01 September 2015
Werkplaats Rotterdam Zuid opent deuren
Op dinsdag 1 september opent Werkplaats Rotterdam-Zuid (WRZ) haar deuren. WRZ is een innovatieve aanpak die er toe moet leiden dat de komende vijf jaar 750 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in Rotterdam-Zuid aan een duurzame baan worden geholpen. Werkgevers nemen zelf het initiatief, private partijen investeren en nemen het volledige risico op zich. Dit alles wordt gefinancierd door middel van een Social Impact Bond. Een financieringsinstrument waarbij private investeerders investeren in maatschappelijke initiatieven en de overheid alleen betaald bij bewezen prestaties.
Bron Persbericht gemeente Rotterdam
01 September 2015
 
31 August 2015
Actieplan voor Drentse en Overijsselse regio
Drentse en Overijsselse bedrijven gaan samen met het Rijk en lokale overheden aan de slag om de economie in Zuid-Oost Drenthe en Noord-Oost Overijssel te versterken. In een commissie onder leiding van Sjoerd Vollebregt (oud topman van Stork en Fokker) en Eiso Alberda van Ekenstein (oud topman van Teijin Aramid), werken zij samen een economisch actieplan uit. Dit plan wordt halverwege 2016 gepresenteerd.
Bron Persbericht ministerie EZ
31 August 2015
 
28 August 2015
Minister Plasterk ontvangt advies Agenda Stad
SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft vanmiddag het advies Agenda voor de stad officieel aan minister Plasterk van BZK aangeboden. (...) Samenwerking is cruciaal; binnen de steden met alle betrokkenen en tussen steden onderling. Het advies geeft aan dat de historisch gevormde bestuurlijke inrichting steeds minder is toegesneden op de ontwikkeling van economisch stedelijke regio's. De City Deals die momenteel in het kader van Agenda Stad worden uitgewerkt zijn dan ook bedoeld om tot nieuwe vormen van samenwerking rond stedelijke opgaven te komen.
Zie ook - ontwerpadvies De SER-agenda voor de Stad
- achtergronddocument Het Nederlandse stedenlandschap
- publieksversie SER-agenda voor de stad: het advies in woord en beeld
Bron Persbericht SER
28 August 2015
 
27 August 2015
CBS: Bijna alle seinen voor de bouw op groen
Met de bouw gaat het steeds beter. Vrijwel alle ontwikkelingen binnen de sector waren in het tweede kwartaal van 2015 positief. Zo lag de omzet 10 procent hoger dan een jaar eerder, gingen veel minder bedrijven failliet en waren bouwondernemers positiever gestemd dan ooit. Het aantal banen nam daarentegen nog wel verder af. Dat meldt CBS in de Kwartaalmonitor Bouw en in een speciaal rapport over de crisis en de recente opleving in de bouw.
Bron CBS
27 August 2015
 
26 August 2015
Project Waddenglas mislukt: verlies van dik 1,2 miljoen
Een verlies van dik 1,2 miljoen euro en hectares niet ontwikkelde bedrijventerreinen. Het Waddenglas project is mislukt. De gemeente Franekeradeel, de Dienst Landelijk Gebied en de provincie hadden de ambitie om bij Sexbierum 200 hectare glastuinbouw te ontwikkelen. Maar de tuinbouwers die die kassen moesten bouwen zijn er nooit gekomen.
Bron Omrop Fryslân
26 August 2015