Belangenorganisaties (particulier)
from ORG-TYPE
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
BROADER
Intermediaire instellingen (particulier);
NARROWER
RELATED
Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems
Instellingen
ACX The Amsterdam Creativity Exchange
Aedes Vereniging van woningcorporaties
Alliantie voor de stad
ANBO de bond voor vijftig plussers
ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond
BGI Bedrijvenplatform Geo-Informatie
BMRO/VNO-NCW Bureau Milieuzaken BMRO
Bouwend Nederland
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
EnergieNed Federatie van Energiedistributiebedrijven in Nederland
ENFB Fietsersbond ENFB
European Cyclists' Federation
EVO Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport
FENEX Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek
FIEN Federatie Industrieel Erfgoed Nederland
Heemschut
HISWA Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak Waterrecreatie
HWV Hollandse Werkgevers Vereniging
ICREA International Consortium of Real Estate Associations
IMK Nederland Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
ISW Innovatie Steunpunt Wageningen
IVBN Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland
KBO Unie van Katholieke Bonden van Ouderen
KNV Koninklijk Nederlands Vervoer
LBL expertisecentrum leeftijd en maatschappij
LSA LandelijkSamenwerkingsorgaan Aandachtswijken
LTO Nederland
LTO Noord
MKB-Nederland Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Mobis
NAJK Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact
Nationale Winkelraad
NCB Stichting Nederlands Centrum Buitenlanders
NCM Stichting Nationaal Contact Monumenten
NDL Nederland Distributieland
Nederlandse Woonbond Landelijke organisatie van huurders
NEPROM Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen
NLingenieurs
NRF Stichting Nationaal Restauratiefonds
NRW Nationale Raad van Winkelcentra
NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers
NVB Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen
NVOB Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
NVvA Nederlandse Vereniging van Archeologen
Platform Detailhandel Nederland
Platform Landschap en Cultuurhistorie
RAI/BOVAG Nederlandse Vereniging De Rijwiel- en Automobielindustrie/BOVAG
RECRON Vereniging van Recreatieondernemers in Nederland
ROVER Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer
SNA Stichting voor de Nederlandse Archeologie
SRN Stichting Recreatietoervaart Nederland
Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer Flevoland
Stichting De Wijk
VACpunt Wonen
VBIJ Vereniging tot behoud van het IJsselmeer
VBKO Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken
VBO(G) Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed
VEH Vereniging Eigen Huis
Veilig Verkeer Nederland
Vereniging Milieudefensie
Vereniging Natuurmonumenten
Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden
Vewin Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Vianed Verenigde infrastructuur Aannemers Nederland
VNO-NCW Vereniging VNO-NCW
VVK Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland
VVM Vereniging Vrienden van de Markerwaard
VVS De Vereniging voor de Vrijetijdssector
Waddenvereniging