Bedrijvigheid
from RO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
Bedrijfsleven; Footloose bedrijvigheid; Tussenvoorzieningen;
BROADER
Werken;
NARROWER
Stuwende bedrijvigheid; Verzorgende bedrijvigheid;
RELATED
Bedrijfsterreinen; Bedrijfsvestigingsbeleid; Bedrijven; Economie; Economische geografie; Economische sectoren; Instellingen bedrijvigheid;
PersonenEr zijn Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems
Instellingen
CPB Centraal Planbureau
EG-Liaison
Erasmus Universiteit, Faculteit der Bedrijfskunde (fBedrijf-EUR)
ESKAN Stichting Economische Stimulering Knooppunt Arnhem-Nijmegen
EVD Economische Voorlichtingsdienst (EZ)
HWV Hollandse Werkgevers Vereniging
Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden
Kamer van Koophandel en Fabrieken Utrecht en Omstreken
Ministerie van EZ
Ministerie van EZ, Directie Voorlichting
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Innovatie (EZ-DGI)
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Ondernemingsklimaat (EZ-DGO)
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Ondernemingsklimaat, Directie Ruimtelijk Economisch Beleid (EZ-REB)
Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel
RZO Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap
SER Sociaal-Economische Raad
SMO Stichting Maatschappij en Onderneming
STOGO Stichting voor ruimtelijk onderzoek en advies
VNO-NCW Vereniging VNO-NCW
VVK Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland