Technologie
from RO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
High technology; Micro-elektronica; Techniek;
BROADER
NARROWER
Biotechnologie; Demotica; Informatietechnologie; Milieutechnologie; Technologische ontwikkeling; Telematica;
RELATED
PersonenEr zijn Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems
Instellingen
AGI Adviesdienst Geo-informatie en ICT (V&W-RWS)
Antea Group
ARTB Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid
ATO Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek
AWT Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (OCW/EZ)
BETA Institute for Business Engineering and Technology Application (TUE)
Capgemini
CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie
CMG
CTIT Centre for Telematics and Information Technology (UT)
CTT Centrum Transporttechnologie
CUR Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
CWTS Centrum voor Wetenschaps- en Technologie-Studies (RUL)
D3BN Adviesbureau D3BN civiel ingenieurs
DHV Groep
DWW Dienst Weg- en Waterbouwkunde (V&W-RWS)
ECIS Eindhoven Centre for Innovation Studies (TUE)
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland
EG-Liaison
EIM Onderzoek voor bedrijf en beleid
EnergieNed Federatie van Energiedistributiebedrijven in Nederland
ETIL Economisch Technologisch Instituut Limburg
ETIN
EVD Economische Voorlichtingsdienst (EZ)
EwerkForum
Fugro Ingenieursbureau BV
GeoDelft
GIN Geo-informatie Nederland
Haagse Hogeschool
Hanze hogeschool Hogeschool van Groningen
Heijmans NV
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Amsterdam
ICES Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking
Iec ProGAMMA (RUG) Stichting Interuniversitair expertisecentrum voor computertoepassingen in de gedrags- en maatschappijwetenschappen
IMI Instituut voor Maatschappelijke Innovatie
IWACO BV Adviesbureau voor water en milieu
Kema Nederland Bv
Kennis Netwerk Acces (KNA)
KIVI Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs
KMA Koninklijke Militaire Academie
KPMG Holding NV.
KPN Research
Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media
MERIT Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (UM)
Meteor Maastricht Research School of Economics of Technology and Organization (UM)
Ministerie van BUIZA
Ministerie van EZ
Ministerie van EZ, Directie Voorlichting
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Innovatie (EZ-DGI)
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Marktordening en Energie (EZ-DGME)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
Ministerie van OCW, Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid, Afdeling Natuur, Techniek en Milieu (OCW-OWB-NTM)
Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel
NIM Nederlands Instituut voor Maritiem Onderzoek
NLingenieurs
Novay
NOWT Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie (OCW)
Nyenrode
Open Universiteit (OU)
PricewaterhouseCoopers
Rathenau Instituut (KNAW)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Royal Haskoning Nederland
SION Stichting Informatica Onderzoek Nederland
Stichting Weten
STT Stichting Toekomstbeeld der Techniek (KIVI)
Sweco
Tauw BV
Technische Universiteit Delft (TUD)
Technische Universiteit Delft, Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen (TUD)
Technische Universiteit Delft, Faculteit der Geodesie (fGeo-TUD)
Technische Universiteit Delft, Faculteit der Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM-TUD)
Technische Universiteit Eindhoven (TUE)
Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit der Bouwkunde (fBouw-TUE)
Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
Technologiestichting STW
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TNO Bouw en Ondergrond
TNO Industrie en Techniek
TNO Kwaliteit van Leven
TNO-INRO Infrastructuur, Transport en Regionale Ontwikkeling
TNO-MEP Milieu, Energie en Procesinnovatie
TNO-STB Strategie, Technologie en Beleid
TRC Stichting Telematica Research Centrum (UT)
Tweede Kamer der Staten Generaal, Vaste Commissie voor Economische Zaken (EZ)
Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FdCMW)
Universiteit Maastricht, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (fEWB-UM)
Universiteit Twente (UT)
Universiteit Twente, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW)
Universiteit Twente, Faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen (fWM-UT)
Universiteit Utrecht (UU)
Universiteit Utrecht, Faculteit der Sociale Wetenschappen (fSW-UU)
VWS Vereniging voor Wetenschap en Samenleving
W+B Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs