Online bekijken
 
Twitter Platform31
 
 
Nieuwsflits Stad en Regio
17 september 2019
 
 
Agenda
Plekken van hoop en verandering
Steden en wijken staan ook de komende jaren voor belangrijke opgaven. Dat is niets nieuws. Wel de manier waarop deze complexe vraagstukken worden opgepakt: niet door ťťn of twee partijen van bovenaf, maar door van onderop de krachten te bundelen in nieuwe samenwerkingsverbanden om zo het verschil te maken. Congres van Platform Stad en Wijk, donderdag 19 september, Den Haag, met onder andere de presentatie van het boek 'Plekken van hoop en verandering'
 
Werken of wonen en de strijd om ruimte
Moeten we de scheiding tussen wonen en werken achter ons laten? En wat zijn de consequenties van functiemenging? Dbatreeks 'Architectuur van arbeid' van het Nieuwe Instituut en Vereniging Deltametropool over de toekomst van het werklandschap. In debat #4, 19 september, 19 uur, Rotterdam, Werken of wonen en de strijd om ruimte, staat de spanning tussen wonen en werken centraal. Op 31 oktober 'de terugkeer van de maakindustrie' en 12 december 'werklandschappen als speeltuin van de toekomst'.
 
Urban TV Guide
Een compacte gids met programma's over steden, architectuur, stadscultuur en mondialisering.
 
Tournee GAS
Afgelopen najaar was de toneelvoorstelling GAS te zien in een mobiel theater middenin het Groningse aardbevingsgebied. Van september t/m december brengt Toneelgroep Jan Vos i.s.m. het Noord Nederlands Toneel het verhaal over de Groningse Gaswinning naar de rest van het land. Voorafgaand aan de voorstelling een informatieve talkshow over Groningen en gas, maar ook over de rol van nieuwe energiebronnen in de betreffende regio.
 
Innovatief en duurzaam ondernemerschap in Twente
Donderdag 19 september organiseert het Presidium van de Twenteraad een bijeenkomst in Vriezenveen over wat de regionale samenwerking voor de innovatieve en duurzame bedrijven betekent en wat deze bedrijven voor de regio betekenen.
 
De stad als utopisch ideaal
De Idealenfabriek organiseert vanaf september zes bijeenkomsten op donderdagen om 20.15 uur op drie locaties. Frank Wassenberg (Platform31) is de eerste spreker op een interactieve avond over 'Hoe bouw je de ideale stad? Met onder meer aandacht voor de Bijlmermeer': 12 september (Amsterdam), 19 september (Wageningen) en 26 september (Leiden).
 
Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties
Uw kennis up-to-date houden op het terrein van financiŽle vraagstukken en risicomanagement?
Speciaal voor woningcorporaties heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een executive program ontwikkeld.
Start: donderdag 19 september 2019. PE-uren: 40 of 5 per module. Meer informatie / brochure aanvragen? www.esaa.nl\woco
 
COB-congres 2019
Congres van het Centrum Ondergronds Bouwen, vrijdag 20 september, Amsterdam.
 
ASRE Inleiding Fundmanagement
Start 23 september met deze online ASRE-opleiding. De vertaalslag van de strategie van vastgoed beleggingsfondsen naar asset- en investmentmanagement
 
GO! RES roadshow
Reeks bijeenkomsten waarbij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Vereniging Deltametropool en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie de energieregio's ondersteunen bij het ontwikkelen van de Regionale EnergiestrategieŽn: woensdag 25 september (Groningen), donderdag 10 oktober (Arnhem) en woensdag 23 oktober (Eindhoven).
 
Ringpark: Groen groeit mee
Conferentie van de provincie Utrecht, donderdag 26 september, Kamerik, over het Ringpark, een concept dat dorpen en steden verbindt met het buitengebied en ideeŽn van inwoners, ondernemers en overheden.
 
Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten
Zes teams die een uitdaging aandurven, zes vraagstukken waar woningcorporaties mee worstelen, twaalf maanden de tijd. De ontknoping van de Innovatiechallenge is op 26 september in Rijswijk.
 
Call open: VerDuS SURF Pop Up 2019, 2de ronde
Onderzoekers actief op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie in steden en stedelijke regio's kunnen vanaf 4 juli 2019 via VerDuS SURF Pop Up financiering aanvragen voor kleine projecten met een looptijd van maximaal twaalf maanden. De deadline voor indiening is 26 september 2019.
 
Stad x klimaat
Masterclass van de BNA over de ontwerpstudie 'Stad x klimaat' op vrijdagen 13 en 27 september en 11 oktober, Delft.
 
Eo Wijersprijsvraag: Verrukkelijk landschap; naar een aantrekkelijk en vitaal platteland
Stichting Eo Wijers is op zoek naar verrassende ideeŽn, scherpzinnige visies en intelligente ontwerpoplossingen voor het platteland van morgen. Ontwerpers, onderzoekers en opdrachtgevers worden uitgedaagd perspectieven te schetsen voor een veelzijdig en vitaal landelijk gebied. Kick-off bijeenkomst: 27 september.
 
Wat anders
Metropool Forum, vrijdag 27 september, 12.30 uur, Rotterdam. Wat verandert in onze leefomgeving? Wat moeten we als ruimtelijk professional weten en anders gaan doen? Wat zijn andere oplossingen die een bredere aandacht verdienen?
 
Ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal
Het College van Rijksadviseurs roept gemeenten en woningcorporaties op om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken uit de jaren '60, '70 en '80 aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Aanmelden voor deelname sluit op 3 oktober 2019.
 
Energy-Up 2019: Het nieuwe normaal
Op woensdag 2 oktober organiseert Stroomversnelling Energy-Up 2019 in Rotterdam. De transitie is in een versnelling geraakt. De focus verschuift van pilots naar grootschalige implementatietrajecten van kant-en-klare oplossingen. Meer dan 10.000 NOM-woningen zijn gerealiseerd, 30-jaars financiering voor VVE's is mogelijk gemaakt, nieuwbouw is standaard aardgasvrij en renovatieconcepten komen uit de fabriek rollen.
 
ASRE Asset management voor woningcorporaties II
Start 4 oktober met deze nieuwe ASRE-opleiding die zich exclusief richt op professionals die als asset manager bij een woningcorporatie aan de slag zijn en een actieve rol willen spelen in het verder versterken van de vastgoedsturing binnen hun corporatie.
 
Walk21
20th International Conference on Walking and Liveable Communities, 7 - 11 October, Rotterdam.
 
De Water-Energie-Voedsel-nexus in de stad
Expertmeeting van VerDuS SURF en de provincie Zuid-Holland, donderdag 10 oktober, Den Haag. Water, energie en voedsel zijn cruciale componenten van duurzame ontwikkeling. Alleen in hun onderlinge samenhang kunnen we de toenemende druk op deze bronnen daadwerkelijk verminderen. Hoe kan op regionaal en lokaal niveau worden voorzien in de behoefte aan zoet water, voedsel en energie, zonder negatieve gevolgen voor mensen elders en toekomstige generaties?
 
ASRE Inleiding Waarderen
Start 14 oktober met deze online opleiding van ASRE. Interessant voor iedereen die te maken heeft met vastgoedwaarderingen en inzicht wil verkrijgen in de totstandkoming daarvan.
 
Werkplaatsen wijkgericht werken
Wijkgericht werken is voor veel gemeenten de nieuwe realiteit. Maar hoe organiseer je dit in de gemeentelijke organisatie? De werkplaatssessies wijkgericht werken van Platform31, 15 oktober - 14 januari, bieden inzicht.
 
Basiscursus MKBA
Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Basiscursus MKBA op dinsdag 15 en 29 oktober te Den Haag.
 
Dag van de Bewoner
Hoe kun je bewoners enthousiasmeren voor de verduurzaming van hun woning, de vergroening van hun wijk en verbetering van hun eigen leefstijl? Deze vraag staat centraal tijdens de Dag van de Bewoner van Renda op 14 november. Kom je ook?
 
Jaarcongres Relevant 2019
Het congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van Externe Veiligheid, dinsdag 19 november, Amsterdam.
 
Into a new decade
LPB-congres, 20-22 november, Capelle aan den IJssel. Op expeditie naar de samenleving van de toekomst. Met o.a. Hamit Karakus (Platform31) als gastspreker.
 
MKBA gevorderdencursus
De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA op donderdag 30 januari en dinsdag 4 februari krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek.
 
Van de redactie
Nieuwsflits Stad en Regio verschijnt iedere dinsdag. Volg het dagelijkse nieuws via Twitter.
 

 

Uitgelicht  Wetten en regels  Maatschappij  Ruimte  Werken  Wonen  Architectuur en stedebouw  Europa  Groene ruimte  Milieu  Mobiliteit  Stedelijke gebieden  Water 
 
 

 

UITGELICHT
 

Investeringen en lastenverlichting centraal in Miljoenennota 2020
Nederland houdt zich knap staande in een wereld waar de economische en geopolitieke onrust toeneemt. Na jaren van hoogtij vlakt de economische groei weliswaar af. Maar met groeipercentages van 1,8% dit jaar en 1,5% in 2020 toont de Nederlandse economie zich vooralsnog robuust. Dat staat in de Miljoenennota 2020 die minister Wopke Hoekstra van FinanciŽn vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. (Persbericht ministerie FinanciŽn, 17 September 2019)
Lees verder ...

Zie ook:
 

'Rijk zwemt in het geld, bij ons moet het zwembad dicht'
Bestuurders van het grotestedennetwerk G40 luiden de noodklok. G40-voorzitter Paul Depla en wethouders Paul de Rook en Willem-Jan Stegeman noemen de bezuinigingen op steden 'niet uit te leggen'. 'Het kŠn niet dat er op rijksniveau meer dan 10 miljard euro overblijft, terwijl wij moeten nadenken over het sluiten van zwembaden en bibliotheken.' (Algemeen Dagblad, 16 September 2019)
Lees verder ...

Zie ook:
 
(advertentie)
 
 

 


Nieuwsflits Stad en Regio
WETTEN EN REGELS
 
Wekelijks de rubriek Wetten en regels in de Nieuwsflits Stad en Regio. In deze rubriek kunt u de gewijzigde of nieuwe wet- en regelgeving en relevante kamerstukken vinden. 

Staatsbladen 2019
-

Staatscourant (09-09 t/m 16-09, 2019)
-

Tweede Kamerstukken(2018-2019)
-
Beantwoording Kamervragen over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet
- Aanbieding Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur
- Kamerbrief over plancapaciteit Utrecht
- Kamerbrief over onderzoek Nibud naar kloof tussen huur en koop
- Beantwoording Kamervragen over het verdwijnen van kleine woningcorporaties

- Kamerbrief over moties en toezeggingen klimaat- en energiebeleid
- Kamerbrief over ontwikkeling warmtetransportnet Zuid-Holland

- Kamerbrief over hoofdlijnen Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

- Kamerbrief over stand van zaken, plan van aanpak en inventarisatie stikstofproblematiek (PAS-uitspraak)

- Kamerbrief reactie op het rapport 'Aansluiting gezocht!'

 

 

MAATSCHAPPIJ
 

Kwaliteit van leven Nederlanders hoog, maar neemt niet toe ondanks economische groei
De kwaliteit van leven van Nederlanders is gemiddeld hoog, maar is in de afgelopen tien jaar niet toegenomen. De economische groei vertaalt zich niet in een betere kwaliteit van leven. Zowel de leefsituatie als de tevredenheid met het leven zijn in 2018 op hetzelfde niveau als in 2008. In De sociale staat van Nederland 2019 brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in kaart hoe het gaat met de Nederlandse bevolking en welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid en wonen. (Persbericht SCP, 10 September 2019)
Lees verder ...
 

De Vernieuwde Stad: sturen op draagkracht en leefbaarheid
Hoe kunnen woningcorporaties toewijzing gebruiken om de leefbaarheid in hun wijken te verbeteren? De Vernieuwde Stad onderzocht welke middelen corporaties hiervoor hebben en publiceerde deze in de Stadspaper-2 Sturen op Draagkracht en Leefbaarheid. (Aedes Nieuws, 5 September 2019)
Lees verder ...

Zie ook:
 

Duizenden ouderen wachten op verpleeghuisplek of thuiszorg Ė 'Er is een dramatische situatie aan het ontstaan'
Dagelijks liggen er honderden ouderen onnodig in een duur Nederlands ziekenhuisbed door het tekort aan thuiszorgmedewerkers en verpleeghuisplekken. Daarnaast wachten ook steeds meer mensen thuis op een plek waar zij de zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben. (de Volkskrant, 13 September 2019)
Lees verder ...
 

De inclusieve stad Ė Nomen is omen
Opinie (Maartje ter Veen). In een gesprek over de inclusieve stad met de vraag 'Wie heeft hier verstand van?!' valt bij mij het kwartje. Er gaat iets fundamenteel mis in het debat over de inclusieve stad. Dat heeft te maken met de term 'inclusief' en met een breed gedragen blinde vlek. (ArchiNed Nieuws, 13 September 2019)
Lees verder ...
 

 

RUIMTE
 

Stikstofcrisis: 127 grote overheidsprojecten in gevaar
Voor het eerst worden de concrete gevolgen van de stikstofuitspraak voor de Nederlandse overheid duidelijk. 127 zeer belangrijke rijksprojecten die mogelijk te veel stikstof uitstoten, kunnen voorlopig niet doorgaan. (RTL Nieuws, 11 September 2019)
Lees verder ...
 

Rekentool moet uitweg bieden in PAS-debacle
Bepaalde projecten die door de stikstofuitspraak van de Raad van State stilliggen, kunnen binnenkort mogelijk toch weer doorgaan. Het kabinet komt met een nieuwe rekenmethode die het verlenen van vergunningen voor kleine projecten weer mogelijk maakt. (Binnenlands Bestuur, 13 September 2019)
Lees verder ...

Zie ook:
Waarom Duitsland geen stikstofcrisis heeft (Stadszaken, 11 september 2019)
 

TU Delft experimenteert met stroomnet, want dat is nog niet klaar voor toekomst
Netbeheerder Alliander waarschuwde deze zomer voor een stroominfarct op ons elektriciteitsnet. Ook branchegenoot Stedin voorziet als er niets gebeurt grote problemen in de toekomst voor de stroomvoorziening in de Randstad. De oorzaak? De overgang naar duurzame energiebronnen en de toenemende vraag naar elektriciteit in nieuwe sectoren zoals transport en verwarming. (NOS Nieuws, 15 September 2019)
Lees verder ...
 

 

WERKEN
 

Prinsjesdag 2019: Investeren in groei voor robuuste economie
Het gaat goed met Nederland. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. In landen om ons heen loopt de economische groei terug en dreigt zelfs een krimp. Internationale handelsspanningen zorgen voor aanhoudende onzekerheid en de Brexit staat voor de deur. Ook hier vlakt na jaren van hoogtij de economische groei enigszins af. Maar de Nederlandse economie toont zich ook robuust. De verwachte economische groei van dit jaar is 1,8%, voor aankomend jaar is dat 1,5%. De werkgelegenheid is ongeŽvenaard hoog. In 2020 richt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zich op het verder verduurzamen van de economie, de verbetering van de veiligheid in Groningen door snelle afbouw van de gaswinning en uitvoering van de versterkingsoperatie, Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, versterking van het mkb, economische veiligheid en het versnellen van de digitalisering van onze economie. (Persbericht ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 17 September 2019)
Lees verder ...
 

Visie op de platformeconomie: hoe laten we het werken?
'De platformeconomie heeft schaduwkanten, maar biedt vooral ook grote kansen.' Dat is de kern van de visie die de taskforce platformeconomie van VNO-NCW en MKB-Nederland ontwikkelde, samen met techbedrijven, platformgebruikers en ondernemers. (...) Volgens de organisaties benutten we die kansen nu onvoldoende, terwijl de ontwikkelingen razendsnel gaan. (VNO-NCW, 11 September 2019)
Lees verder ...
 

Grotere mkb-bedrijven voorloper in vernieuwing
Bijna de helft (47%) van de ondernemers binnen het grotere midden- en kleinbedrijf (mkb) ziet zichzelf als voorloper op het gebied van vernieuwing. Dat blijkt uit een onderzoek door ING naar de vernieuwingskracht onder ruim 1040 zzp'ers, micro-, klein- en middenbedrijven. Uit het onderzoek blijkt ook hoe groter het bedrijf, hoe meer ondernemers bezig zijn met vernieuwing en hier ook de noodzaak van inzien. Tevens blijkt dat ondernemers over het algemeen redelijk positief zijn over het huidige ondernemersklimaat. Vooral de grotere ondernemers in het mkb zijn positief over het ondernemersklimaat (60%). (ING Nieuws, 13 September 2019)
Lees verder ...
 

'Ruimtevaart is de nieuwe economie: verdubbel de Nederlandse investering!'
'Ruimtevaart is dichterbij dan je denkt', stelt Jaap Smit, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland tijdens het evenement 'Space ContinuŁm'. ďZuid-Holland is naast Toulouse en Bremen ťťn van de belangrijkste ruimtevaartclusters in Europa, dit moeten we koesteren en laten bloeien.'
(Persbericht provincie Zuid-Holland, 16 September 2019)
Lees verder ...
 

Er liggen kansen voor noordelijke innovatie
Nederland scoort in Europa als innovatieleider en heeft twee provincies in de Europese top 25. Maar binnen Nederland bungelt Noord-Nederland in de innovatie-achterhoede. Wat zijn de verschillen tussen en uitdagingen voor de drie noordelijke provincies?
(Friesch Dagblad, 17 September 2019)
Lees verder ...

Zie ook:
 

Zuid-Holland start offensief voor datacenters die Amsterdam juist weert
Zuid-Holland springt in het gat dat Amsterdam achterlaat door het besluit datacenters tijdelijk te weren. Met een masterplan, inclusief geschikte locaties, wil de regio Rotterdam-Den Haag een nieuw knooppunt van datacenters worden. (Het Financieele Dagblad, 12 September 2019, Alleen voor abonnees)
Lees verder ...
 

 

WONEN
 

Sneller meer betaalbare woningen voor starters en middeninkomens
Het kabinet investeert de komende jaren twee miljard euro om de woningmarkt vlot te trekken. Starters en middeninkomens kunnen profiteren van deze financiŽle impuls. Het kabinet gaat gemeenten en woningcorporaties stimuleren om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren. (Persbericht ministerie van BZK, 17 September 2019)
Lees verder ...
 

Corporaties: hoge belasting nekt nieuwbouw
Het extra geld dat het kabinet op Prinsjesdag uittrekt voor de woningmarkt, zet woningcorporaties niet aan tot nieuwbouw en verduurzaming. De corporaties betalen de komende jaren juist honderden miljoenen euro mťťr belasting, zegt koepel Aedes. (Algemeen Dagblad, 11 September 2019)
Lees verder ...

Zie ook:
NEPROM: 'Investering in woningbouw allťťn is niet genoeg' (BNR Nieuws, 10 september 2019)
 

Energie-efficiŽntie wordt goed ingeprijsd in de Nederlandse woningmarkt
Het prijsverschil tussen 'groene' woningen (met energielabels A, B of C) en 'niet-groene' woningen laat zich goed verklaren door de kosten die gemoeid zouden zijn met het verduurzamen van een niet-groene woning. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van DNB. De energielabels, die door Europese wetgeving verplicht zijn gesteld, helpen huizenkopers bij het beter inprijzen van het verwachte energieverbruik. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor huizenverkopers om woningen te verduurzamen. (De Nederlandse Bank, 12 September 2019)
Lees verder ...
 

Nibud luidt noodklok: kwart van de huurders zit financieel klem
Een kwart van de huurders in Nederland, ruim 800.000 huishoudens, betaalt zulke hoge woonlasten dat zij te weinig geld overhouden om alle andere kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. (Persbericht Nibud, 13 September 2019)
Lees verder ...
 

WOZ-waarde naar record, hoogste stijging sinds jaren
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2019 voor het vierde jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2019 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 248 duizend euro per woning, 7,8 procent meer dan een jaar eerder. Dat is de hoogste waarde ooit en de hoogste stijging sinds jaren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. (CBS, 13 September 2019)
Lees verder ...
 

Rijswijk: In de Bogaard naar een aantrekkelijk woon-, winkel- en verblijfsgebied
Het huidige winkelcentrum de Bogaard zal op basis van het Masterplan op vele fronten ingrijpend veranderen. In het gebied staan veel winkelpanden leeg. In de toekomst zal het aantal vierkante meters winkeloppervlak met circa 20.000 m2 bvo verminderen. Hiervoor in de plaats komen 2000 nieuwe woningen. (Persbericht gemeente Rijswijk, 12 September 2019)
Lees verder ...
 

Meerstad krijgt zeshonderd nieuwe woningen
Het nieuwe stadsdeel Meerstad krijgt het grootste eilandkavelproject tot nu toe. Er komen 71 bouwkavels bij op de wooneilanden van de wijk De Zeilen. De Zeilen wordt de vierde wijk in Meerstad met in totaal zeshonderd woningen. (Dagblad van het Noorden, 11 September 2019)
Lees verder ...
 

Amsterdam: Bouw nieuwe sociale huurwoningen blijft achter bij ambities
Voor het eerst in 25 jaar is het aantal sociale huurwoningen, in handen van corporaties, gestegen. Desalniettemin blijft de bouw van nieuwe woningen achter bij de ambities. (Het Parool, 11 September 2019)
Lees verder ...

Zie ook:
Meer sociale huurwoningen (gemeente Amsterdam, 11 september 2019)
 

Hattem moet fors meer bouwen vanwege Zwolse belangstelling
Uit een onderzoek naar de Hattemse woonbehoefte komt naar voren dat Hattem dertig procent meer nieuwbouwwoningen (totaal 330 tot 340 woningen) nodig heeft dan verwacht om de komende tien jaar aan de vraag te kunnen voldoen. De groei wordt de komende 10 jaar veroorzaakt door huishoudens die vertrekken uit Zwolle. (bron de Stentor, 11 September 2019)
Lees verder ...
 

Nieuw icoon voor stationsgebied van Zaandam
Het stationsgebied in Zaandam krijgt er een woontoren bij met daarin 103 huurappartementen. Het ontwerp is van Liesbeth van der Pol en komt voort uit het oorspronkelijke 'Masterplan' voor het gebied (Inverdan). (de Architect, 17 September 2019)
Lees verder ...
 

 

ARCHITECTUUR EN STEDEBOUW
 

Leerstoel moet beheer openbare ruimte impuls geven
De nieuwe leerstoel Managing Public Space moet overheden, kennisinstellingen en marktpartijen noodzakelijke nieuwe kennis bezorgen over het beheer van de openbare ruimte. 'Met alle uitdagingen die op ons afkomen is er een geÔntegreerde manier van kijken nodig.' (Binnenlands Bestuur, 13 September 2019)
Lees verder ...
 

Markt komt met nieuwe methode om oververhitting van woningen te voorkomen
De afgelopen jaren komen hitteproblemen in woningen steeds vaker in het nieuws. Deels komt dat door de steeds hetere zomers. Een andere oorzaak is het hebben van onvoldoende houvast bij het ontwerpen en toetsen van het zomercomfort van woningen. Een aantal marktpartijen Ė Stroomversnelling, ISSO, Peutz, Nieman Raadgevende Ingenieurs en Vabi Ė is in dit gat gesprongen en komt nu met een methode voor de bouwsector om oververhitting van woningen te helpen voorkomen: de ISSO/SV Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen. (Stroomversnelling, 10 September 2019)
Lees verder ...
 

Economische invloed van (maritiem) erfgoed op de herontwikkeling van havengebieden
In het laatste nummer van het online magazine PORTUS hebben Leonie Wijsman en Martijn Kooiman een artikel gepubliceerd over de invloed van (maritiem) erfgoed op gebiedsontwikkeling. PAS bv is steeds vaker betrokken bij de herontwikkeling van oude havengebieden in o.a. Rotterdam, Amsterdam en Aruba. Hier komt steeds vaker het vraagstuk voorbij of, en in hoeverre erfgoed een positieve financiŽle bijdrage kan leveren aan de herontwikkeling. (Persbericht PAS bv, 11 September 2019)
Lees verder ...
 

Zuid-Hollands bouwconvenant lanceert uitgangspunten voor klimaatadaptief bouwen
Klimaatadaptief bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland. Een samenwerkingsverband van regionale overheden, bouwsector en maatschappelijke organisaties overhandigt vandaag de uitgangspunten voor klimaatadaptief bouwen aan de Deltacommissaris. (Persbericht provincie Zuid-Holland, 13 September 2019)
Lees verder ...
 

 

EUROPA
 

Regional diversity in the EU - how does your region compare?
Is it easier to find a job in your region than in other regions of the European Union(EU)? Is the median age of the population higher or lower than elsewhere in the EU? What are the main business activities of your region? How much money is invested in research and innovation? Is your region richer than others? Which region has the highest internet use? You can find answers to these and many more questions in the 2019 edition of Eurostat's regional yearbook, published by Eurostat, the statistical office of the European Union. (Persbericht EU, 12 September 2019)
Lees verder ...

Zie ook:
 

 

GROENE RUIMTE
 

Handen uit de mouwen voor kringlooplandbouw
Werk maken van de overgang naar kringlooplandbouw en een duurzame visserij. Dat staat voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) centraal in het begrotingsjaar 2020. De begroting van het ministerie van LNV overstijgt dit jaar de 1 miljard euro. LNV zet zich in voor het in balans brengen van landbouw en natuur, een opdracht die door de huidige stikstofdiscussie alleen maar urgenter wordt. (Persbericht ministerie LNV, 17 September 2019)
Lees verder ...
 

Minister zegt financiŽle bijdrage toe aan leerstoel NatuurCollege
Natuur een meer centrale plek in de maatschappij geven is een belangrijk streven van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit sluit naadloos aan op het gedachtegoed van het NatuurCollege. Daarom heeft minister Schouten besloten om het voornemen van het NatuurCollege om een leerstoel mogelijk te maken aan de Wageningen University & Research (WUR) financieel te ondersteunen. Dit maakt meer onderzoek mogelijk naar hoe mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties met natuur verbonden kunnen worden. (Persbericht Wageningen UR, 17 September 2019)
Lees verder ...
 

 

MILIEU
 

Advies aan Hoge Raad: laat Urgenda-uitspraak in stand
Het vonnis in de Urgenda-zaak kan in stand blijven, adviseren de procureur-generaal en een advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Dat zou betekenen dat de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 met ten minste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990. (NOS Nieuws, 13 September 2019)
Lees verder ...
 

Alleen nog groene auto's in de binnenstad
De nul-emissiezone voor alle typen voertuigen komt eraan in Nederland: gezondheid en klimaat vragen er om. Maar eerst krijgen alle gemeenten een uniform systeem van milieuzones. (Binnenlands Bestuur, 13 September 2019)
Lees verder ...
 

Rotterdam wil meer windparken op de Noordzee
Meer windturbines in de haven en op zee spelen een belangrijke rol in de verandering naar schone energie voor de stad Rotterdam. Met de versnelling Windenergie laat de gemeente Rotterdam zien wat de plannen zijn voor de aankomende jaren en waar de gemeente meer windmolens wil bouwen. (Persbericht gemeente Rotterdam, 16 September 2019)
Lees verder ...
 

 

MOBILITEIT
 

Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
De Nederlandse infrastructuur behoort tot de wereldtop. Miljoenen mensen maken gebruik van de wegen, treinen, fietspaden, kanalen en rivieren. De infrastructuur staat onder druk door steeds meer en zwaarder verkeer. Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven willen dat het onderhoud aan onze infrastructuur op orde is. Ze zetten ruim 2,6 miljard euro uit het Infrastructuurfonds apart om het onderhoud aan de wegen, het spoor en de waterwegen zeker te stellen. Zodat iedereen de komende jaren veilig en met zo min mogelijk oponthoud op de plek van bestemming komt. (Persbericht ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 17 September 2019)
Lees verder ...
 

'Kans op aanvaringen Westerschelde neemt toe door plannen Antwerpen'
Het provinciebestuur maakt zich zorgen over de uitbreidingsplannen van de haven van Antwerpen. Tegen 2026 wordt de containercapaciteit daar met bijna de helft uitgebreid. Volgens het provinciebestuur wordt het dan op piekmomenten op de Westerschelde wel heel erg druk en neemt daardoor de kans op aanvaringen toe. (Omroep Zeeland, 10 September 2019)
Lees verder ...
 

Personenauto's rijden recordaantal kilometers in 2018
Nederlandse personenauto's hebben in 2018 een recordaantal van 121,4 miljard kilometer afgelegd. Dat is 1,2 procent meer dan in 2017. Vooral auto's op naam van een bedrijf reden meer. Het aantal op diesel afgelegde kilometers daalde opnieuw ten gunste van benzinekilometers, vooral bij bedrijfsauto's. (CBS, 17 September 2019)
Lees verder ...
 

Haagse gemeenteraad wil einde aan groei Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam The Hague Airport mag niet verder groeien. Omwonenden en het milieu hebben te veel te lijden onder het uitbreiden van de 'geluidsruimte'. Dat vindt een meerderheid van de Haagse gemeenteraad. De in totaal tien partijen willen ook dat zelfs een krimp van de luchthaven wordt onderzocht. (Omroep West, 11 September 2019)
Lees verder ...
 

Venray wil geen herstart vliegbasis
De gemeente Venray is tegen de hernieuwde ingebruikname van de militaire vliegbasis De Peel. De gemeente vreest geluidsoverlast en vermindering van de luchtkwaliteit, laten burgemeester en wethouders aan het ministerie van Defensie laten weten. (Binnenlands Bestuur, 13 September 2019)
Lees verder ...
 

 

STEDELIJKE GEBIEDEN
 

Het gelijk van Vogelaar
Opinie. Volgens Jos van der Lans wordt het gelijk van de Vogelaar-aanpak van de veertig slechtste wijken van Nederland steeds sterker. (Sociale vraagstukken, 12 September 2019)
Lees verder ...
 

Zorgt water voor verkoeling van de stad?
Het stedelijke hitte-eilandeffect heeft verregaande gevolgen. Elk jaar vallen er extra doden, de arbeidsproductiviteit gaat omlaag, het algemene welzijn van mens en dier neemt af en de waterkwaliteit daalt. Wat kunnen we doen tegen de steeds warmer wordende stad? Water en beplanting worden vaak genoemd als middel om verkoeling te geven. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat water niet Šltijd voor verkoeling zorgt. Soms kan het zelfs een bron van warmte zijn. Hoe zit dat precies? (stad-en-groen.nl, 23 August 2019)
Lees verder ...
 

Eindhovense gemeenteraad stemt in met forse investering in binnenstad
De Eindhovense gemeenteraad heeft dinsdagavond unaniem ingestemd met een forse investering in de binnenstad. (Nu.nl, 12 September 2019)
Lees verder ...
 

Rotterdam moet een nieuw icoon krijgen, en dan wel in het achtergestelde Zuid. Is dat haalbaar?
Rotterdam moet een Cultuurcampus krijgen voor kennis, cultuur en toerisme. En dan wel 'op Zuid', want dat gebied verdient een inhaalslag. Hoe realistisch is dat plan? (de Volkskrant, 11 September 2019)
Lees verder ...
 

Rotterdam: Stichting knapt woningen Zuid op
Er komt een stichting die 200 woningen koopt en opknapt in Rotterdam Zuid. De stichting Wijkverbetering Zuid wil zo een bijdrage leveren aan een aantrekkelijker en gemengder woningaanbod. (Persbericht gemeente Rotterdam, 13 September 2019)
Lees verder ...
 

Plekken van hoop en verandering - De Voedseltuin, Rotterdam
In het boek Plekken van hoop en verandering beschrijven en analyseren diverse onderzoekers nieuwe lokale samenwerkingsverbanden, die van onderop de krachten bundelen. Eťn daarvan is de Voedseltuin in Rotterdam. (VNG Magazine, 13 September 2019)
Lees verder ...

Zie ook:
Gerben Helleman, Stan Majoor, Vincent Smit, Guido Walraven , Plekken van hoop en verandering , Eburon, 2019.
 

 

WATER
 

Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid
Het is van het grootste belang dat Nederland zich goed blijft voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De grote uitdaging is om bij alle ruimtelijke plannen volop rekening te houden met de wateropgave en het veranderende klimaat. Dat schrijft deltacommissaris Peter Glas in het Deltaprogramma 2020. Peter Glas: 'Klimaatadaptief en waterrobuust bouwen en ontwikkelen zou het 'nieuwe normaal' moeten zijn.' (Persbericht ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 17 September 2019)
Lees verder ...
 

'De Maas als bron van drinkwater steeds kwetsbaarder'
De Maas wordt langzaam te onzeker als bron voor drinkwater, zeggen drinkwaterbedrijven rond de rivier in dagblad Trouw. Ze waarschuwen dat hierdoor voor vier miljoen Nederlanders een tekort dreigt. (NOS Nieuws, 11 September 2019)
Lees verder ...
 

Grondwateratlas van Frysl‚n
Grondwater is niet alleen de bron van ons drinkwater, maar ook van belang voor onder meer de landbouw. Wat zijn de invloeden van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling? Wat betekent dit in de toekomst voor het grondwater en het grondwatersysteem in Frysl‚n? Deze vragen vormden een belangrijke aanleiding voor het uitvoeren van een strategische grondwaterstudie.
(Persbericht provincie Friesland, 11 September 2019)
Lees verder ...
(advertenties)
 
 
 
Reacties / Adverteren
Wim Vierling
Redacteur Platform31

wim.vierling@platform31.nl
06-57943631


Aanmelden / Afmelden
Afzender
Platform31

Koningin Julianaplein 10, Den Haag
Postbus 30833
2500 GV Den Haag

Tel. 070 - 3028484
www.platform31.nl