Bedrijfsterreinen
from RO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
Bebouwde bedrijfsterreinen; Bedrijvenparken; Bedrijventerreinen; Onbebouwde bedrijfsterreinen;
BROADER
Werkgebieden;
NARROWER
Bedrijfszones; Distributieparken; Haventerreinen; Industrieterreinen; Kantorenparken; Petrochemische industrieterreinen; Science parks; Teleports;
RELATED
Arbeid; Bedrijfsgebouwen; Bedrijfsmigratie; Bedrijfsmobiliteit; Bedrijfsterreinenplanning; Bedrijfsverzamelgebouwen; Bedrijfsvestigingsbeleid; Bedrijven; Bedrijvigheid; Economische geografie; Groothandelscentra; Havengebieden; Industriegebieden; Industrieschappen; Integraal Bedrijventerreinen Informatiesysteem; Vestigingsplaatsfactoren;
PersonenEr zijn Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems