Missie

Internetportal voor de ruimtelijke ordening

 • Themawebsite
 • Infobronnen
 • Speciale menu onderdelen
 • Service onderdelen

IKC RO diensten

 • Vragen over RO
 • Opdrachten
 • RO-nieuws op uw website
 • Adverteren

Contact

Mededelingen


Missie

Het IKC RO maakt de wereld van de ruimtelijke ordening (RO) via het internet toegankelijk voor professionals en geïnteresseerde burgers. Alle actoren en gebeurtenissen in het RO-veld worden overzichtelijk gerangschikt en ontsloten. Bij deze ontsluiting wordt aangehaakt bij de actualiteiten in de RO, bijvoorbeeld door het samenstellen van actuele dossiers.

Internetportal voor de ruimtelijke ordening

Het IKC RO is een initiatief van Platform31 om te komen tot een informatieve dienstverlening op het gebied van de ruimtelijke ordening. De website is de internetportal voor de ruimtelijke ordening met ruime aandacht voor verwante beleidsterreinen.

Themawebsite

Door een opdeling van de website in 14 thema's is het mogelijk om elke doelgroep binnen de ruimtelijke ordening te benaderen op een manier die aansluit bij hun eigen informatiebehoefte. Het RO-nieuws is het meest dynamische onderdeel van de website. Dagelijks selecteren de informatiespecialisten van IKC RO op internet de relevante berichten van de ro-actoren en de artikelen uit de landelijke en regionale media.

Bij ieder thema kan de bezoeker de volgende menu onderdelen bekijken:

 • Nieuws;
 • Agenda: selectie RO-relevante congressen/studiedagen, exposities en rtv-programma's;
 • Cursussen: het aanbod van cursussen overzichtelijk gepresenteerd;
 • Discussie: lopende RO-relevante discussies, acties, nieuwsgroepen;
 • Prijsvragen: selectie prijzen en prijsvragen;
 • Nota's, rapporten, adviezen: chronologisch overzicht van beleidsstukken en onderzoeksrapporten;
 • Projecten en programma's.

Infobronnen

Ook de informatiebronnen worden thematisch ontsloten:

 • Directories, portals: relevante directories en internetportals;
 • Organisaties: alfabetisch (inter-)nationaal overzicht;
 • Tijdschriften, nieuwsbrieven;
 • Wetten, wetgeving, verdragen;
 • Catalogi, databases;
 • Statistieken;
 • Kaarten, atlassen;
 • Plannen;
 • Multimedia;
 • Handreikingen;
 • Dossiers;
 • Externe dossiers.

Speciale menu onderdelen

 • Dossiers: over RO-relevante actuele onderwerpen;
 • Agenda: selectie RO-relevante congressen/studiedagen, exposities en rtv-programma's;
 • RO Wijzer: de ruimtelijke ordening van Nederland in kaart gebracht: beleid, onderzoek;
 • Bibliotheek; documenten, tijdschriften en nieuwsbrieven, naslag, boeken, uitgevers en boekwinkels;
 • Indexen: Bladeren in de Kennisbank RO: informatiesysteem met gegevens over personen en instellingen die expertise hebben op het gebied van de ruimtelijke ordening;
 • Zoeken: Zoeken in de Kennisbank RO.

Service onderdelen

 • Nieuw: recent toegevoegd aan de website;
 • Nieuwsbrief: aanmelden gratis Nieuwsflits Stad en regio, verschijnt dinsdag en donderdag;
 • Reactie: internet is bij uitstek een interactief medium, de redactie stelt reacties zeer op prijs om zo continu te kunnen werken aan een kwalitatief hoogwaardige interportal;
 • Disclaimer: verantwoording van de redactie over de aangeboden informatie.

IKC RO diensten

 • I
 • RO-nieuws op uw website: IKC RO kan op maat het relevante nieuws op de website van uw organisatie presenteren;
 • Adverteren, informeer naar de mogelijkheden en tarieven.

Voor meer informatie, bel of mail met:
Wim Vierling, tel. 070-302 84 84, ikcro@platform31.nl


IKC RO
Koningin Julianaplein 10, Den Haag
Postbus 30833
2500 GV Den Haag
Tel. 070-3028484
Email: ikcro@platform31.nl


Mededelingen

15 december 2008
Het dossier Krimp is geopend.

7 april 2008
Het dossier Klimaat en ruimte is geopend.

1 mei 2007
Het naam van het dossier Ontwikkelingsplanologie is gewijzigd in Gebiedsontwikkeling.

1 april 2007
Handreikingen en Multimedia toegevoegd. Bij Thema's onder Infobronnen; bij Dossiers onder Overig.

12 maart 2007
Vanaf deze week worden de IKC RO nieuwsberichten ook in kaartvorm aangeboden. Daarmee is in één oogopslag te zien welke ruimtelijke dynamiek er in het regionale RO-nieuws gaande is. Het 'planologisch weerbericht' brengt het nieuws van de afgelopen week in beeld. Zie: Nieuws op de Kaart

1 maart 2007
Het dossier Ruimte voor de Rivier is geopend.

14 februari 2005
De website van IKC RO en de daarvan afhankelijke sites zijn omgebouwd naar de programmeertaal PHP.

4 augustus 2004
Het dossier Ontwikkelingsplanologie is geopend.

19 juli 2004
Het is nu mogelijk oude Nieuwsflitsen te bekijken middels het aanklikken van een datum in een kalender.

11 mei 2004
Opening Kennisportaal Dagindeling, Ruimte en Tijd, een samenwerkingsverband tussen X-S2, Nirov en het Kenniscentrum Grote Steden. Doel van het platform is het ontsluiten en verspreiden van kennis over dagindeling. Daarbij staat de kennis uit de experimenten die binnen de Stimuleringsmaatregel Dagindeling en het ESF-3 zijn of worden uitgevoerd centraal. Het kennisplatform biedt actuele kennis over projecten, interessante publicaties, handige instrumenten zoals antwoord op kennisvragen, het laatste nieuws en een agenda van bijeenkomsten op het gebied van dagindeling.

16 januari 2003
Aanwinstenflits Ruimte, Wonen en Milieu gelanceerd. De Aanwinstenflits is een wekelijkse digitale nieuwsflits met daarin een opsomming van de aanwinsten in de VROM / NIROV bibliotheek. Het gaat daarbij om (veelal nieuwe) publicaties die zijn toegevoegd aan de bibliotheek.

22 december 2003
Het dossier Gasboringen is omgevormd tot dossier Waddenzee.

2 december 2003
Het dossier Dagindeling is geopend.

1 december 2003
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Directie DCE/Dagindeling, heeft X-S2, Nirov en het Kenniscentrum Grote Steden gevraagd het kennisplatform Dagindeling, Ruimtelijke Ordening en Tijd vorm te geven. Het draait om kennisverzameling en -overdracht rond het thema Dagindeling, het beter en makkelijker combineren van werk en privé.

1 november 2003
RO-Cursus-Wijzer.nl gelanceerd. Alle cursussen op het gebied van Ruimtelijke Ordening in Nederland op een rij.

30 september 2003
Het aantal abonnees van de IKC RO Nieuwsflits is de 10.000 gepasseerd.

15 september 2003
Het is nu mogelijk om thema's en dossiers als startpagina IKC RO in te stellen via het rode icoontje direct boven het betreffende thema of dossier.