27 June 2017
Almere: College stelt bestemmingsplan Floriade vast
Met het vaststellen van het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade zet gemeente Almere een volgende stap naar de realisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en de wijk die daarna op het Floriade-terrein komt. De ambities voor de Floriade Stadswijk zijn onverminderd hoog. Het gaat een groene, autoluwe, voedsel en energie producerende stadswijk worden waar landschap, circulariteit en innovatie centraal staan. Ambities die aansluiten bij het thema van de Floriade Almere 2022: Growing Green Cities.
Bron Persbericht gemeente Almere
27 June 2017
 
Almere: College stelt bestemmingsplan Floriade vast
Met het vaststellen van het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade zet gemeente Almere een volgende stap naar de realisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en de wijk die daarna op het Floriade-terrein komt. De ambities voor de Floriade Stadswijk zijn onverminderd hoog. Het gaat een groene, autoluwe, voedsel en energie producerende stadswijk worden waar landschap, circulariteit en innovatie centraal staan. Ambities die aansluiten bij het thema van de Floriade Almere 2022: Growing Green Cities.
Bron Persbericht gemeente Almere
27 June 2017
 
26 June 2017
Ontmoeten in de openbare ruimte, drie ontwerponderzoeken in Den Haag
Hoe stimuleer je ontmoeting in de openbare ruimte? Drie multidisciplinaire ontwerpteams onderzochten dit vanuit het perspectief van bewoners en gebruikers. Pleinen veranderen in parken en onbestemde ruimten worden opgevuld met programma.
Bron de Architect
26 June 2017
 
23 June 2017
Woonomgeving steeds belangrijker voor ouderen
Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe. Ouderen wonen ook steeds langer zelfstandig met minder professionele ondersteuning. Hierdoor wordt de buurt belangrijker voor hun kwaliteit van leven. Samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceert Platform31 het magazine 'Oud worden in Nederland'. Daarin staat de relatie tussen ouderen en hun woonomgeving centraal. Vanuit verschillende invalshoeken belicht dit magazine het belang van buurten en dorpen voor zelfstandig wonende ouderen. Artikelen op basis van onderzoek worden afgewisseld met verhalen uit Rotterdam, Nieuwegein en het Drentse dorpje Zwiggelte.
Zie ook Magazine Oud worden in Nederland
Bron Platform31
23 June 2017
 
22 June 2017
de Architect over de werkomgeving
Werkomgeving staat centraal in de Architect (nr 6). De huidige werkomgeving ontwikkelt zich razendsnel. In de toekomst krijgen we de beschikking over steeds meer gadgets. Naast technologische doorbraken dragen de demografische verschuiving, nieuwe economie en klimaatverandering hieraan bij. Met voorbeelden van verbouwingen - Hofpoort (Rotterdam) en B30 (Den Haag, huisvesting van CPB, PBL,SCP, Rli en AP) - en nieuwbouw: DSM Biotechnology Center (Delft)
Bron de Architect
22 June 2017
 
Groen over ondernemen met natuur
In Vakblad Groen (nr 4) staan artikelen over de Katwijkse wijk De Horn (archeologisch monument geeft richting aan ontwerp park), natuurbegraafplaats Eygelshof, het Aambos (Heerlen), de Centrale As (weg en landschap op één lijn en een publicatie over ondernemen met natuur.
Zie ook Hans Kamerbeek, Ondernemen met natuur, Matrijs, 2017
Bron Vakblad Groen
22 June 2017