Openbare nutsbedrijven
from RO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
BROADER
Overheidsbedrijven;
NARROWER
Energiebedrijven; Energievoorziening; Waterleidingbedrijven; Watervoorziening;
RELATED
PersonenInstellingenItems