Iedere week de laatste literatuuraanwinsten in uw email-box. Abonneer nu!
IKC RO logo  

20 februari 2009

carrièrewijzer
De Nirov-carrièrewijzer; cursussen en vacatures in bouwen, wonen en RO.

RO en planschade
De Johan van Oldenbarnevelt Stichting organiseert op 2, 16 en 23 april een praktisch en interactief seminar over de toepassing van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en Planschade. Plaats: Den Haag, Maastricht of Deventer.
 
'Vliegwiel voor de stedelijke economie'
Masterclass van Nicis, 4 en 18 maart, Den Haag, over de economische ontwikkeling van uw regio o.l.v. prof. Pieter Tordoir.
 
Urban tv guide
Tv-gids voor architectuur en ruimtelijke ordening.
 
Het land van Gouden Piramides
Tentoonstelling, NAi, Rotterdam, t/m 22 februari 2009, n.a.v. de Gouden Piramideprijs 2008 rond het thema goed opdrachtgeverschap.
 
Zelfportret Gunnar Daan
Gunnar Daan, stadsarchitect van Alphen aan den Rijn, geeft woensdag 25 februari, 20 uur, een lezing over zijn "positie in het veld van architectuur en stedebouw".
 
Nationale landschappen
NCRV-serie over acht nationale landschappen, Ned 2, 19.55 uur: Hoeksche Waard (26 februari).
 
De Burger in de gedroomde stad
De globalisering is here to stay, en de stad is daarvan het brandpunt. Dat vraagt om ‘nieuwe burgers’ met nieuwe skills en vaardigheden. Welke skills en vaardigheden dat zijn? Welke ‘toolkit’ hebben we nodig voor het leven in de stad? Daarover gaan drie duo’s van de old-school en de zap-generatie op vrijdag 27 februari, 16 uur, met elkaar in gesprek. Tumult, Utrecht.
 
De Nieuwe Haagse School
Tentoonstelling over hoe de architecten Jan Wils, Co Brandes, Jan Greve, Hendrik Wouda, Jan Duiker en Frans Lourijsen tijdens het interbellum het stadsbeeld van Den Haag hebben bepaald. In het Magazijn, huisvesting van het Haagse architectenbureau KOW, t/m 27 februari. Tevens publicatie Schoone eenheid en excursies.
 
Vorm Vondelpark
Het Vondelpark in Amsterdam krijgt nieuw meubilair. De nieuwe banken, lantaarnpalen, toiletvoorzieningen, kiosken en prullenbakken worden in een stijl ontworpen. Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid heeft opdracht gegeven voor een ideeënprijsvraag en een expositie. Te zien bij ARCAM, t/m 28 februari.
 
Haarlemmermeer in kaart gebracht
Het Historisch Museum Haarlemmermeer (Hoofddorp) toont t/m februari 2009, i.s.m. het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer een tentoonstelling met kaarten van Haarlemmermeer. Het zijn een twintigtal geografische kaarten van de polder en de omgeving met daarop de historische, huidige en toekomstige situatie van de regio.
 
Canon van het Nederlands landschap
Ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van Mooi Nederland van het ministerie van VROM is er in de centrale hal van het ministerie in de maand februari een fototentoonstelling: de Canon van het Nederlandse landschap. 60 landschappen zijn in beeld gebracht.
 
Teamwork: visies Kustzone Almere Poort
De tentoonstelling (De Paviljoens, Almere, t/m 1 maart 2009) toont de drie ambitieuze voorstellen voor de kustzone van Almere Poort van de marktpartijen Vesteda, BPF Bouwinvest en Amvest naast de visies op dit gebied van de teams van Irene Fortuyn, Hans Venhuizen en Artgineering. Deze drie bureaus gaan met hetzelfde programma van eisen aan de slag als de drie marktpartijen.
 
Hoe blijven wij mobiel?
Bijeenkomst van KIVI NIRIA over de mobiliteitsproblematiek, donderdag 5 maart, 18 uur te Enschede. Met Bart van Arem (Universiteit Twente/TNO), Mattieu Nuijten en Radboud Hack (TNO).
 
Urban Deltas
Naar een nieuwe samenhang tussen ruimtelijke ordening, water-huishouding en kustverdediging. De leergang Urban Deltas (6 maart t/m 12 juni) van stichting sLIM onderzoekt de mogelijkheid van een integrale ruimtelijke ontwikkeling van deltagebieden. Het eerste seminar, vrijdag 6 maart: Making a safe, attractive, productive and sustainable delta. Met Han Meyer, Marcel Stive (TU-Delft), Luuk Boelens (Universiteit Utrecht) en Joost Schrijnen (Deltaraad).
 
Rotterdam Klassiekers: interbellum Rotterdam
Lezingenreeks Rotterdam Klassiekers van AIR. Op 8 maart Marlite Halbertsma over 'interbellum Rotterdam'. Op 22 maart Cor Wagenaar over 'welvaartsstad in wording', 5 april Han Meyer over 'De stad en de haven' en op 19 april, Patricia van Ulzen over 'Dromen van een Metropool'.
 
Urban Spaces
Internationale conferentie over de toekomst van BrabantStad, 11, 12 en 13 maart, Tilburg.
 
Stilte en Stedelijkheid, Christian de Portzamparc
Tentoonstelling in Casla, Almere (t/m 11 maart 2009), over 4 thema’s uit het oeuvre van de Franse architect/stedenbouwkundige Christian de Portzamparc: grootsteedse urbane projecten, torens, projecten ten dienste van kunst en cultuur en De Citadel in Almere. Tevens publicatie.
 
The future of global business gateways
The future of global business gateways, Implications for the Randstad Economy, lecture by prof. C.K. Prahalad (University of Michigan), Thursday March 12th, University of Amsterdam.
 
Visie voorop!
Zoektocht naar kwaliteit en democratische legitimiteit in regionale planvorming. Conferentie, 12 maart, 14 uur, Den Haag. Sprekers: Maarten Hajer, Yttje Feddes, Henk Ovink, Zef Hemel, Susan van 't Klooster, Jantine Grijzen. Organisatie: Amsterdam School for Social Science Research (UvA) en Instituut voor Milieuvraagstukken (VU).
 
Shrinking Cities in Europe: A Research and Policy Challenge
Friday, March 13, Amsterdam How can planners and policy-makers adapt to the perspective of shrinking cities and city-regions? What can researchers in urban and regional studies contribute to this change of mindset? This conference will approach this emerging research and policy topic from various angles, probing the limits of our current development and growth models. The conference is an initiative of two master programmes at the University of Amsterdam: the Master Urban Studies and the Research Master Metropolitan Studies. Informatie.
 
Gouden Piramide 2009: gebiedsontwikkeling
De Gouden Piramide 2009 - de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening - staat in het teken van gebiedsontwikkeling. De prijsronde 2009 is bestemd voor opdrachtgevers van ruimtelijke projecten. De inschrijving sluit op 13 maart. Op 28 november de prijsuitreiking.
 
Bedrijven en milieuzonering
De VNG organiseert 4 regionale voorlichtingsbijeenkomsten n.a.v. het verschijnen van de herziene uitgave van de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' in Assen (25 maart), Rotterdam (31 maart), Eindhoven (2 april) en Apeldoorn (8 april).
 
'Het Groene Hart leeft'
Symposium, 26 maart in Alphen aan den Rijn. Met o.a. de lancering van een interactieve website waarop de ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart inzichtelijk wordt gemaakt (Kwaliteitsatlas) en een nieuwe aanpak om het Groene Hart als merk meer bekendheid en inhoud te geven. Organisatie: programmabureau Groene Hart i.s.m. de stichting Ronde van het Groene Hart.
 
Plandag: tussen droom en werkelijkheid
Plandag 2009, 7 mei te Brussel, daagt u uit uw visie, gedachten en stellingen over het jaarthema 'tussen droom en werkelijkheid' of in aansluiting bij een van de sessiethema’s op papier te zetten en te presenteren. Indienen paper: 30 maart.
 
Duurzaamheidsprijs Building Business
De Building Business Golden Green Awards 2009 zet uitblinkende ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in bouw en vastgoed in de schijnwerpers en moedigt daardoor vernieuwingen aan. De Awards zijn in het leven geroepen vanwege het 10-jarig bestaan van Building Business in 2009. Inzenden is gratis; het hele vak kan zijn duurzame prestaties laten zien. Er zijn 4 inzendcategorieën. Een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van Sybilla Dekker beoordeelt de inzendingen. Inzenden sluit op 10 april. De Awards worden op 6 mei uitgereikt tijdens een groot evenement.
 
Maak ons land
NAi-manifestatie 'Maak ons land – Werkplaats voor de ruimtelijke inrichting' (t/m 3 mei, Rotterdam). Elke maand, van november t/m april, wordt een specifiek thema zoals mobiliteit, wonen, werken, vrije tijd en groen en water met bijbehorende ambities centraal gesteld. Met behulp van een spel, lezingen, workshops en discussies nodigt het NAi iedereen uit om zijn of haar mening te geven over de ruimtelijke inrichting van Nederland.
 
Projectsubsidies Belvedere
Sluitingsdata Belvedere regeling, in 2009 voor het laatst: 8 mei, 31 juli en 15 oktober. Gemeenten en provincies mogen geen subsidieaanvraag meer indienen.
 
Groenste speelplek
Minister Verburg van LNV heeft 10.000 euro uitgeloofd voor het ontwerp voor de groenste speelplek. De prijsvraag staat open voor groenvoorzieningsdiensten van gemeenten, architectenbureaus, ontwerpbureaus, groenvoorzieners en kwekerijen met een eigen ontwerper. Het ontwerp moet voorzien in een uitvoering vóór eind 2010. De inzendingen moeten uiterlijk 15 mei 2009 binnen zijn. De prijsuitreiking vind plaats in oktober 2009 tijdens de Entente Florale Nederland.
 
Panoramaroute A27 op kasteel Groeneveld
Tot eind mei 2009 is op kasteel Groeneveld in Baarn een wisseltentoonstelling over de Panoramaroute A27 te zien als onderdeel van de vaste tentoonstelling Landschap Leeft. Zie ook discussiewebsite www.routea27.nl. Een en ander maakt onderdeel uit van Routeontwerp. Doel van Routeontwerp is om de noodzakelijke verbeteringen van hoofdwegen te verbinden met een kwalitatieve inrichting van de directe omgeving. Zie ook www.routeontwerp.nl.
 

Laat uw collega's meelezen!
Als u denkt dat een van uw collega's of relaties ook graag iedere werkdag deze gratis nieuwsservice ontvangt, dan kunt u deze e-mail doorsturen.


Informatie- en Kenniscentrum
voor de Ruimtelijke Ordening

Mauritskade 21, Den Haag

Postbus 30833
2500 GV Den Haag

Tel. 070-3028476
Fax: 070-3617422
E-mail:
ikcro@nirov.nl


Disclaimer

 

Meer R.O.-nieuws?
Klik naar de website van
IKC RO, met vele extra's: thematische webpagina's, archief, bibliotheek, dossiers, kennisbank RO, organisaties, persberichten, publicaties en RO-wijzer.

Ruimtelijke ordening, Europa, Bestuur, Architectuur en stedebouw, Bouwen en wonen, Infrastructuur en mobiliteit, Recreatie en vrije tijd, Stedelijke gebieden, Werken, Cultuur, Groene ruimte, Milieu, Water,
 

RUIMTELIJKE ORDENING

 


Overheden op één lijn voor betere uitvoering VROM-regels

De VNG en het IPO werken aan een plan voor een landsdekkend netwerk van organisaties die helpen bij de uitvoering van VROM-regelgeving. Dat plan moet in april klaar zijn. Minister Cramer van VROM heeft donderdag haar vertrouwen hierin uitgesproken tijdens een Bestuurlijk Overleg. (IPO Nieuws, 13 februari 2009)

Lees verder ...
 


Eersel wil controle op bedrijventerrein Meerheide III

De regie in het gebied Meerheide langs de snelweg A67 in Eersel moet in handen blijven van de gemeente Eersel. Daarom moet nu zo snel mogelijk een bestemmingsplan, dat voorziet in de de uitbreiding van het huidige bedrijventerrein, vastgesteld worden. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Meerheide in noordelijke richting is in 2006 de zogeheten wvg gevestigd, de wet voorkeursrecht gemeenten. Dat houdt in dat grondbezitters hun grond als eerste aan de gemeente moeten aanbieden bij eventuele verkoop. Om dat voorkeursrecht te behouden moet voor het verstrijken van de termijn, 26 maart, alle grond zijn verworven. Of er moet een bestemmingsplan zijn vastgesteld. Inmiddels zijn de grondonderhandelingen nog in volle gang, schrijft het college van B&W in de brief. (Eindhovens Dagblad, 20 februari 2009)

Lees verder ...
 

EUROPA

 


Kamer verdeeld over effect territoriale cohesie

In hoeverre kan het nog niet nader ingevulde begrip Territoriale cohesie de voor Nederland kenmerkende gebiedsgerichte benadering ondersteunen. Deze vraag beheerste de discussie in het Algemeen Overleg met minister Cramer. Het overleg ging over de kabinetsreactie op het Groenboek Territoriale Cohesie. (IPO Nieuws, 19 februari 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
publicatie Groenboek Territoriale Cohesie (DG Regional Policy, 6 oktober 2008)
 


Eurostat: Groningen in top vijf rijkste regio's

De provincie Groningen is door Eurostat i donderdag uitgeroepen tot de op vier na rijkste regio van de Europese Unie. Daarmee negeert het Europees statistisch bureau een oproep van de provincie om te stoppen met deze ,,hardnekkige onzin''. Eurostat rekent namelijk de totale aardgasbaten van de staat als inkomsten van de Groningers. De hoge plaatsing maakt het voor Groningen soms lastig EU-subsidies te krijgen. (Europa NU Nieuws, 19 februari 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
Groningen lacherig over plaats in Europese top vijf (Binnenlands Bestuur, 20 februari 2009)
 

BESTUUR

 


Woonbond: Bos gaf Vogelaar onmogelijke opdracht

PvdA-leider Wouter Bos stuurde oud-minister Ella Vogelaar ''met een vrijwel onmogelijke opdracht op pad''. Dat heeft directeur Ronald Paping van huurdersorganisatie de Woonbond donderdag gezegd over de memoires van Vogelaar. (Het Parool, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Amsterdam: Zeven stadsdelen lijkt raad ook goed

De meerderheid van de gemeenteraad is het eens met b. en w.: liefst terug naar zeven stadsdelen. Maar het had hier en daar wel duidelijker gemogen. (Het Parool, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Belangengroep bewoners Drentsche Aa opgericht

Verontruste bewoners van het Drentsche Aa-gebied willen meer zeggenschap over hun omgeving. Daarom hebben ze onlangs het Natuurplatform Drentsche Aa opgericht. Het platform wil zich vooral inzettten voor het bewaren van rust en ruimte in het gebied. Voorkomen moet worden er te veel massale recreatie ontstaat. Het stroomdal van de Drentsche Aa is uitgeroepen tot Nationaal Park, maar omdat in dit gebied de scheiding tussen natuur, economische bedrijvigheid en bewoning niet duidelijk te trekken valt, is er een Overlegorgaan in het leven geroepen onder de naam Nationaal Beek- en Esdorpen Landschap (NBEL) dat de belangen van de verschilende belangengroepen tegen elkaar moet afwegen. Hoewel ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in dit Overlegorgaan vertegenwoordigd zijn, blijkt in de praktijk de Natuur vaak ondergeschikt te worden gemaakt aan de economische en recreatieve belangen. De belangen van de bewoners worden al helemaal niet vertegenwoordigd. (GroeneRuimte Nieuws, 19 februari 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
Website Natuurplatform Drentsche AA
 


Lauwerzijl: platform tegen turbines

De dorpskernen rond het Lauwersmeer richten een platform of stichting op in de strijd tegen windmolens. Gemeente Kollumerland is van plan torenhoge windmolens te plaatsen ten noorden van Lauwerzijl, Munnekezijl en Warfstermolen en ten westen van Zoutkamp. De bewoners vrezen aantasting van de leefbaarheid in hun dorpen en onherstelbare schade aan het open cultuurlandschap rond het Lauwersmeer. De windturbines die Kollumerland wil hebben een ashoogte van 85 meter en een wiekhoogte van 120 meter, zo'n beetje het niveau van de Martinitoren. Het Platform, bestaande uit vertegenwoordigers uit de dorpen, moet de gesprekspartner worden van de verschillende gemeenten die het aangaat en de provinciebesturen van Groningen en Friesland. (Dagblad van het Noorden, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 

ARCHITECTUUR EN STEDEBOUW

 


Voorbij de verontwaardiging

Een expositieruimte in de Indische Buurt in Amsterdam vormde tussen 2004 en 2007 de thuisbasis voor 66 East, een centrum voor urbane cultuur. Onlangs verscheen Huizen in transformatie. Interventies in Europese gentrification, een bundel essays samengesteld door de oprichters van 66 East. (ArchiNed Nieuws, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Wie kijkt er naar de kwaliteit van de openbare ruimte? Over de invloed van ‘screens

Rotterdam stond eind januari in het teken van het Internationale Film Festival. Dit jaar draaiden niet alleen films in (bioscoop)zalen, als onderdeel van het Size Matters-programma werden op de gevels van drie gebouwen films geprojecteerd. Met dit programma wilde het IFFR een bijdrage leveren aan het debat over de betekenis en invloed van oprukkende schermen in het dagelijks leven. (ArchiNed Nieuws, 18 februari 2009)

Lees verder ...
 


Atelier PRO ontwerpt mfc Sas van Gent

De Europese aanbesteding voor de nieuwbouw van het nieuwe sociaal- maatschappelijk hart te Sas van Gent, is door Atelier PRO architekten gewonnen. Dat maakte het bureau uit Den Haag donderdag bekend. (Architectenweb Nieuws, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 

BOUWEN EN WONEN

 


'Ook in horizontale verantwoordingsinstrumenten kun je publiek belang borgen'

‘Terug in de tijd. De VROM-raad onderkent niet dat je ook in horizontale verantwoordingsinstrumenten publiek belang kunt borgen. Visitatie door onafhankelijke gezaghebbende instituten, externe toetsing, Governancecodes en monitoring daarvan zijn alom geaccepteerde instrumenten van deze tijd. En daarnaast blijft er natuurlijk toezicht namens de minister als systeemeigenaar.’ Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen was uitgesproken kritisch over de reactie van de VROM-raad tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamercommissie voor WWI over de toekomst van de woningcorporaties op 18 februari 2009. (Aedesnet Nieuws, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Balkenende onder vuur over hypotheekrenteaftrek

Premier Jan Peter Balkenende kwam woensdag in het Tweede Kamerdebat over de recessie onder vuur van de oppositie te liggen over zijn eerdere uitspraken over de hypotheekrenteaftrek. De oppositie wilde weten of de fiscale aftrekpost nou wel of niet ter discussie kan staan de komende weken. ''Het kan besproken worden, maar dat is iets anders dan dat het ter discussie staat'', zei Balkenende. Wat hem betreft ligt alles de komende tijd op tafel als het kabinet op basis van een inventarisatie van topambtenaren beslist over crisismaatregelen. ''Alles is bespreekbaar, maar dat zegt niets over de uitkomst'', aldus de premier. (Nu.nl, 18 februari 2009)

Lees verder ...
 


Duurste huurwoningen in Amsterdam

Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam Centrum zijn wat betreft huurprijzen in de particuliere sector de duurste wijken van Nederland. Dit blijkt uit een analyse van woningwebsite Pararius.nl. (ANP/Trouw, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Utrecht-Oost/Bunnik: ’Ontwikkeling nieuwbouw Odijk-West is haalbaar’

Het bouwen van nieuwbouwwijk Odijk-West, waar duizend woningen komen, is financieel verantwoord. Dat blijkt volgens het Bunnikse college van B&W uit geactualiseerde berekeningen. Met de bouw van Odijk-West wordt het dorp anderhalf keer zo groot. (Algemeen Dagblad, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Helmonds nieuwbouwproject de Groene Loper volledig op de schop

Het Helmondse nieuwbouwproject De Groene Loper, op het terrein van Kappa Van Dam langs het kanaal, wordt deels opnieuw ontworpen. De animo voor de eerste 56 koophuizen met tuin in het deel Horne is te gering om de bouw te starten. Bij voldoende gegadigden komen er in deze woonwijk langs de Helmondse Kanaaldijk Noord-West wellicht óók tweekappers, patiotypes en kleinere woonruimtes. Volgens directeur F. Gremmen van vastgoedontwikkelaar Stam & De Koning wordt het misschien mogelijk dat kopers hun huis deels zelf afmaken. Een soort consumentgericht wonen. Het geplande appartementengebouw, dat in een latere fase van Horne stond gepland, staat ter discussie. Er wordt straks in kleinere projecten gewerkt. Zodra die zijn verkocht kan de bouw beginnen. Mensen die eerder interesse in deze locatie toonden, hebben inmiddels een brief gehad. Alles bij elkaar staan er nu 335 huizen in deze nieuwe wijk gepland. (Eindhovens Dagblad, 20 februari 2009)

Lees verder ...
 


Gemeente Beuningen: Winssense wijk wacht op kopers

De kopers bepalen of er nog nieuwe huizen komen in Winssen. Er wordt pas gebouwd in het dorp als er voldoende huizen zijn verkocht. De projectontwikkelaar denkt dat er voldoende belangstelling zal zijn. De economische crisis kan gevolgen hebben voor de langverwachte woningbouw in Winssen. Dat denkt Martin Scherpenborg van bouwbedrijf Van den Bosch BV uit Boven-Leeuwen. Het bedrijf ontwikkelt samen met Broekcal BV uit Druten de Bongerd-Zuid. Scherpenborg wijst erop dat het wijkje uit allerlei woningen bestaat. "Er komen huur- en vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap, appartementen en rijtjeshuizen. Zo bereik je meer doelgroepen." De bouw kan op zijn vroegst in 2010 beginnen. Scherpenborg: "Als de procedures zijn afgerond dit jaar, kunnen we de grond bouwrijp maken en starten met de verkoop." (De Gelderlander, 20 februari 2009)

Lees verder ...
 


Katwijk: 'zelf huisvesting bouwen voor Polen'

Katwijk twijfelt aan het nut van het Greenport-overleg over de huisvesting van Polen en andere arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Sinds de Greenportgemeenten eind 2007 met veel toeters en bellen een intentieovereenkomst tekenden, is er nog geen enkel huisvestingproject afgerond. De gemeente broedt nu op plannen om zelf aan de slag te gaan. Katwijk redeneert dat de aanwezigheid van arbeidsmigranten in de regio structureel is en zelfs niet lijkt af te nemen door de 'huidige uitzonderlijke economische omstandigheden'. Het aantal arbeidsmigranten in de kustplaats is relatief laag: het gaat om naar schatting tussen de twee- en driehonderd mensen, waarvan er 130 staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Ter vergelijking: in de hele Duin- en Bollenstreek zouden zo'n 10.000 arbeidsmigranten verblijven. (Leidsch Dagblad, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Medemblik: 'Behoefte aan woningen blijft'

In Medemblik zijn in één keer zo'n 250 woningen op de markt gebracht. Dat heeft zijn invloed op de woningmarkt als geheel. Maar ook in de toekomst worden mondjesmaat projecten ontwikkeld. ,,De behoefte aan woningen blijft wel degelijk.'' Wethouder Kasper Gutter is niet somber over de vooruitzichten op de Medemblikker woningmarkt. Weliswaar werd deze week bekend dat de markt vrijwel op slot zit en dat de Medemblikker situatie zelfs 'dramatisch' wordt genoemd, Gutter denkt dat daar verandering in komt. ,,Het kan niet zo zijn dat waar tot voor kort een hele grote vraag naar woningbouw was, die nu vrijwel gestopt is.'' (Noordhollands Dagblad, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Bommelerwaard: Woonvisie Neerijnen zet in op leefbaarheid

Meer inwoners en meer diversiteit van de huishoudens. Dit is broodnodig om het voorzieningenniveau in Neerijnen op peil te houden. Welke ontwikkelingen er de komende vijftien jaar nodig zijn, staat in de Woonvisie Neerijnen 2009-2025, die eind deze maand in concept aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd. In samenspraak met bewoners en instellingen werkt de gemeente aan een visie die richting moet geven aan de ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken in de gemeente. Er is onder meer met woningcorporaties, welzijnsinstellingen en projectontwikkelaars gesproken over het woonbeleid voor de komende jaren. In de commissie Ruimte zijn de thema's voor de visie vastgelegd. (Brabants Dagblad, 20 februari 2009)

Lees verder ...
 


Woontorens met appartementen in Terheijden

De bouw van dertig appartementen voor senioren aan de Zeggelaan in Terheijden op de plaats van het voormalig zusterhuis van de zorginstelling SOVAK is van de baan. De Woningstichting Geertruidenberg (WSG) bouwt daar nu drie appartemententorens, zogenaamde Urban villa's, in het plan Westhof met koop- en huurappartementen als ook een aantal penthouses. De verkoopprijzen gaan variëren van 249.000 tot 399.000 euro vrij op naam. Eerder liet WSG-directeur Peter Span tegenover deze krant weten dat op deze plaats dertig seniorenappartementen zouden worden gebouwd in de sociale huurklasse. "Deze plannen zijn definitief," zo meldde hij destijds. Volgens de website van de gemeente Drimmelen worden tien van deze appartementen nu in de verkoop gedaan. (BN/De Stem, 20 februari 2009)

Lees verder ...
 

INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT

 


Eurlings wil voort met verbreding A4

Verkeersminister Camiel Eurlings wil de verbreding van de A4 bij Leiderdorp oppakken. Hij heeft het ontwerp van de weg donderdag ter inspraak voorgelegd. (De Pers, 19 februari 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
Ontwerptracébesluit A4-Burgerveen: eerste spoedaanpak project ter visie (Persbericht ministerie van V&W, 19 februari 2009)
 


Ook Verburg heeft moeite met weg door Amelisweerd

Ook minister Gerda Verburg (LNV) heeft grote moeite met een mogelijke nieuwe snelwegring rond Utrecht die onder meer Amelisweerd doorsnijdt. Dit zei zij donderdag bij een bezoek aan het Fort Honswijk bij Houten, dat deel uitmaakt van de Hollandse Waterlinie. (de Volkskrant, 19 februari 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
Verburg wil gesprek over snelwegen rond Utrecht (Nu.nl, 19 februari 2009)
 


'Tweede tunnel voor Maasvlakte'

Er moet een tweede oeververbinding komen voor de Tweede Maasvlakte en Voorne-Putten. Een motie van de PVV daartoe is aangenomen door de Tweede Kamer, meldt RTV Rijnmond. De tweede verbinding, die de Oranjetunnel zal moeten gaan heten, is volgens een meerderheid noodzakelijk voor de bereikbaarheid door hulpdiensten. Al het vrachtverkeer moet nu door de Botlektunnel. Als er iets misgaat, komt het daar muurvast te staan met als gevolg dat de Europoort en Voorne-Putten worden afgesneden, zo vindt de PVV. (Nieuwsblad Transport, 20 februari 2009)

Lees verder ...
 


Raad Amsterdam: enquête over doorgaan N/Z-lijn

De gemeenteraad gaat een enquête houden over de Noord/Zuidlijn. Die moet samen met het werk van de commissie-Veerman een volledig beeld geven van alle problemen rond de lijn die Noord met de Zuidas moet verbinden. Op basis daarvan kan de raad besluiten of en hoe de bouw van de lijn kan doorgaan. Het initiatief voor de enquête komt van de collegepartijen PvdA en GroenLinks. Dit is het zwaarste middel dat de raad kan gebruiken. ''We willen de onderste steen boven krijgen,'' zegt PvdA-fractievoorzitter Manon van der Garde. (Het Parool, 19 februari 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
Amsterdamse wethouder Herrema struikelt over Noord-Zuidlijn (Algemeen Dagblad, 19 februari 2009)
 


Maastricht: Elk A2-tunnelplan positief beoordeeld

De A2-tunnelplannen zijn alle drie positief beoordeeld door burgers, belangenclubs en buurtplatforms. Ze zorgden samen voor 261 reacties op wat de consortia Avenue2, BA2M en Unie van Maastricht hebben bedacht voor betere verkeersdoorstroming en leefbaarheid. De plannen lagen twee maanden ter inzage, inclusief audiovisuele presentaties en maquettes in een speciaal ingericht kantoor bij het MVV-stadion. Algemene conclusie: de uitwerking voor de consortia is ‘boven verwachting’ uitgepakt. (De Limburger, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Schiphol kiest voor concurrentiepositie

De luchthaven Schiphol neemt maatregelen om zijn concurrentiepositie te verbeteren. De tarieven voor luchtvaartmaatschappijen gaan per 1 april omlaag. Ook het kabinet zou mee moeten doen door de vliegtaks onmiddellijk af te schaffen, zei president-directeur Jos Nijhuis van het luchthavenbedrijf donderdag. (De Financiële Telegraaf , 19 februari 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
Jaarcijfers: winst Schiphol daalt sterk (Nu.nl, 19 februari 2009)
 


Schiphol breidt uit met twee nieuwe pieren

De luchthaven Schiphol wil de toekomstige groei van het aantal passagiers opvangen door het huidige pierenstelsel met twee nieuwe pieren uit te breiden. Daarmee is een pier aan de overzijde van de snelweg A4 van de baan, net als voorlopig een tweede terminal. Dat maakte Ad Rutten, directeur operations van Schiphol, donderdag bekend tijdens de presentatie van de jaarcijfers van de luchthaven. ,,Een tweede terminal is pas zinvol wanneer er meer dan 600.000 toestellen per jaar zijn. De komende jaren is dat niet aan de orde. En een extra pier aan de overzijde van de A4 is bij nader inzien ook geen optie. Daar is te weinig ruimte tussen de banen. Je kan er niet zoveel vliegtuigen afhandelen en passagiers moet je blijven aanvoeren vanaf Schiphol-centrum. Daarom hebben we onze strategie nu aangepast en willen we het pierenstelsel uitbreiden. Dan houden we ook alles op één plek en dat is juist onze kracht ten opzichte van andere luchthavens waar wel meerdere terminals zijn'', verwees Rutten naar de verkiezing tot beste luchthaven van 2008. (Haarlems Dagblad, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Terneuzen: groeiende kansen reizigerstrein Kanaalzone

De roep om een reizigerstrein in de Kanaalzone wordt steeds luider. Nadat Belgische vakbonden, gesteund door burgemeesters van Zelzate en Wachtebeke en het Havenbedrijf Gent al eerder pleitten voor reizigersvervoer via de bestaande goederenspoorverbinding tussen Gent en Zelzate, maakt nu ook de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) zich daar sterk voor. Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen volgt de ontwikkelingen op de voet. Hij lanceerde al eerder het plan om zogenoemde light trains (een kruising tussen trein en tram, een soort sneltram) in te zetten in de Kanaalzone. (Provinciale Zeeuwse Courant, 20 februari 2009)

Lees verder ...
 


Achtkarspelen: Minister Eurlings ontvangt stationsvisie

Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft maandag de visie voor de upgrading van het stationsgebied in Buitenpost in ontvangst genomen. Burgemeester Tjeerd van der Zwan en wethouder Willem van der Wal boden de plannen aan. Buitenpost is een belangrijke halteplaats voor het openbaar vervoer. De gemeente Achtkarspelen wil van het stationsgebied een aantrekkelijke kantorenlocatie maken. Het plan omvat de bouw van 5.000 vierkante meter kantoorruimte langs en over het spoor, een extra brede fietstunnel en uitbreiding van de parkeerplaatsen. (Persbericht gemeente Achtkarspelen, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 

RECREATIE EN VRIJE TIJD

 


NS: toch fitness op Leiden Centraal

De NS wensen toch vast te houden aan de komst van een fitnesszaal en de extra horecagelegenheid 'Coffee with a view' in station Leiden Centraal. Om de vestiging alsnog mogelijk te maken hebben zij een verzoek bij de gemeente ingediend tot wijziging van het bestemmingsplan, zegt een woordvoerder. In het huidige plan is geen plek voor een sportvoorziening en nog meer horeca. Leiden Centraal speelt een belangrijke rol in de plannen van de NS om te komen tot zogenoemde wereldstations, een combinatie van reizen, winkelen, horeca en recreatie. De spoorwegen zien het station in Leiden als een proefstation, als een plek om met die plannen te experimenteren. Dat doet de organisatie onder meer door het station te verdelen in verschillende blokken, werelden genoemd, met elk een eigen functie. (Leidsch Dagblad, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 

STEDELIJKE GEBIEDEN

 


Verpaupering Rotterdamse buurten: ‘Zeg nou zelf, 't ziet er toch niet uit?’

Een lekkend dak, afbladderende verf, scheuren in de muren, verrotte balkons en huiseigenaren die geen cent te makken hebben om ook maar iets van die problemen aan te pakken. Op diverse plekken in Rotterdam slaat de verloedering toe. „Het is een groot probleem,’’ vindt de Rotterdamse wethouder Hamit Karakus (wonen). Toch ziet hij licht aan het eind van de tunnel. „Het is schandalig! Die klotepanden! Zeg nou zelf, dat ziet er toch niet uit?’’ Cor van Eijkeren (68) – leren baseballpet op zijn hoofd, spiegelende glazen in zijn zonnebril – is al 53 jaar bewoner van de wijk Oud Mathenesse in Rotterdam-West. Zodra hij wethouder Karakus in de smiezen krijgt op het Pinasplein, klampt hij hem aan en geeft ongevraagd weer wat hét probleem is in de wijk, die grotendeels is opgetrokken uit flatjes uit de jaren ’50. (Algemeen Dagblad, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Nijmegen: 'Havens en kaden beter benutten'

De gemeente Nijmegen wil zich de komende jaren nadrukkelijker profileren als een stad aan de Waal met bijzondere havens en ligkaden. Het stadsbestuur gaat daarom samen met belanghebbenden de economische ambities voor de havengebieden formuleren. Met andere woorden: hoe kunnen havens en kaden beter benut worden. Rond de Waal staat de komende jaren veel te gebeuren zoals de aanleg van de stadsbrug, de ontwikkeling van het westelijk Waalfront tot woongebied en de dijkingreep bij Lent. Vorig jaar zorgden die plannen al voor enig rumoer onder schippersorganisaties, bewoners van woonboten en ondernemers die betrokken zijn bij de binnenvaart. Ze vreesden dat hun belangen ondergesneeuwd zouden raken bij al die bouwplannen. (De Gelderlander, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Breda wil steun in rug voor Haagse Beemden

Breda wil in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 2 miljoen euro als steun in de rug voor de wijk Haagse Beemden. Het college wil dit geld onder meer besteden aan maatschappelijke voorzieningen en aan de openbare ruimte in de wijk. Het gemeentebestuur dient vóór 1 maart een aanvraag in voor dit ‘preventiebudget’ bij het ministerie van VROM. (Persbericht gemeente Breda, 18 februari 2009)

Lees verder ...
 


Enkhuizers voor geringe groei stad

Een kleine meerderheid van de inwoners van Enkhuizen is voorstander van een geringe groei van de bevolking en het aantal woningen. Dit blijkt uit de gehouden enquête onder Enkhuizers die de gemeente in januari heeft gehouden. Iets meer dan de helft van de inwoners wil liever geen nieuwbouw meer in de oude binnenstad. De gemeente werkt aan een stadsvisie. Doel is om samen met bewoners, bedrijven en instellingen te bepalen hoe Enkhuizen er in 2030 zou moeten uitzien. Die visie is van belang voor beslissingen die de gemeenteraad de komende decennia zal nemen. Als eerste stap zijn drie toekomstscenario's opgesteld waarover de inwoners in januari online hun mening mochten geven. De drie scenario's zijn 'de historische parel', 'de bruisende havenstad' en 'de BV Enkhuizen'. (Noordhollands Dagblad, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 

WERKEN

 


VNG: Voor twee miljard aan projecten eerder uitvoeren

Gemeenten kunnen dit jaar voor ongeveer € 2 miljard aan projecten uitvoeren die gepland staan voor latere jaren. Dat blijkt uit een inventarisatie van de VNG onder ongeveer 150 gemeenten. (VNG Nieuws, 19 februari 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
200 miljoen voor Rotterdamse bouwprojecten (De Telegraaf, 19 februari 2009)
 


Werkloosheid groeit in provincie Utrecht

Voor het eerst in jaren neemt de werkloosheid in de provincie Utrecht toe. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers van het UWV Werkbedrijf (het vroegere CWI en Arbeidsbureau). In december 2008 stonden er bij de Utrechtse UWV’s 21.685 mensen ingeschreven als werkzoekende. Dat was 3,7 procent van de beroepsbevolking. In januari 2009 waren het ruim 1300 meer: 23.003 werkzoekenden (4 procent). Daarmee is een einde gekomen aan de vijf jaar durende daling van de werkloosheid in de provincie Utrecht. Het laagterecord werd bereikt in december 2008: 21.685. (Algemeen Dagblad, 19 februari 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
- CBS: werkloosheid in Nederland neemt toe (Persbericht CBS, 19 februari 2009)
- Werkloosheid IJmond loopt pijlsnel op (Haarlems Dagblad, 19 februari 2009)
- Werkloosheid in het Noorden neemt toe (Video-bestand) (RTV Noord, 19 februari 2009)
- Werkloosheid in Limburg met 6 procent gestegen (L1 RTV, 19 februari 2009)
 


Flevoland investeert in glastuinbouwprojecten in Noordoostpolder

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft Adviesbureau E kwadraat opdracht gegeven om in de loop van 2009 met vertegenwoordigers uit de sector minimaal vier concrete projecten op poten te zetten op het gebied van CO2-benutting, warmte-koude opslag en aardwarmte in de glastuinbouw. Het doel is om uitgewerkte voorstellen op grote schaal ingang te doen vinden in de glastuinbouw in de Noordoostpolder. (AgriHolland Nieuws, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Groene Hart: geen draagvlak voor nieuwe kassen in Kaag en Braassem

Er is noch in Kaag en Braassem noch in Oostflakkee draagvlak voor de vestiging van een 300 hectare groot glastuinbouwgebied. Inclusief alle bijkomende voorzieningen zoals wegen en woningen zou dat gebied een ruimtebeslag vergen van 600 hectare. Dat zeggen burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem. Zij stellen vast dat een grote glastuinbouwlocatie in Kaag en Braassem indruist tegen elk bestaand beleid, zoals het Groene Hart beleid, streekplannen, structuurvisies en gemeentelijke bestemmingsplannen. (Algemeen Dagblad, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Purmerend: bedrijventerrein De Baanstee-Noord op lange baan

De gemeente Purmerend start pas in 2010 met het voorbereidende werk voor bedrijventerrein De Baanstee-Noord. Dat heeft de Stichting Baanstee-Noord, NEE! met stomheid geslagen. De gemeente kreeg immers in oktober vorig jaar al provinciale toestemming om met fase 1 van het bedrijventerrein te beginnen. GS van Noord-Holland oordeelden toen dat voor de noodzaak van die 86 hectare voldoende onderbouwing was, maar voor de overige 159 hectare niet. De Stichting Baanstee-Noord NEE!, vindt dat ook het nut van fase 1 niet is aangetoond en startte een procedure bij de Raad van State. Omdat behandeling van zo'n zaak lang op zich kan laten wachten, vroeg Baanstee-Noord NEE! ook om een voorlopige voorziening. Die moest voorkomen dat de gemeente al aan de slag zou gaan. (Noordhollands Dagblad, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Subsidieregeling voor agrariërs in het Groene Uitweggebied

De provincies Noord-Holland en Utrecht vinden het belangrijk te investeren in de agrarische sector in het Groene Uitweggebied. Vanaf 5 maart kunnen agrariërs een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van andere activiteiten naast het boerenbedrijf of om de structuur te verbeteren op het land. (Persbericht provincie Noord-Holland, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 

CULTUUR

 


Overhandiging essay 'Amsterdam en de grachtengordel' aan minister Plasterk

Op donderdag 19 februari presenteerden de gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum het essay 'Amsterdam en de Grachtengordel' aan minister Ronald Plasterk (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). (...) Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) van de gemeente Amsterdam gaf opdracht aan de Jan Waagenaar Stichting om een essay te schrijven over de grachtengordel. Het prachtig geïllustreerde essay, geschreven door Boudewijn Bakker, maakt deel uit van het nominatiedossier van de 17e eeuwse grachtengordel voor de UNESCO werelderfgoedlijst. (Persbericht gemeente Amsterdam, 19 februari 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
www.werelderfgoed.amsterdam.nl
 

GROENE RUIMTE

 


Zuid-Hollands Landschap juicht idee voor brede groene kuststrook toe

Het Zuid-Hollands Landschap juicht de keuze voor een brede, groene kuststrook waarin niet gebouwd wordt toe. Het mag niet zo zijn dat om dit te financieren extra gebouwd moet worden elders in de provincie. De stichting reageert op vier scenario's van de provincie die moeten leiden tot een groenere kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. De variant waarin de kust met zo'n 1200 meter wordt uitgebreid, heeft de voorkeur van het Zuidhollands Landschap. Door de kust een stuk breder te maken, is het mogelijk om natte duinvalleien te creëren. Uit ecologisch oogpunt zeer intereressant, omdat dat de terugkeer kan betekenen van zeldzame soorten. (Bron: AD, 19/02/09) (GroeneRuimte Nieuws, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Reconstructiecommissie Kempenland versnelt aanleg nieuwe natuur

De Reconstructiecommissie Kempenland versnelt de komende jaren de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De commissie maakte aankoopplannen voor de beekdalen van de Reusel en de Beerze en het natuurgebied De Mortelen (Oirschot). Aankoopplannen maken het mogelijk sneller grond te kopen om geplande nieuwe natuur te realiseren. Sinds het vaststellen van het reconstructieplan in 2005 is 220 hectare nieuwe natuur tot stand gekomen. In 2010 en 2011 realiseren de beekdalen van de Reusel samen met de 'Landinrichting de Hilver' zo'n 800 hectare nieuwe natuur. Daarna volgen de beekdalen in de Beerze en het natuurgebied 'De Mortelen'. Streven is vóór 2013 de totale Ecologische Hoofdstructuur in Kempenland gereed te hebben. (GroeneRuimte Nieuws, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Lansingerland: Gebiedsontwikkeling in Oostland

Met een informatieavond en een ondertekening van een intentieovereenkomst stond deze week in het teken van de integrale ontwikkeling van het gebied ‘Oostland’. Dit gebied omvat het duurzaam glastuinbouwgebied van Voorafsche Polder /Oude Polder en het gebied en randen van de Groenzone Berkel-Pijnacker. De komende jaren verandert er veel in het gebied: een herstructurering van de glastuinbouw, her en der verspreid liggende kassen worden afgebroken, de wegen worden verbeterd, het landschap krijgt meer kwaliteit en er komen meer mogelijkheden voor recreatie en natuur. (persbericht gemeente Lansingerland, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Waddinxveen: groenstrook langs A12 binnen vier jaar klaar

De strook groen tussen de toekomstige Waddinxveense woonwijk Triangel en de A12 maakt vanaf 2013 deel uit van een groene en natuurlijke verbinding tussen de Krimpenerwaard en het Bentwoud. In grote delen van deze zogeheten Vredenburghzone moet nog nieuwe natuur worden aangelegd. De herinrichting van het gebied maakt deel uit van de ontwikkelingen van de Zuidplaspolder. De aanleg van deze ecologische zone verloopt makkelijker omdat er geen milieueffectrapportage (mer) gemaakt hoeft te worden. Bovendien is er enige haast geboden. Voor de aanleg van dit gebied is namelijk een subisidie van het ministerie van Landbouw in het vooruitzicht gesteld. Die heeft echter wel gezegd dat een en ander voor 2013 klaar moet zijn. (Algemeen Dagblad, 20 februari 2009)

Lees verder ...
 

MILIEU

 


Provincies investeren vele miljoenen in duurzaamheid

Omdat wachten op Haagse maatregelen fataal kan zijn, geven Noord-Brabant en Limburg de regionale economie nu direct een oppepper. Het liefst zo duurzaam mogelijk. (Trouw, 19 februari 2009)

Lees verder ...
 


Hoeveel nut hebben de milieuzones?

In Nederland zijn inmiddels in negen steden milieuzones voor vrachtauto's ingesteld. Verwacht wordt dat dit aantal gestaag toeneemt. Adviesbureau DHV heeft in 2008 in opdracht van het ministerie van VROM en SenterNovem het bereikte effect van de milieuzones op (met name) de luchtkwaliteit onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat er een positief effect op de luchtkwaliteit is bewerkstelligd. Door verbetering van de handhaving en de volledige beschikbaarheid van roetfilters zal dit effect in de toekomst nog sterker worden. Ramon Weekenstroo en Erik Regterschot van DHV vertellen hier meer over. (Logistiek.nl, 19 februari 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
- Effectstudie Een jaar miliezones vrachtverkeer(Senter Novem, 2008) (Pdf)
- website www.milieuzones.nl
 


Barendrechters hebben weinig te willen

De bewoners van Barendrecht zijn tegen CO2-opslag onder hun achtertuinen. Met een rechtzaak kunnen ze die opslag wel vertragen, maar niet voorkomen. Dat kan zelfs de gemeente niet meer. (Trouw, 20 februari 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
- 'Doorgaan CO2-proef niet zeker' (Algemeen Dagblad, 19 februari 2009)
- ‘Waarom in godsnaam in Barendrecht?’ (Algemeen Dagblad, 19 februari 2009)
- Protest tegen CO2-opslag in Geleen en Barendrecht neemt toe (L1 RTV, 19 februari 2009)
 


Kamer eist in motie minder overlast Awacs

Minister Jack de Vries (CDA) van defensie moet meer doen om de overlast van Awacs rond Onderbanken en Brunssum te verminderen. Dat eist een meerderheid in de Tweede Kamer. De fracties van GroenLinks, PvdA, PVV, SP en VVD komen na het carnavalsreces met een motie om die eis kracht bij te zetten. wat er in de motie komt te staan is nog onderwerp van overleg tussen de fracties. (De Limburger, 20 februari 2009)

Lees verder ...
 


Milieubeleidsplan Schouwen-Duiveland: gemeente wil burger energiebewuster maken

Over drie jaar moet drie procent van alle op Schouwen-Duiveland gebruikte energie uit duurzame bronnen komen. Om dat te bereiken gaat de gemeente in gesprek met onder meer de provincie en energiebedrijf Delta. Dat staat in de module Energie en Klimaat, een onderdeel van het Milieubeleidsplan van de gemeente. De module kent meerdere doelen, waarbij wel duidelijk is wat er bereikt moet worden, maar nog niet precies op welke manier. Een plan van aanpak wordt in de loop van dit jaar gemaakt. De gemeente wil haar inwoners en ondernemers bewust maken van het belang van energiezuinig gedrag. Ze hoopt dat mensen sneller de fiets pakken en gaat bedrijven strenger controleren. Dat moet leiden tot een afname van het energieverbruik met één tot twee procent per jaar. (Provinciale Zeeuwse Courant, 20 februari 2009)

Lees verder ...
 

WATER

 


Twijfel ontpoldering groeit (video-bestand)

Vier uur vergaderen en een twintigtal deskundigen later is de Tweede Kamer er meer dan ooit van overtuigd: zet de Hedwigepolder niet onder water. Er zijn alternatieven. De neus van het Zeeuwse CDA-Kamerlid Ad Koppejan kleurt steeds roder. Buurvrouw Lia Roefs van de PvdA fluistert hem toe, rustig te blijven. Maar het kost Koppejan zichtbaar moeite. Geïrriteerd als hij is. Ed Nijpels is aan het woord. De oud-minister van Milieu is voorzitter van de commissie die alternatieven heeft gezocht voor ontpoldering. Als hij om kwart over één begint met het toelichten van zijn rapport, krijgt iedereen die een kwaad woord in zijn richting heeft gesproken onder uit de zak. "U doet of het onze hobby is om te ontpolderen. Dat is niet waar", begint hij. "De minister heeft ons niet gevraagd om ontpolderen uit te sluiten. We moesten zoeken naar alternatieven. Die, dames en heren, hebben we ook gevonden. Maar ze zijn alle duurder en kosten meer agrarische grond. Natuurlijk, Koppejan was naar de hemel gestegen als we een oplossing hadden gevonden. Maar dat hebben we niet. Dat is de naakte waarheid. Dus Koppejan staat weer met twee voeten op de klei." (Provinciale Zeeuwse Courant, 20 februari 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
Tweede Kamer vindt nieuwe munitie tegen ontpoldering (Agrarisch Dagblad, 20 februari 2009)
 


Noord-Holland/Medemblik: nieuwe dijk als antwoord op hoog waterpeil IJsselmeer

De aanleg van een natuurvriendelijke dijk, pakweg van Harlingen naar Den Helder. Met in zowel de Afsluitdijk als de dijk Enkhuizen/Lelystad een forse waterkering, zoals je in Zeeland ziet. Dat is wellicht het Noord-Hollandse antwoord op de vraag hoe de gevolgen van de noodzakelijke stijging van het IJsselmeerpeil met 1,50 meter voor havenplaatsen als Medemblik en Enkhuizen zouden kunnen worden ondervangen. De commissie Veerman heeft immers met het oog op toekomstige klimaatveranderingen voorgesteld het IJsselmeerpeil te verhogen, om in droge perioden over meer zoetwater te kunnen beschikken. Dit heeft echter grote gevolgen voor het achterliggende gebied, zoals West-Friesland. (Noordhollands Dagblad, 20 februari 2009)

Lees verder ...
(advertenties)
Sturm
 
Ontwerpsessies Openbare Ruimte
 
Uitnodiging
 
Master City Developer
 
Geoplan
 
Segment Opleidingen Detachering
 
Vacature
 
Ruimtelijk ontwerpen met water
 
IPRO voorjaar 2009
 
Maatwerkproducten gebiedsontwikkeling
 
Inleiding Gebiedsontwikkeling
 
Praktijkacademie - Lerend verder werken aan gebiedsontwikkeling
 
Nederland boven water
 
Informatieportal Gebiedsontwikkeling
 
Informatie over adverteren Martin de Heer (Nirov), heer@nirov.nl, tel. 070-3028449.
2008, nr 35
© IKC RO 2001-2008 ISSN 1569-2221