Zuid-Holland veel beter worden benut. Een en ander blijkt uit de Economische Monitor Zuid-Holland 2015.
Zie ook rapportage Wereldspeler met groeikansen - Economische Monitor Zuid-Holland 2015 (pdf)
Bron Persbericht provincie Zuid-Holland
24 June 2015