11 February 2016
De haven van Rotterdam
De Haven van Rotterdam is een monumentale publicatie over één van de twee mainports die ons land rijk is. De haven staat opnieuw op een keerpunt, het naderende einde van het fossiele tijdperk vraagt om een nieuwe omslag om aangehaakt te blijven in het wereldwijde economische netwerk.
Bron Platform31
11 February 2016
 
Nieuw LEADER-programma Oost-Groningen van start
Het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma voor Oost-Groningen gaat 12 februari officieel van start. De LEADER Actie Groep (LAG) heeft een nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) gemaakt voor de periode 2016-2020. Daarin staan de drie thema's waar de LAG de komende jaren geld voor beschikbaar heeft: economie, toerisme en leefbaarheid. LEADER ondersteunt initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit de regio's Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde die bijdragen aan een duurzaam vitale regio. Europa, de zeven gemeenten en de Provincie Groningen dragen elk 3,5 miljoen euro bij en initiatiefnemers moeten zelf 40% op tafel leggen. De komende vijf jaar wordt er dus in totaal 17,5 miljoen euro geïnvesteerd in de economische ontwikkeling van Oost-Groningen.
Bron Persbericht provincie Groningen
11 February 2016
 
Regionale investeringsregeling is een succes
Het gaat sneller dan verwacht met aanvragen voor de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). Op dit moment weten negen bedrijven zich verzekerd van bedragen van enkele tonnen tot miljoenen euro's. De RIG is bestemd voor bedrijven in de Eemsdelta en technologische bedrijven op de Zernike Campus in de stad Groningen.
Bron RTV Noord
11 February 2016
 
10 February 2016
Bouwwoede dhz-zaken kent geen grenzen
Opinie (Cees-Jan Pen, Brainport Fontys Hogescholen). Je zou het met alle dramatische verhalen over de neergang van Macintosh, V&D en Xenos haast vergeten, maar ook de wereld van bouwmarkten schudt op zijn grondvesten. In regio’s zoals Zwolle, Arnhem-Nijmegen en Twente is er een hevige (procedurele) strijd gaande tussen de bestaande vaak kleinere bouwmarkten en de nieuwe toetreders Hornbach en Bauhaus. Uiteindelijk moet de Raad van State deze strijd beslechten.
Bron Cobouw Alleen voor abonnees
10 February 2016
 
09 February 2016
VNG-reactie op brief Van Rijn over pilot mengvormen horeca
Staatssecretaris Van Rijn heeft de VNG in een brief verzocht de VNG-pilot mengvormen winkel/horeca niet in de huidige vorm door te laten gaan. In onze reactie vragen wij Van Rijn erop te vertrouwen dat gemeenten deze taken goed en integer uitvoeren en het handhavingsbeleid ordentelijk vormgeven.
Bron VNG Nieuws
09 February 2016
 
05 February 2016
'Ondanks hoge leegstand toch ruimte voor nieuwbouw?'
Donderdag 4 februari is tijdens het veertiende Sprekende Cijfers Symposium op het ss Rotterdam het jaarrapport Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2016 gepresenteerd. (...) Uit de analyse blijkt dat het huidige strikte ruimtelijke beleid en de stimulatie van kantoortransformaties een belangrijke impuls geven aan een duurzamere marktverhouding op de kantorenmarkt. Echter, het leidt onvoldoende tot de gewenste duurzame en toekomstbestendige kantorenmarkt. Nieuwbouw en sloop zullen nodig zijn om tot de gewenste voorraad te komen, nu en in de toekomst.
Bron Persbericht Dynamis
05 February 2016