De juistheid en/of volledigheid van de informatie
De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. IKC RO is derhalve niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de hier getoonde informatie. Daar waar gebruik gemaakt wordt van op deze site vermelde Internetsites van derden, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en/of volledigheid van de op die sites vermelde informatie.

De 'houdbaarheid' van het nieuws
Het IKC RO beoogt met een selectie uit het nieuws een actueel beeld te schetsen van ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening aan de hand van de berichtgeving die op de websites van landelijke en regionale dagbladen en thematische nieuwssites wordt gepresenteerd. Het IKC RO biedt een korte beschrijving van het bericht, inclusief een doorverwijzing naar het complete bericht bij de originele bron. De werking van deze doorverwijzingen kunnen echter slechts maximaal drie maanden worden gegarandeerd, daarna vervallen er steeds meer. Bij het raadplegen van het archief moet u er rekening mee houden dat doorverwijzingen (links) naar complete artikelen niet meer werken. Het IKC RO blijft echter deze informatie via haar archief beschikbaar stellen, omdat deze via thema's bij elkaar gebrachte berichten een naar onze mening goed overzicht bieden van de discussie over en ontwikkeling van thema's in de tijd op het gebied van de ruimtelijke ordening. Indien U toch het hele bericht wilt inzien, dan kan altijd het digitale archief van sommige bronnen worden geraadpleegd dan wel contact worden gezocht met redacties van aanbieders van digitale informatie.

Abonneren en registreren
Voor sommige nieuwsbronnen dient U zich eerst te registreren voordat de berichten gelezen kunnen worden. Het gaat hier om de kranten van PCM (Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Trouw en NRC).
Voor het lezen van de berichten uit het Financieele Dagblad dient U geabonneerd te zijn op deze krant.