Economische sectoren
from RO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
BROADER
Werken;
NARROWER
Bedrijfsgroepen; Bedrijfsklassen; Bedrijfstakken; Dienstensector; Primaire sector; Secundaire sector;
RELATED
PersonenEr zijn Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems