Energie
from RO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
BROADER
NARROWER
Energie-opslag; Energiebesparing; Energiebronnen; Energietransport; Energieverbruik; Energievoorzieningen; Stedelijke energievoorzieningen;
RELATED
PersonenEr zijn Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems
Instellingen
AER Algemene Energieraad (EZ)
B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies Bv
BOOM Milieukundig Onderzoek en Ontwerpburo
CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie
CLM Centrum voor Landbouw en Milieu
De Weger Adviesgroep BV
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland
ECORYS-NEI
EG-Liaison
EnergieNed Federatie van Energiedistributiebedrijven in Nederland
EVD Economische Voorlichtingsdienst (EZ)
F&B specialisten in energie en milieu
IVAM Interfacultaire Vakgroep Milieukunde (UvA)
IVEM Interfacultaire Vakgroep Energie en Milieukunde (RUG)
IWACO BV Adviesbureau voor water en milieu
Kema Nederland Bv
Kleine Aarde Centrum voor een leefbare wereld
LME Landelijke Werkgroep Milieu en Energie (PvdA)
Ministerie van BUIZA
Ministerie van EZ
Ministerie van EZ, Directie Voorlichting
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Marktordening en Energie (EZ-DGME)
Ministerie van OCW, Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid (OCW-OWB)
Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer (VROM-DGM)
PeGO Platform EnergieTransitie Gebouwde Omgeving
RDM Campus
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (VWS)
RMNO Raad voor Ruimtelijk-, Milieu- en Natuuronderzoek
Royal Haskoning Nederland
Stichting Greenpeace Nederland
Stichting Natuur en Milieu
SWOKA Instituut voor Strategisch Consumentenonderzoek (onderdeel RSB holding BV)
Technische Universiteit Delft, Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen (TUD)
Technische Universiteit Delft, Faculteit der Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM-TUD)
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TNO Bouw en Ondergrond
TNO Kwaliteit van Leven
TNO-MEP Milieu, Energie en Procesinnovatie
TNO-NITG Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen
Tweede Kamer der Staten Generaal, Vaste Commissie voor Economische Zaken (EZ)
W/E Adviseurs duurzaam bouwen