Economie
from RO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
OPLEIDING;
USE
USE FOR
BROADER
Sociale wetenschappen;
NARROWER
Agrarische economie; Bedrijfseconomie; Bouweconomie; Economisch onderzoek; Economische theorievorming; Kenniseconomie; Milieueconomie; Vervoerseconomie;
RELATED
PersonenEr zijn Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems
Instellingen
AGV Adviesgroep voor verkeer en vervoer
Ahold
AIAS Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies - Kenniscentrum voor Arbeid
AKRO Consult BV Adviesbureau voor ruimtelijke processen
AVN Stichting Toerisme & Recreatie
AWT Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (OCW/EZ)
B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies Bv
BCI Buck Consultants International BV
Bieleveld en Kooij Adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten
BMRO/VNO-NCW Bureau Milieuzaken BMRO
BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij NV.
Bosschap Bedrijfschap voor de Bosbouw en de Houtteelt
BRO Adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu
Bureau Bartels BV Research Consultancy Management
Bureau Louter
Bureau Stedelijke Planning
Casus Advies BV Strategische beleidsadvisering
CentER Center for Economic Research (UvT)
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
Consumentenbond
CPB Centraal Planbureau
CPC Centrale Plancommissie
D&P Onderzoek en Advies
De 12 provinciale Milieufederaties
DHV Groep
DIA Duitsland Instituut
DLO Dienst Landbouwkundig Onderzoek
DOEN Stichting Duurzame Ontwikkeling en Natuurbescherming
ECORYS Nederland BV
ECORYS-NEI
ECTAL Erasmus Center for Transport and Logistics (EUR)
EG-Liaison
EGI Economisch-Geografisch Instituut (EUR)
EIB Stichting Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
EIM Onderzoek voor bedrijf en beleid
EIT Stichting Economisch Instituut Tilburg (KUB)
EnergieNed Federatie van Energiedistributiebedrijven in Nederland
Erasmus Universiteit, Faculteit der Bedrijfskunde (fBedrijf-EUR)
Erasmus Universiteit, Faculteit der Economische Wetenschappen (fEW-EUR)
Erasmus Universiteit, Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (fHKW-EUR)
ERIM Erasmus Research Institute of Management
ESI Economisch en Sociaal Instituut (VU)
ESM Erasmus Centre for Sustainable Development and Management (ESM)
ETECA Erasmus Transport Economics Contracting Agency (EUR)
ETIL Economisch Technologisch Instituut Limburg
ETIN
EVD Economische Voorlichtingsdienst (EZ)
EVO Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport
FENEX Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek
Fontys Hogeschool Bedrijfskunde en Logistiek
Goudappel Coffeng
Haagse Hogeschool
Hanze hogeschool Hogeschool van Groningen
Haque Consulting Group
HBA Hoofdbedrijfschap Ambachten
HBD Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Hogeschool Delft
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Van Hall Larenstein
HWV Hollandse Werkgevers Vereniging
IMK Nederland Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
IMK-REA Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf-Ruimtelijk-Economische Advisering (business-unit)
Industriebank LIOF NV.
IOO Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven
ISEO Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (EUR)
ISS Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Studies
IVA Tilburg Instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies (UvT)
Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden
Kamer van Koophandel en Fabrieken Utrecht en Omstreken
KPMG Holding NV.
KPMG-BEA Bureau voor Economische Argumentatie
LIBER Limburg Instituut voor Bedrijfs- en Economisch Research (UM)
LTO Nederland
MaGW-NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Mansholt Instituut (LUW)
MARIN Stichting Maritiem Research Instituut Nederland
MERIT Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (UM)
Meteor Maastricht Research School of Economics of Technology and Organization (UM)
Ministerie van BUIZA
Ministerie van EZ
Ministerie van EZ, Directie Voorlichting
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Ondernemingsklimaat (EZ-DGO)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
Ministerie van LNV, Directie Landbouw (LNV-DL)
Ministerie van SZW, Directoraat-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen, Directie Algemene Sociaal-Economische Aangelegenheden (SZW-ASEA)
Ministerie van SZW, Directoraat-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen, Directie Onderzoek en Ontwikkeling (SZW-O&O)
MKB Adviseurs
MKB-Nederland Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
MuConsult - Vervoer Ruimte
NBTC Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
NC Advies
NEA Stichting NEA, Transportonderzoek en -opleiding
Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel
Nehem Consulting Group
NHTV internationale hogeschool Breda
NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland NV.
NRW Nationale Raad van Winkelcentra
NVOB Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
Nyenrode
OOM Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV
Open Universiteit (OU)
OSA Stichting Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (UvT)
Provincie Gelderland, Dienst Ruimte, Economie en Welzijn
Rabobank Nederland
Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Managementwetenschappen (RU)
RAI/BOVAG Nederlandse Vereniging De Rijwiel- en Automobielindustrie/BOVAG
Regioplan Groep
REOB-NWO Beleidsadviescommissie voor Recht en Openbaar Bestuur
Research voor Beleid
REWIN Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant NV.
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Economische Wetenschappen (fEW-RUG)
Rijksuniversiteit Leiden (RUL)
RISBO Rotterdams Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (EUR)
RMNO Raad voor Ruimtelijk-, Milieu- en Natuuronderzoek
RON Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied
ROZ Raad voor Onroerende Zaken
RSM Rotterdam School of Management (EUR)
RZO Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap
SEO Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam (UvA)
SER Sociaal-Economische Raad
SMO Stichting Maatschappij en Onderneming
Stec Groep
Stichting Natuur en Milieu
STRABO BV Bureau voor Ruimtelijk Marktonderzoek
SWOKA Instituut voor Strategisch Consumentenonderzoek (onderdeel RSB holding BV)
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM-TUD)
TIAS Nimbas School (UvT)
Tinbergen Instituut Amsterdam-Rotterdam (EUR)
TNO-INRO Infrastructuur, Transport en Regionale Ontwikkeling
TNO-STB Strategie, Technologie en Beleid
Universiteit Maastricht (UM)
Universiteit Maastricht, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (fEWB-UM)
Universiteit Twente (UT)
Universiteit Twente, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW)
Universiteit Utrecht (UU)
Universiteit Utrecht, Faculteit der Sociale Wetenschappen (fSW-UU)
Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen
Universiteit van Amsterdam (UvA)
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (fRG-UvA)
Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)
Universiteit van Tilburg (UvT)
Universiteit van Tilburg, Faculteit der Sociale Wetenschappen (fSW-UvT)
VNO-NCW Vereniging VNO-NCW
VOGON Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie (fEW&E-VU)
VVK Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland
VVM Vereniging van Milieukundigen
Wageningen Economic Research
Wageningen Universiteit, Departement Maatschappijwetenschappen
WORC Worc and Organisation Research Centre (KUB)
ZKA Markt & Beleid