Kenniseconomie
from RO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
BROADER
Economie;
NARROWER
RELATED
PersonenEr zijn Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems
Instellingen
Bureau Bartels BV Research Consultancy Management
Centrum voor Kennistechnologie
CPB Centraal Planbureau
Kennisalliantie Zuid-Holland
KL Stichting Nederland Kennisland
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Innovatie (EZ-DGI)
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TNO-STB Strategie, Technologie en Beleid
Triam Kennismanagement Bureau voor advies, ontwerp en produktie