Arbeid
from RO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
BROADER
Werken;
NARROWER
Arbeidsmarkt; Arbeidsmobiliteit; Arbeidstijd; Arbeidsverdeling; Vakantie; Vrijetijdsbesteding; Werkgelegenheid; Werkloosheid;
RELATED
Bedrijfsgebouwen; Bedrijfsterreinen; Bedrijven; Beroepsbevolking; Economie; Economische ontwikkeling; Inkomensontwikkeling;
PersonenEr zijn Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems