Bestuurskunde
from RO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
Bestuurswetenschappen;
BROADER
Sociale wetenschappen;
NARROWER
Bestuurskundig onderzoek;
RELATED
Beleidsplanning; Beleidswetenschappen; Bestuurlijke organisatie; Bestuursrecht; Openbaar bestuur; Politicologie; Rechtswetenschappen; Staatsrecht;
PersonenEr zijn Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems