Bibliotheek- en Informatiediensten
from ORG-TYPE
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
BROADER
NARROWER
Universiteitsbibliotheken;
RELATED
Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems
Instellingen
AIR Architectuur Instituut Rotterdam
ARCAM Stichting Architectuur Centrum Amsterdam
Architectuur Lokaal Landelijk informatiecentrum voor architectuurbeleid
AWT Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (OCW/EZ)
EC-LNV Expertisecentrum LNV
EG-Liaison
EIB Stichting Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
EIM Onderzoek voor bedrijf en beleid
EnergieNed Federatie van Energiedistributiebedrijven in Nederland
Erasmus Universiteit, Bibliotheek (EUR)
EVD Economische Voorlichtingsdienst (EZ)
EVO Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport
Forum Instituut voor multi-culturele ontwikkeling
Gemeente Amsterdam
Gemeente Rotterdam
HBD Hoofdbedrijfschap Detailhandel
IDG Stichting Informatie- en Documentatiecentrum voor de Geografie van Nederland
IKC RO Informatie- en Kenniscentrum Ruimtelijke Ordening (Nirov)
Instituut voor Agrarisch Recht
Kennis Netwerk Acces (KNA)
Kenniscentrum Recreatie
KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (OCW)
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Ministerie van V&W, Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (V&W-DGLM)
Ministerie van VWS, Facilitaire Dienst, Kennis- en Informatiecentrum Kennisontwikkeling
NAi Nederlands Architectuurinstituut
NDL Nederland Distributieland
Nieuw Land Erfgoedcentrum
NIG Nederlands Instituut voor Gerontologie
Nijenrode, Bibliotheek
NIWI Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (KNAW)
NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
Noordzeeloket
NOWT Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie (OCW)
PUDOC Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie
Radboud Universiteit Nijmegen, Bibliotheek (RU)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (OCW)
Rijksuniversiteit Groningen, Biblotheek (RUG)
Rijksuniversiteit Leiden, Bibliotheek (RUL)
ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (OCW)
SEV Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
SISWO Instituut voor Maatschappijwetenschappen
SMO Stichting Maatschappij en Onderneming
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Weten
Technische Universiteit Delft, Bibliotheek (TUD)
Technische Universiteit Eindhoven, Bibliotheek (TUE)
Technologiestichting STW
Universiteit Maastricht, Bibliotheek (UM)
Universiteit Twente, Bibliotheek (UT)
Universiteit Utrecht, Bibliotheek (UU)
Universiteit van Amsterdam, Bibliotheek (UvA)
Universiteit van Tilburg, Bibliotheek (UvT)
Vrije Universiteit Amsterdam, Bibliotheek (VU)
Wageningen Economic Research
Wageningen Universiteit, Bibliotheek (WUR)