26 March 2015
Amsterdam CS wordt trendy winkelcentrum
Amsterdam Centraal Station wordt een trendy winkelcentrum met huren, vergelijkbaar met de Kalverstraat. Nu is bekend welke trendy merken zich vanaf 1 juni vestigen in de westelijke passage in aanbouw en een deel van de IJhal die pas over een jaar helemaal klaar is.
Bron Noordhollands Dagblad
26 March 2015
 
CBS presenteert Nederland in 2014
De publicatie Nederland in 2014 geeft een eerste compleet overzicht van de sociaaleconomische ontwikkelingen in 2014. Uiteraard is er in deze publicatie volop aandacht voor het economisch herstel, de aantrekkende woningmarkt en de lage inflatie. Ook worden er nieuwe resultaten in gepresenteerd, onder meer over de inkomens van huishoudens, de winsten van ondernemingen en het overheidstekort. Het verlies aan vaste banen en de nog altijd hoge werkloosheid komen ook aan de orde, evenals de economische effecten op de bevolkingsgroei.
Bron CBS Webmagazine
26 March 2015
 
Den Haag trekt 6 miljoen uit voor winkelstad van de toekomst
Den Haag gaat 6 miljoen euro investeren in een toekomstbestendige winkelstad. Met dat bedrag wil de gemeente het winkelen nog aantrekkelijker maken voor de moderne consument en ondernemer. De nadruk komt te liggen op het toepassen van nieuwe technieken op het gebied van winkelen en het versterken van het aanbod van typisch Haagse winkels (lokale helden). Verder zijn middelen uitgetrokken om in zeven winkelgebieden extra te kunnen investeren. Dit staat in het Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018, dat door het college naar de gemeenteraad is gestuurd.
Bron Persbericht gemeente Den Haag
26 March 2015
 
Huidig plan Lange Stallen Breda afgeblazen, nieuw plan vóór de zomer
Het huidige plan voor het winkelgebied Lange Stallen in Breda blijkt niet haalbaar, dat heeft de ontwikkelaar laten weten. In plaats van de geplande 19.000 m2 winkels, 180 woningen en een ondergrondse parkeerplaats komt nu een compacter plan.
Bron bron BN/De Stem
26 March 2015
 
Krimpen zonder kramp
Opinie (Frank Cörvers, ROA-Maastricht University/NEIMED). Hoe kan regionaal arbeidsmarktbeleid bevolkingskrimp opvangen en krampachtigheid onder bestuurders voorkomen? De ernst van deze zogenaamde kramp wordt bepaald door de aanpassingskosten die gemoeid gaan met bevolkingskrimp. Een goed regionaal arbeidsmarktbeleid voor krimpgebieden zou het aanwezige menselijke kapitaal zo goed mogelijk moeten benutten. Vooral in krimpregio's zou men zuinig moeten omgaan met het toekomstige arbeidspotentieel. (artikel in Demos)
Bron NIDI Nieuws
26 March 2015
 
Topteam benoemd door Enschede en Overijssel
Aad Veenman, Fred van Houten, Frank Biemans en Cees Timmer vormen het Topteam. Dit team gaat zich toeleggen op het versterken van het bedrijven- en kenniscluster Advanced Materials en Advanced Manufacturing in Twente. Dit onafhankelijke team is deze week benoemd door de colleges van BenW van de gemeente Enschede en GS van de provincie Overijssel.
Bron Persbericht provincie Overijssel
26 March 2015
 
25 March 2015
Haven Scheveningen moet centrum worden van vernieuwende maritieme bedrijven
De derde haven in Scheveningen moet het centrum worden van vernieuwende maritieme bedrijven en instellingen. De gemeente Den Haag wil hier bedrijven, overheden, scholen en kennisinstellingen bij elkaar brengen in een zogenaamde 'innoport'.
Zie ook Gemeente en marktpartijen werken aan bedrijvigheid in Scheveningen-Haven (Persbericht gemeente Den Haag, 25 maart 2015)
Bron RTV West
25 March 2015
 
Leiden - Belangrijkste deel Aalmarktproject van start: realisatie Catharinasteeg
De koopovereenkomst tussen de gemeente en a.s.r. vastgoed ontwikkeling is ondertekend. Dat betekent dat er een nieuwe winkelstraat en een nieuwe brug komen, de Catharinasteeg en de Catharinabrug. (...) Door het maken van de nieuwe steeg krijgt Leiden er ongeveer 5.700 m2 winkeloppervlakte bij. Inmiddels is 90% van de winkelruimte verhuurd.
Bron Persbericht gemeente Leiden
25 March 2015
 
Nieuwe H-team van start. 'Verbouwen, niet bouwen'
Herbestemming is dé opgave voor de komende jaren, aldus minister Blok van Wonen en Rijksdienst bij de installatie van het nieuwe H-team. Dit H-team Next Generation neemt het stokje over nu het Nationaal Programma Herbestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is beëindigd. Het College van Rijksadviseurs neemt deze onafhankelijke denk- en actiegroep onder zijn hoede.
Bron Persbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
25 March 2015
 
Smart City Singapore
Singapore heeft de ambitie 's werelds eerste Smart Nation te zijn. Vanuit het Prime Ministers Office is een Smart Nation Program Office (SNPO) opgezet, geleid door de minister van Milieu en Water, dr. Vivian Balakrishnan. Het SNPO zal vanuit een multidisciplinaire aanpak de leefbaarheid in Singapore verhogen en de economie stimuleren. De SNPO zal de Smart Nation Blueprint medio 2015 publiceren. Dit artikel kijkt alvast vooruit naar de kansen die deze blueprint zal bieden voor bilaterale samenwerking met Nederland op het gebied van overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Bron Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
25 March 2015
 
24 March 2015
'Herbestemmen moet gewoon worden'
Waarom nieuw bouwen als er ruimschoots mogelijkheden zijn om bestaande panden een nieuwe functie te geven? Met dat uitgangspunt gaat het nieuwe H(herbestemmings)-team van start.
Zie ook website Herbestemmingsteam
Bron Cobouw Alleen voor abonnees
24 March 2015
 
Regio Amsterdam wil naar circulaire economie
De brede regio rond Amsterdam, aangevoerd door Haven Amsterdam, Schiphol en Greenport Aalsmeer, wil de omslag maken naar een nieuwe economie. Om de groei met 1 miljoen inwoners tot 2040 op te vangen en tegelijkertijd de internationale concurrentiepositie te behouden, is een radicaal nieuwe benadering van logistiek en afval nodig.
Zie ook - De WESTAS daar draait het om (Dinalog Amsterdam)
- Westas Manifest (pdf)
Bron Binnenlands Bestuur
24 March 2015
 
23 March 2015
Bestuurdersdag over regionale economische groei
Gemeenten die een goede relatie met hun ondernemers onderhouden, zorgen voor groei van de economie en trekken de snelst groeiende bedrijven aan. Zij horen daarbij niet alleen te letten op zaken als regeldruk en vergunningenbeleid, maar ook actief mee te denken over het ideale vestigingsklimaat en daarin investeren.
Bron VNG Magazine
23 March 2015
 
Gemeente Apeldoorn 'betreurt' verzwijgen megasuper
Het college van BenW van Apeldoorn 'betreurt' dat het informatie over een verleende vergunning voor een megasupermarkt niet heeft gedeeld met de gemeenteraad. DekaMarkt blijkt al sinds 2011 over een vergunning te beschikken. De nieuwe supermarkt is 4000 m2 groot en vervangt de huidige winkel van 2500 m2.
Zie ook - PvdA Apeldoorn: is komst 'megasuper' te voorkomen? (De Stentor, 12 maart 2015)
- Apeldoorn krijgt toch megasuper (De Stentor, 11 maart 2015)
Bron bron de Stentor
23 March 2015
 
Gemeente Den Haag investeert 68 miljoen in economie en werk
Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag trekt 68 miljoen euro uit om de Haagse economie te versterken en meer mensen aan het werk te krijgen. Vernieuwing is nodig, omdat de Haagse arbeidsmarkt tot nu toe te weinig profiteert van het lichte economische herstel dat zich op nationaal niveau aftekent.
Bron Persbericht gemeente Den Haag
23 March 2015
 
21 March 2015
Allochtoon erg slecht af op Nederlandse arbeidsmarkt
Vrijwel nergens in Europa zijn de arbeidskansen van allochtonen zo slecht als in Nederland. Meer dan de helft van de migranten van buiten de EU zit thuis zonder betaald werk.
Bron de Volkskrant
21 March 2015