Bestuurlijke organisatie
from RO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
Bestuurlijke herindeling; Bestuurlijke indeling; Bestuurlijke reorganisatie; Bestuurlijke vernieuwing; Reorganisatie binnenlands bestuur;
BROADER
Openbaar bestuur;
NARROWER
Bestuurlijke procedures; Bestuurlijke samenwerking; Bestuursbevoegdheden; Centralisatie; Decentralisatie; Europese integratie; Gemeenschappelijke regelingen; Gemeenten; Internationale organisaties; Openbare lichamen; Privatisering; Provincies; Regionalisering; Rijksoverheid; Stadsprovincies; Verzelfstandiging;
RELATED
Behoorlijk bestuur; Bestuurlijke regio's; Bestuurskunde; Gemeentegrenzen; Gemeentewet; Plattelandsgemeenten; Provinciegrenzen; Provinciewet; WGR; Wijkraden;
PersonenEr zijn Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems