Nederland
from GEO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
Holland; Koninkrijk der Nederlanden;
BROADER
Benelux;
NARROWER
Midden-Nederland; Nederlandse wateren; Noord-Nederland; Oost-Nederland; Provincies; West-Nederland; Zuid-Nederland; Zuidwest-Nederland;
RELATED
Nederlands-Belgisch-Duitse grensregio's; Nederlands-Belgisch-Luxemburgse grensregio's; Nederlands-Belgische grensregio's; Nederlands-Duitse grensregio's;
PersonenEr zijn Personen InstellingenEr zijn Instellingen ItemsEr zijn Items
Instellingen
ABF Research BV
ABN-AMRO projectontwikkeling BV
Academie van Bouwkunst Amsterdam
Academie van Bouwkunst Groningen (AvBG)
Academie van Bouwkunst Rotterdam (AvBRAG)
ACX The Amsterdam Creativity Exchange
Adviesbureau Holland Internationaal adviesbureau voor personeel en organisatie
Adviescommissie Water
Advin
Aedes Vereniging van woningcorporaties
Aequator Groen & Ruimte bv
AER Algemene Energieraad (EZ)
AGV Adviesgroep voor verkeer en vervoer
Ahold
AIAS Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies - Kenniscentrum voor Arbeid
AIR Architectuur Instituut Rotterdam
AKD Prinsen Van Wijmen advocaten notarissen en belastingadviseurs
Akertech
AKRO Consult BV Adviesbureau voor ruimtelijke processen
AKWA Advies- en Kenniscentrum Waterbodems
Alkema & Romijn
Alliantie voor de stad
AMER adviseurs BV
Amsterdam Institute for Social Science Research
AMVEST
Andersson Elffers en Felix
Antea Group
ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond
APPM management consultants
AR Algemene Rekenkamer
ARBM Atelier Rijksbouwmeester
ARCADIS Nederland bv Arnhem (hoofdkantoor)
ARCAM Stichting Architectuur Centrum Amsterdam
ARCAM Publicaties
Architectura & Natura
Architectuur Lokaal Landelijk informatiecentrum voor architectuurbeleid
Architectuurwerkplaats de Ruimte
ARIS Adviesbureau voor Ruimtelijke Informatiesystemen
Aronsohn raadgevende ingenieurs bv
ARTB Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid
ASLA American Society of Landscape Architects
ASRE Amsterdam School of Real Estate
ASSR Amsterdamse School voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (UvA)
Athenaeum Boekhandel
ATO Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek
AUP Amsterdam University Press
AVN Stichting Toerisme & Recreatie
AVV Adviesdienst Verkeer en Vervoer (V&W-RWS)
AWT Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (OCW/EZ)
B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies Bv
Balance
Ballast Nedam
Bartels Advocaten
bbn adviseurs
BCI Buck Consultants International BV
BCR Bestuurlijke Commissie Randstad
Berenschot Groep BV
Berlage Instituut
Bestplan
Bestuurlijk Platform Groene Hart
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel
BETA Institute for Business Engineering and Technology Application (TUE)
Beweton Stichting Bevordering Wetenschappelijk Toekomstonderzoek
BGI Bedrijvenplatform Geo-Informatie
Bieleveld en Kooij Adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten
BKH adviesbureau raadgevende ingenieurs milieu bouw infrastructuur
BMC Groep
BMRO/VNO-NCW Bureau Milieuzaken BMRO
BNA Bond van Nederlandse Architecten
BNSP Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen
BOB
Bokelman Croonen stedebouwkundigen
BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij NV.
BOOM Milieukundig Onderzoek en Ontwerpburo
Bos Consulting Adviesbureau voor Bestuursrecht en Planologie
Bosdata
Bosschap Bedrijfschap voor de Bosbouw en de Houtteelt
Bossche Interim Groep
Boulevard Management en Advies
BOUW Onderzoekschool Bouw (TUD)
Bouwdienst (V&W-RWS)
Bouwend Nederland
Bouwfonds Fondsenbeheer
Bouwfonds MAB Ontwikkeling
BrabantStad
Brand Advisering BV
BRAVVO
BRU Bestuur Regio Utrecht
BSDV
BTL Groep
BugelHajema Adviseurs BV Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Milieu
Bureau Alle Hosper landschapsarchitectuur & Stedebouw
Bureau Bartels BV Research Consultancy Management
Bureau Bob
Bureau Buhrs
Bureau Johan Meeus Onderzoek en Ontwerp
Bureau Louter
Bureau Micropolis adviseurs Milieu, Informatie, Communicatie en Ruimtelijke Organisatie
Bureau Nieuwe Gracht Stad Milieu Landschap
Bureau Parkstad vernieuwing Westelijke Tuinsteden
Bureau Rekenruimte
Bureau Ruimtewerk
Bureau Schokland Ruimtelijke vormgeving en ontwerpen
Bureau Stedelijke Planning
Bureau Symposion
Bureau Venhuizen
Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
Buro Lubbers
Buro SRO
BVR Adviseurs Stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur
Capgemini
Casla Centrum voor Architectuur, Stedebouw en Landschap van Almere
Casus Advies BV Strategische beleidsadvisering
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CDA Christen Democratisch Appel
CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie
CELP/NILOS Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid (UU)
CentER Center for Economic Research (UvT)
Centrum voor Kennistechnologie
Centrum voor Lokaal Bestuur (PvdA)
Centrum voor Milieurecht (UvA)
CERES Research School for Resource Studies and Development (UU)
Ceres projecten
CEV Centrum voor Externe Veiligheid en Vuurwerk (RIVM)
CFV Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
CGI Centre for Geo-Information (WUR)
Christelijke Hogeschool Windesheim
CIRON Communicatie Instituut Ruimtelijke Ontwikkeling Nederland
City Beautiful
CityWorks
CIW Commissie Integraal Waterbeheer
CLETON & COM
CLM Centrum voor Landbouw en Milieu
CMER Commissie voor de Milieueffectrapportage (VROM)
CMG
CML Centrum voor Milieukunde Leiden (RUL)
COB Centrum Ondergronds Bouwen
COB-WEB
Commissie Stedelijke Distributie
Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving
Commissie Waterbeheer 21e eeuw
Companen Adviesgroep voor beleid
Congres- en Studiecentrum VNG
Connekt Kenniscentrum voor verkeer en vervoer
ConneXXion Groep
Consumentenbond
Copijn
COS Commissie van Overleg Sectorraden
COV Centrum voor Omgevings- en Verkeerspsychologie (RUG)
CPB Centraal Planbureau
CPC Centrale Plancommissie
CPM Centrum voor Publiek Management (EUR)
Creative City Lab
Crimson Architectural Historians
Croonen Adviseurs BV strategie, ordening & vorm
CROW Kenniscentrum voor Verkeer en Vervoer
CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek
CTT Centrum Transporttechnologie
CUR Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
CVS Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
CWTS Centrum voor Wetenschaps- en Technologie-Studies (RUL)
D&P Onderzoek en Advies
D3BN Adviesbureau D3BN civiel ingenieurs
D66 Politieke Partij Democraten 66
DataLand
De 12 provinciale Milieufederaties
De Balie
De Drechtsteden
De Kopgroep
De Landschappen
De Nieuwe kaart van Nederland (Nirov)
De Planfabriek
De Praktijkacademie
De Regie
De Vrije Ruimte
De Weger Adviesgroep BV
De Weger Architecten- en Ingenieursbureau BV.
Delft Cluster
Deloitte & Touche
Deltares
DGW&T Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DEFENSIE)
DHV Groep
DIA Duitsland Instituut
Dietz Communicatie
Dimensie
Dimensus
Dinalog
DIOC-DGO Delft Interfacultair Onderzoek Centrum Duurzaam Gebouwde Omgeving
DLG Dienst Landelijk Gebied (LNV)
DLO Dienst Landbouwkundig Onderzoek
DLV Adviesgroep NV
DOEN Stichting Duurzame Ontwikkeling en Natuurbescherming
Draaijer en Partners Projectmanagers
DSP-groep
DUBO Nationaal Dubo Centrum
DUP Delft University Press
Dura Bouwgroep BV
Dura Vermeer Groep
Dura Vermeer Ruimtelijke Ontwikkeling BV
DWW Dienst Weg- en Waterbouwkunde (V&W-RWS)
Dynamis
E. Horvat Consultants BV
EC-LNV Expertisecentrum LNV
ECIS Eindhoven Centre for Innovation Studies (TUE)
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland
ECNC Europees Centrum voor Natuurbescherming
ECORYS Nederland BV
ECORYS-NEI
ECTAL Erasmus Center for Transport and Logistics (EUR)
Eerste Kamer der Staten Generaal, Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
EG-Liaison
EGEM
EGI Economisch-Geografisch Instituut (EUR)
EIB Stichting Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
EIM Onderzoek voor bedrijf en beleid
EIT Stichting Economisch Instituut Tilburg (KUB)
Element Consult
Elsevier Congressen
Eo Wijersstichting
EPN
ERA Contour
ERAC
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
Erasmus Universiteit, Bibliotheek (EUR)
Erasmus Universiteit, Faculteit der Bedrijfskunde (fBedrijf-EUR)
Erasmus Universiteit, Faculteit der Economische Wetenschappen (fEW-EUR)
Erasmus Universiteit, Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (fHKW-EUR)
Erasmus Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (fRG-EUR)
Erasmus Universiteit, Faculteit der Sociale Wetenschappen (fSW-EUR)
ERCOMER European Research Centre on Migration and Ethnic Relations
Ernst & Young
ESI Economisch en Sociaal Instituut (VU)
ESKAN Stichting Economische Stimulering Knooppunt Arnhem-Nijmegen
ESM Erasmus Centre for Sustainable Development and Management (ESM)
ETECA Erasmus Transport Economics Contracting Agency (EUR)
ETIL Economisch Technologisch Instituut Limburg
ETIN
EURICUR European Institute for Comparative Urban Research (EUR)
Euroforum
Europa Instituut (UvA)
Europan Nederland
EVD Economische Voorlichtingsdienst (EZ)
EwerkForum
Expertisecentrum Regelgeving Bouw
Expertteam uitvoering Grotestedenbeleid
F&B specialisten in energie en milieu
Fakton
FDO Forum voor Democratische Ontwikkeling
FENEX Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek
FIEN Federatie Industrieel Erfgoed Nederland
Fonds BVKB Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
Fontys Bestuursacademie
Fontys Hogeschool Bedrijfskunde en Logistiek
Forum Instituut voor multi-culturele ontwikkeling
Forum SV Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing
Fugro Ingenieursbureau BV
Future Check
FW Federatie Welstand
G3 Advies bv
Gasunie
Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente Alkmaar
Gemeente Almelo
Gemeente Almere
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bureau Voor Onderzoek en Statistiek (O+S)
Gemeente Amsterdam, Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS)
Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)
Gemeente Amsterdam, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Arnhem
Gemeente Breda
Gemeente Den Haag
Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)
Gemeente Deventer
Gemeente Dordrecht
Gemeente Ede
Gemeente Eindhoven
Gemeente Enschede
Gemeente Groningen
Gemeente Heerlen
Gemeente Helmond
Gemeente Hengelo
Gemeente Hilversum
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leiden
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Lelystad
Gemeente Maastricht
Gemeente Middelburg
Gemeente Nieuwegein
Gemeente Nijmegen
Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam, Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
Gemeente Rotterdam, Directie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Gemeente Rotterdam, Gemeentewerken
Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Tilburg
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht, Dienst StadsOntwikkeling (DSO)
Gemeente Valkenswaard
Gemeente Venlo
Gemeente Vlissingen
Gemeente Zutphen
Gemeente Zwolle
GENT&MONK architecten
Geo Pers
Geo Promotion
GeoBusiness Nederland
Geodan BV
GeoDelft
Geomatch Consultancy
Geonovum
Gerrichhauzen Strategie & Governance
Gewest Eemland
Gewest Gooi en Vechtstreek
Gezondheidsraad
GIDO Gemeenschappelijk Initiatief realisatie Duurzame Ontwikkeling
GIN Geo-informatie Nederland
GIN Geo-Informatie Nederland
Gita Nederland Geospatial Information & Technology Association
Goudappel Coffeng
GroenLinks
Groningen Seaports
H+N+S Landschapsarchitecten
H2Ruimte
Haagse Hogeschool
Habiforum
Hanze hogeschool Hogeschool van Groningen
Haque Consulting Group
Haven Amsterdam
Haven Rotterdam, Gemeentelijk havenbedrijf
HBA Hoofdbedrijfschap Ambachten
HBD Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Heeling Krop Bekkering stedebouwkundigen en architecten
Heemschut
Heijmans NV
Helpdesk Water
Het Portaal
HISWA Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak Waterrecreatie
HMD Stichting het Metropolitane Debat
Hogeschool Delft
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Van Hall Larenstein
Holland Rijnland
HWV Hollandse Werkgevers Vereniging
IAR Instituut voor Agrarisch Recht
IBT Internationale Bouwtentoonstelling Rotterdam-Hoogvliet
ICES Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking
ICG Interuniversitair Centrum voor Geo-ecologisch onderzoek (UvA)
ICS Interuniversitair Centrum voor Sociaal-Wetenschappelijke theorievorming en methodenontwikkeling (RUG)
ICS Adviseurs
ICTU
IDG Stichting Informatie- en Documentatiecentrum voor de Geografie van Nederland
IEEP Instituut voor Europees milieubeleid
IFHP International Federation for Housing and Planning
IHE International Institute for Infrastructure, Hydraulic and Environmental Engineering
IHS Institute for Housing and Urban Development Studies
IKC RO Informatie- en Kenniscentrum Ruimtelijke Ordening (Nirov)
IMES Instituut voor Migratie en Etnische Studies (UvA)
IMI Instituut voor Maatschappelijke Innovatie
IMK Nederland Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
IMK-REA Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf-Ruimtelijk-Economische Advisering (business-unit)
IMSA Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse
INBO Adviseurs Vastgoed & Ruimtelijk Beleid
INDRA Institute for Development Research (UvA)
Industriebank LIOF NV.
Infocus
InfoMil
Infopunt Duurzaam Veilig Verkeer (DVV)
ING Real Estate Development
Ingenieursbureau BCC
InnovatieNetwerk
Instituut voor Agrarisch Recht
Instituut voor Bouwrecht (IBR)
INTA International Network for Urban Development
InterConcept
Interdisciplinair Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut (ISOR)
International New Town Institute
Interview-NSS
Intomart BV
IOO Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven
IPO Interprovinciaal Overleg
IPP Instituut voor Publiek en Politiek
ISEI Interdisciplinaire Studiegroep Europese Integratie
ISEO Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (EUR)
ISGO Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee
ISoCaRP Internationale Vereniging van Stedebouwkundigen
ISOMUL The International Study group On Multiple Use of Land (WUR)
ISPS International School of Spatial Policy Studies (RUG)
ISS Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Studies
ISW Innovatie Steunpunt Wageningen
ISW Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
ITC Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimtekartering en Aardkunde
ITS Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (KUN)
IVA Tilburg Instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies (UvT)
IVAM Interfacultaire Vakgroep Milieukunde (UvA)
IVBN Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland
IVEM Interfacultaire Vakgroep Energie en Milieukunde (RUG)
IVM Instituut voor Milieuvraagstukken (VU)
IWACO BV Adviesbureau voor water en milieu
Johan Matser Projectontwikkeling
Juurlink en Geluk
Kamer van Koophandel en Fabrieken Utrecht en Omstreken
Kars Advies
Kastanjelaen
Katalist ruimte-management
Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (fRG-KUN)
KAW Architecten en adviseurs
KBO Unie van Katholieke Bonden van Ouderen
KCGS Kenniscentrum Grote Steden
KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing
Kema Nederland Bv
Kennis Netwerk Acces (KNA)
Kenniscentrum E-overheid
Kenniscentrum PPS
Kenniscentrum Recreatie
Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid
Kenniscentrum voor overheid en bestuur
Kenniscentrum Wet voorkeursrecht gemeenten (TUD)
Kenniscentrum Wonen-Zorg
Kennismanagement Netwerk (KMN)
Keuning Instituut
KKA Stichting KennisKring Amsterdam
KL Stichting Nederland Kennisland
Kleine Aarde Centrum voor een leefbare wereld
Kluwer
Kluwer Academic Publishers
Kluwer Opleidingen
KMA Koninklijke Militaire Academie
KNAG Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (OCW)
KNBV Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
KNHM Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
KNOB Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
KNV Koninklijk Nederlands Vervoer
Koninklijke BAM Groep
KPMG Holding NV.
KPMG-BEA Bureau voor Economische Argumentatie
KPN Research
KPVV Kennisplatform Verkeer en Vervoer
Kraaijvanger
KSI Kenniscentrum Sociaal Investeren
Kuiper Compagnons Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architectuur BV
Kust & Zee
Kwadrant BV
KWR
Laagland'advies
LAgroup, Leisure & Arts Consulting
Landschapsbeheer Nederland
LBL expertisecentrum leeftijd en maatschappij
LEADER II - Nederland
LEADERPlus
Levende Stad
LIBER Limburg Instituut voor Bedrijfs- en Economisch Research (UM)
LISWO Leids Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (RUL)
LOGR Landelijk Overlegplatform Groene Ruimte
Loket Luchtvaartveiligheid (V&W)
LPB Landelijk Platform Buurt- en Wijkbeheer
LSA LandelijkSamenwerkingsorgaan Aandachtswijken
LSV GBKN Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland
LTO Nederland
LTO Noord
LUMOS Land Use MOdeling System
LvKK Landelijke Vereniging van Kleine Kernen
LWI Stichting Land, Water, Milieu en Informatietechnologie
Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media
Mabon Projectontwikkeling BV
Magrid
MaGW-NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Mansholt Instituut (LUW)
MARIN Stichting Maritiem Research Instituut Nederland
Marina Yachting Consultancy BV
MCD Master City Developer
McKinsey and Company
Mecanoo Architecten bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap
Mediators in Ruimte
Mentink-procesmanagement BV Adviesbureau op het gebied van het begeleiden van veranderingsprocessen in de groene ruimte
MERIT Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (UM)
Merkator locatie & citymarketing
Meteor Maastricht Research School of Economics of Technology and Organization (UM)
Metroplex
Metropoolregio Amsterdam
Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Ministerie van BUIZA
Ministerie van BUIZA, Directoraat-Generaal Europese Samenwerking (BUIZA-DGES)
Ministerie van BUIZA, Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (BUIZA-DGIS)
Ministerie van BZK
Ministerie van BZK, Rijksgebouwendienst (BZK-RGD)
Ministerie van Defensie
Ministerie van Defensie, Directie Voorlichting (DEFENSIE-DV)
Ministerie van EZ
Ministerie van EZ, Directie Voorlichting
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (EZ)
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Innovatie (EZ-DGI)
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Marktordening en Energie (EZ-DGME)
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Ondernemingsklimaat (EZ-DGO)
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Ondernemingsklimaat, Directie Ruimtelijk Economisch Beleid (EZ-REB)
Ministerie van Financien
Ministerie van Financien, Centrale Directie Voorlichting
Ministerie van Financien, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting (DGRB)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand
Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Ministerie van LNV
Ministerie van LNV, Directie Groene Ruimte en Recreatie (LNV-GRR)
Ministerie van LNV, Directie Kennis (LNV-DK)
Ministerie van LNV, Directie Landbouw (LNV-DL)
Ministerie van LNV, Directie Natuur (LNV-N)
Ministerie van OCW
Ministerie van OCW, Directie Cultureel Erfgoed
Ministerie van OCW, Directie Kunsten
Ministerie van OCW, Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid (OCW-OWB)
Ministerie van OCW, Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid, Afdeling Cultuur, Maatschappij en Informatie (OCW-OWB-CMI)
Ministerie van OCW, Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid, Afdeling Financien en Bestuur (OCW-OWB-FB)
Ministerie van OCW, Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid, Afdeling Natuur, Techniek en Milieu (OCW-OWB-NTM)
Ministerie van OCW, Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid, algemene vraagstukken wetenschapsbeleid en internationale samenwerking (OCW-OWB-AI)
Ministerie van OCW, Directie Voorlichting
Ministerie van SZW
Ministerie van SZW, Directie Communicatie (SZW)
Ministerie van SZW, Directoraat-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen, Directie Algemene Sociaal-Economische Aangelegenheden (SZW-ASEA)
Ministerie van SZW, Directoraat-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen, Directie Directie Coordinatie Emancipatiebeleid
Ministerie van SZW, Directoraat-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen, Directie Onderzoek en Ontwikkeling (SZW-O&O)
Ministerie van V&W
Ministerie van V&W, Directie Voorlichting (V&W-DVO)
Ministerie van V&W, Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (V&W-DGLM)
Ministerie van V&W, Directoraat-Generaal Mobiliteit (V&W-DGMo)
Ministerie van V&W, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied
Ministerie van V&W, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland
Ministerie van V&W, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noordzee
Ministerie van V&W, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland
Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)
Ministerie van VROM
Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer (VROM-DGM)
Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Ruimte (VROM-DGR)
Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie (VROM-DGW)
Ministerie van VWS
Ministerie van VWS, Centrale Directie Voorlichting en Communicatie (VWS-DVC)
Ministerie van VWS, Directoraat-Generaal Maatschappelijke Zorg
Ministerie van VWS, Facilitaire Dienst, Kennis- en Informatiecentrum Kennisontwikkeling
MKB Adviseurs
MKB-Nederland Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
MNP Milieu- en Natuurplanbureau
Mobilion
Mobis
Motion Mobiliteitsbeleid
Motivaction BV
Movares Nederland BV
Movisie
mpro adviseurs
mRO
MRO Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening
MT&V
MuConsult - Vervoer Ruimte
Multi Vastgoed BV
MUST
MVRDV Bureau voor architectuur en stedenbouw
NADC
Naeff Consult bv
NAi Nederlands Architectuurinstituut
NAi Bookverkopers
NAI Uitgevers
nai010 uitgevers
NAJK Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact
NAM Nederlandse Aardoliemaatschappij BV
Nationaal Groenfonds
Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEi)
Nationale Winkelraad
NBTC Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
NC Advies
NCB Stichting Nederlands Centrum Buitenlanders
NCGI Stichting NCGI
NCM Stichting Nationaal Contact Monumenten
NCR Nederlands Centrum voor Rivierkunde
NDL Nederland Distributieland
NEA Stichting NEA, Transportonderzoek en -opleiding
NEA Transport Hogeschool (NTH)
Nederland Mooi
Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB)
Nederlands Vormgevingsinsituut
Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel
Nederlandse Woonbond Landelijke organisatie van huurders
Nehem Consulting Group
NEN Nederlands Normalisatie-instituut
NEPROM Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen
NETHUR Netherlands Graduate School of Urban and Regional Research (UU)
Netwerk Land en Water
Netwerk Landschapsbeleving
Netwerkstad Twente
NexpRI Nederlands Expertisecentrum voor Ruimtelijke informatieverwerking (UU)
NFIA Netherlands Foreign Investment Agency (EZ)
NGR Nationale Gezinsraad
NHR Nationale Havenraad
NHTV internationale hogeschool Breda
NIAS Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (KNAW)
NIBE Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie
NICIS Netherlands Institute for City Innovation Studies
NIDI Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
NIDSO Nederlands Instituut voor Duurzame Stedelijke Ontwikkeling
Nieuw Land Erfgoedcentrum
Nieuwland Advies Adviesbureau voor landelijk gebied en stedelijk milieu
NIG Nederlands Instituut voor Gerontologie
Nijenrode, Bibliotheek
Nijhoff & Lee
NIM Nederlands Instituut voor Maritiem Onderzoek
NIOO Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (KNAW)
NIOZ Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NWO)
NIPO Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie
Nirov
NIWI Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (KNAW)
NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
NLR Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
NOB Nederlandse Onderzoekschool voor Bestuurskunde (UT)
NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland NV.
NoordPeil
Noordzeeloket
Novay
NOWT Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie (OCW)
NPO Netwerk voor Publieke Onderzoeksprogrammering
NPS Nederlandse Programma Stichting
NRF Stichting Nationaal Restauratiefonds
NRIT Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme
NRW Nationale Raad van Winkelcentra
NS Nederlandse Spoorwegen
NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en rechtshandhaving (NWO)
NSOB Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
NSV Nederlandse Sociologische Vereniging
NVA Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer
NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers
NVB Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
NVD Nederlandse Vereniging voor Demografie
NVI Nederlands Vastgoed Instituut
NVK Nederlandse Vereniging voor Kartografie
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen
NVMC Nederlandse Vereniging voor Maatschappij- en Cultuurwetenschappen
NVOB Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
NVTL Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten
NVvA Nederlandse Vereniging van Archeologen
NWB Nederlandse Waterschapsbank NV.
NWI Nationaal Woninginstituut
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
NWP Netherlands Water Partnership
NYFER Nijenrode Forum for Economic Research
O2
OCV Overlegcommissie Verkenningen
OD 205 SL
OMA Office for Metropolitan Architecture
OMV Onderzoekschool Maatschappelijke veiligheid (EUR)
Ondergrondse, de Interfacultair Studiegenootschap voor Meervoudig Ruimtegebruik
Onderzoekschool Waterbouw (TUD)
OnderzoeksForum Rotterdam
Onderzoeksinstituut OTB (TUD)
OOM Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV
Opbouw
Open Universiteit (OU)
Openbaar Planbureau
opMAAT; Duurzame Architectuur & Systeemontwikkeling
OPPS
OPS OndernemersPlatform Stedelijke Vernieuwing
OR Onderwijsraad (OCW)
Oranjewoud Infragroep
ORKA-advies
OSA Stichting Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (UvT)
OSO Vereniging van samenwerkingsverbanden in de recreatiesector
Over Morgen
Overes Interactieve Planontwikkeling
Overwater Grondbeleid Adviesbureau
OVV Onderzoeksraad voor veiligheid
OWN Overlegorgaan Water en Noordzee
P10
p2managers
Panteia
PAOTM-OTB
Parkstad Limburg
PAS BV
PAU
Pearh
Pegasus Kenniscentrum Goederenvervoer
PeGO Platform EnergieTransitie Gebouwde Omgeving
Peutz
PGGM pensioenfonds
Plateau Opleidingen
Platform Binnenstadsmanagement
Platform Detailhandel Nederland
Platform Gras
Platform Landschap en Cultuurhistorie
Platform Voor Economische Waardering van Natuur
Platform Woningmarkt Nederland
PNL Platform Nederlandse Luchtvaart
Posad
Pouderoyen Compagnons Vormgeving van Stad en Land
PPS-bureau Landelijk gebied
PRC Population Research Centre (RUG)
PricewaterhouseCoopers
ProCap
ProCensus
Programmabureau OL2000
Projectbureau Belvedere
Projectbureau Dagindeling
Projectbureau De Uitweg
Projectbureau HSL-Zuid
Projectbureau Leidsche Rijn
Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied
Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
Projectbureau Toekomst Almere
Projectbureau Welstand op een nieuwe leest
Projectbureau Westergasfabriek
Projectbureau Zuidas
Proper Stok
Provero
Provincie Drenthe
Provincie Drenthe, Productgroep Ruimte en Water
Provincie Flevoland
Provincie Flevoland, Sector Provinciale Planvorming, Afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Provincie Friesland
Provincie Friesland, Sector Ruimte, Infrastructuur en Water
Provincie Gelderland
Provincie Gelderland, Dienst Ruimte, Economie en Welzijn
Provincie Groningen
Provincie Groningen, Afdeling Ruimtelijke Plannen
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant, Beleidsafdeling Ruimtelijke Ordening
Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland, Afdeling Economie, Landbouw en Milieu
Provincie Noord-Holland, Afdeling Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid
Provincie Overijssel
Provincie Overijssel, Eenheid Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid
Provincie Utrecht
Provincie Utrecht, Dienst Water en Milieu
Provincie Zeeland
Provincie Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland, Directie Groen, Water en Milieu
Provincie Zuid-Holland, Directie Ruimte en Mobiliteit
Public Space
PublicSpirit
PUDOC Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie
PvdA Partij van de Arbeid
Q Consult
Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
Raad voor de Rechtspraak
Raad voor de Wadden
Rabo Bouwfonds Holding NV
Rabobank Nederland
Radboud Universiteit Nijmegen (RU)
Radboud Universiteit Nijmegen, Bibliotheek (RU)
Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Managementwetenschappen (RU)
Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sociale Wetenschappen
RAI/BOVAG Nederlandse Vereniging De Rijwiel- en Automobielindustrie/BOVAG
Railforum Nederland
Rand Europe
Rathenau Instituut (KNAW)
RAVI Stichting Ravi Overlegorgaan voor Vastgoedinformatie
RAWOO Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkelingssamenwerking (BUIZA)
RB Rijnstreekberaad
RDM Campus
REA Raad van Economisch Adviseurs
READ Advies
RECRON Vereniging van Recreatieondernemers in Nederland
Regiebureau POP
Regio Achterhoek
Regio Groningen-Assen
Regio IJssel Vecht
Regio Randstad
Regio Rivierenland
Regio Stedendriehoek
Regio Twente
Regio West-Brabant
Regio Zuid-Holland Zuid
Regioplan Groep
Regioraad Noord Groningen
Reijndorp Stedelijke Ontwikkeling
Reitsma Stedebouw
REOB-NWO Beleidsadviescommissie voor Recht en Openbaar Bestuur
Research voor Beleid
REWIN Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant NV.
RGO Raad voor het Gezondheidsonderzoek
Rho adviseurs voor leefruimte
RIB Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid (SER)
RIGO Research en Advies bv
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (OCW)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Rijksuniversiteit Groningen, Biblotheek (RUG)
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Economische Wetenschappen (fEW-RUG)
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (fRG-RUG)
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen (fRW-RUG)
Rijksuniversiteit Leiden (RUL)
Rijksuniversiteit Leiden, Bibliotheek (RUL)
Rijkswaterstaat Waterdienst
Rijnboutt
RIKS Research Instituut voor Kennissystemen BV
RIKZ Rijksinstituut voor Kust en Zee (V&W-RWS)
RIO Nuevo!
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (VWS)
RLG Raad voor het Landelijk Gebied (LNV)
RMNO Raad voor Ruimtelijk-, Milieu- en Natuuronderzoek
RMO Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (VWS)
RO groep onderzoek, advisering en realisatie
ROB Raad voor het Openbaar Bestuur (BZK)
ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (OCW)
ROM Rijnmond
RON Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied
Route IV
Royal Haskoning Nederland
ROZ Raad voor Onroerende Zaken
RPC Rijksplanologische Commissie
RRKC Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
RROM Raad voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
RSA Regional Science Association Nederland
RSA Regionale Samenwerking Amsterdam
RSM Rotterdam School of Management (EUR)
Ruimte voor de Jeugd
RvC Raad voor Cultuur (OCW)
RVDB, stedebouwkundig ontwerp, advies en onderzoek
RVOB Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
RVW Raad voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
RZO Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap
SAB Adviseurs voor Ruimtelijke Ordening
SAG Stichting Architectuurgeschiedenis VU
Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer (SKVV)
SAN Sectie Adviesbureaus (NIROV)
Saxion Hogescholen
SBA Stichting Bureau Architectenregister
SBNL Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied
SBR
Scheltema
Schiphol Area Development Company
Schiphol Group
Science Alliance netwerken in wetenschap, onderzoek en advies
SCO/KI Kohnstamm Instituut voor Onderzoek van Opvoeding en Onderwijs (UvA)
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SCV Stichting Consument en Veiligheid
SDB Stichting Duinbehoud
Sdu Uitgevers
Segment Groep
Seinpost Adviesbureau BV Centrum voor stedelijke processen
Seminars op Maat
SENSE Netherlands Research School of the Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (VU)
SEO Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam (UvA)
SER Sociaal-Economische Raad
SEV Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
SEV Realisatie
SfA Stimuleringsfonds voor de architectuur
SGBO Onderzoeks- en Adviesbureau van de VNG
SGG Stichting Geography and Gender
SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Sinfore Consultants
SION Stichting Informatica Onderzoek Nederland
SISWO Instituut voor Maatschappijwetenschappen
SIT Stichting Intermodaal Transport
SKB Stichting Kennisontwikkeling en kennisverdracht Bodem
SKOR Stichting Kunst en Openbare Ruimte
sLIM Stichting Leergang Intensief en Meervoudig ruimtegebruik
SMO Stichting Maatschappij en Onderneming
SNA Stichting voor de Nederlandse Archeologie
SNC Stichting Nederlands Cultuurlandschap
SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland
SodM Staatstoezicht op de Mijnen
SOM Studiegroep StadsOntwerp en Milieu (TUD)
Spacelab (TUD)
SPINlab Spatial information laboratory (VU)
SQM Social Quality Matters
SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SRN Stichting Recreatietoervaart Nederland
SRR Stadsregio Rotterdam
StAB Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
Stade Advies BV
StadNetwerk
Stadsgewest Haaglanden
Stadsregio Amsterdam
Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)
Staedion
STAR strategies + architecture
STEB Stichting Ekologisch Bouwen
Stec Groep
Stedennetwerk
Sterke Stedenbouw
Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer Flevoland
Steunpunt Routeontwerp
Steunpunt Tunnelveiligheid
Stichting A.M. Schreuders
Stichting Agora Europa
Stichting Archiprix
Stichting Atelier HSL
Stichting Bovenstad
Stichting de Dynamische Stad
Stichting De Wijk
Stichting G.A.N.G.
Stichting Greenpeace Nederland
Stichting Habitat Platform
Stichting Herstructurering Westland
Stichting Hollandslandschap.nl
Stichting Hoogbouw
Stichting Internet Atlas van Nederland
Stichting Kennisnetwerk Amsterdam
Stichting Kleur Buiten
Stichting Megacities
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Noordzee
Stichting Planologische Discussiedagen
Stichting Reinwater
Stichting Smart Homes
Stichting Stedenlink
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
Stichting Tijdelijke Transformatie Kantoren
Stichting voor Gedeeld Autogebruik
Stichting Weten
Stichting Wijkvernieuwing Groningen
Stichting Woonzorg
Stipo
STL Ecologisch adviesbureau
STOAS
STOGO Stichting voor ruimtelijk onderzoek en advies
STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
STRABO BV Bureau voor Ruimtelijk Marktonderzoek
Streekraad Oost-Groningen
Strootman Landschapsarchitecten
Strukton Bouwprojekten BV
STT Stichting Toekomstbeeld der Techniek (KIVI)
studio Hartzema
Stuurgroep Waddenprovincies
Suite75
Sumcity Advisory
Svasek BV
SVE
SVO Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs
SWB Stichting Wetenschappelijk Bureau D66
Sweco
SWM Streekgewest Westelijke Mijnstreek
SWOKA Instituut voor Strategisch Consumentenonderzoek (onderdeel RSB holding BV)
SWOV Stichting Wetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid
Syntrus Achmea Vastgoed
Tauw BV
Tauw Juridisch Advies
TBI Bouwgroep
TCN
Technische Universiteit Delft (TUD)
Technische Universiteit Delft, Bibliotheek (TUD)
Technische Universiteit Delft, Faculteit der Bouwkunde (fBouw-TUD)
Technische Universiteit Delft, Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen (TUD)
Technische Universiteit Delft, Faculteit der Geodesie (fGeo-TUD)
Technische Universiteit Delft, Faculteit der Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM-TUD)
Technische Universiteit Eindhoven (TUE)
Technische Universiteit Eindhoven, Bibliotheek (TUE)
Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit der Bouwkunde (fBouw-TUE)
Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
Technologiestichting STW
TechnoTrends
Telengy
Terra Maxima
The City Thoughts Foundation
The Maze Corporation
Thorbecke
TIAS Nimbas School (UvT)
Tiem
Tinbergen Instituut Amsterdam-Rotterdam (EUR)
TLN Transport en Logistiek Nederland
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TNO Bouw en Ondergrond
TNO Industrie en Techniek
TNO Kwaliteit van Leven
TNO-INRO Infrastructuur, Transport en Regionale Ontwikkeling
TNO-MEP Milieu, Energie en Procesinnovatie
TNO-NITG Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen
TNO-STB Strategie, Technologie en Beleid
Tonnaer BV
Topografische Dienst (TopD-DEFENSIE)
Traffic Test BV Instituut voor onderzoek en beleidsadvisering op het gebied van verkeer en vervoer
TRAIL Onderzoeksschool (TUD)
Transferpunt Armoedebestrijding
Traverse
TRC Stichting Telematica Research Centrum (UT)
Trenite van Doorne advocaten, notarissen, octrooigemachtigden
Triam Kennismanagement Bureau voor advies, ontwerp en produktie
Triode
Triple E
Tripool Zuid-Limburg
TRS Ontwikkelingsgroep BV
TS Prof. mr. B.M. Telderstichting (VVD)
Tweede Kamer der Staten Generaal, Algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI)
Tweede Kamer der Staten Generaal, Vaste Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Tweede Kamer der Staten Generaal, Vaste Commissie voor Economische Zaken (EZ)
Tweede Kamer der Staten Generaal, Vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Tweede Kamer der Staten Generaal, Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Twijnstra Gudde Management Consultants
UCM Universitair Centrum voor Milieuwetenschappen (KUN)
Uitgeverij Aeneas
Uitgeverij Blauwdruk
Uitgeverij Boom
Uitgeverij De Balie
Uitgeverij THOTH
Universitair Platform PPS
Universiteit Maastricht (UM)
Universiteit Maastricht, Bibliotheek (UM)
Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FdCMW)
Universiteit Maastricht, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (fEWB-UM)
Universiteit Twente (UT)
Universiteit Twente, Bibliotheek (UT)
Universiteit Twente, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW)
Universiteit Twente, Faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen (fWM-UT)
Universiteit Twente, Faculteit Management en Bestuur (MB)
Universiteit Utrecht (UU)
Universiteit Utrecht, Bibliotheek (UU)
Universiteit Utrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (fRG-UU)
Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen
Universiteit van Amsterdam (UvA)
Universiteit van Amsterdam, Bibliotheek (UvA)
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG-UvA)
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Afdeling Geografie en Planologie (UvA)
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (fRG-UvA)
Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)
Universiteit van Tilburg (UvT)
Universiteit van Tilburg, Bibliotheek (UvT)
Universiteit van Tilburg, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (fRG-UvT)
Universiteit van Tilburg, Faculteit der Sociale Wetenschappen (fSW-UvT)
Urban Unlimited
Urban Xchange
Urbanista
Urbis
URSI Urban and Regional Studies Institute (RUG)
URU Urban Research Centre Utrecht (UU)
UvW Unie van Waterschappen
VACpunt Wonen
VAGWW Vereniging Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw
Van Gorcum BV
Van Hall Instituut De groene hogeschool
Van Hall Larenstein Training & Consultancy
Van Keulen & van Zutphen
Van Keulen Stadsimpuls BV.
Van Stockum
VBIJ Vereniging tot behoud van het IJsselmeer
VBKO Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken
VBO(G) Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed
VEH Vereniging Eigen Huis
Veilig Verkeer Nederland
Vereniging BWT Nederland
Vereniging Deltametropool
Vereniging Milieudefensie
Vereniging Natuurmonumenten
Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden
Vereniging Vervoermanagement Nederland
Vermande Studiedagen
Verwey-Jonker Instituut, Dr. Hilda
Vewin Vereniging van waterbedrijven in Nederland
VGG Middelkoop
VHP Stedenbouwkundigen + Architecten + Landschapsarchitecten
Vianed Verenigde infrastructuur Aannemers Nederland
Vilans
ViNU Consult
Vista Landscape and urban design
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNO-NCW Vereniging VNO-NCW
VOGON Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland
Vrienden van het Platteland
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Vrije Universiteit Amsterdam, Bibliotheek (VU)
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie (fEW&E-VU)
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (fRG-VU)
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen (fSCW-VU)
VROM-raad Raad voor de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer
VSNU Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
VSO Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VNG)
VU Boekhandel
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
VVG Vereniging van Grondbedrijven
VVK Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland
VVM Vereniging van Milieukundigen
VVS De Vereniging voor de Vrijetijdssector
VWL Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting
W+B Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs
W.J.H.Mulier Instituut
W/E Adviseurs duurzaam bouwen
Wageningen Business School
Wageningen Economic Research
Wageningen Environmental Research
Wageningen Universiteit
Wageningen Universiteit, Bibliotheek (WUR)
Wageningen Universiteit, Departement Maatschappijwetenschappen
Wageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen
Wageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen, Laboratorium Ruimtelijke Planvorming
Water Governance Center
Wateropleidingen
Waterschap Rivierenland
WBS Wiardi Beckman Stichting
Werkgemeenschap Informatiewetenschap
West 8 urban design & landscape architecture
Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (WB)
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI)
Wijkwiskunde
Wilma Nederland
Winkel Beleggingen Nederland
WKA Woonbond Kennis- en Adviescentrum
WL Waterloopkundig Laboratorium
WLO Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek
WNF Wereld Natuur Fonds
Wolters-Noordhoff
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WSA Wetenschappelijk Statistisch Agentschap (NWO)
WUR Wageningen Universiteit en Researchcentrum
WVS Training
WWI Wageningen Water Impuls (WUR)
X-S2 Kennisnetwerk Sociaal Beleid
XPIN, expertisebureau innovatieve beleidsvorming
XX Architects
Zeeland Seaports
ZKA Markt & Beleid
ZorgMediatheek