Agrarische economie
from RO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
Bosbouweconomie; Landbouweconomie; Landbouweconomisch onderzoek;
BROADER
Economie;
NARROWER
RELATED
Agrarische geografie; Agrarische grondmarkt; Agribusinesscomplexen; Landbouw; Landbouwbeleid; Landelijke gebieden; Primaire sector; Ruraal-economische ontwikkeling; Rurale economie; Rurale geografie; Rurale sociologie;
PersonenEr zijn Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems