14 December 2017
Ruimtewinst in de stad door smart mobility
In Nederland hebben we te maken met circa 8 miljoen auto's die gemiddeld 23 uur per dag stil staan. Daarvoor zijn ruim 14 miljoen parkeerplaatsen beschikbaar, die veel kostbare stedelijke ruimte innemen. Door smart mobility zouden we in 2040 40% minder parkeerplaatsen nodig kunnen hebben. Hierdoor komt ruimte vrij die gebruikt kan worden voor woningbouw (circa 45.000 nieuwbouw woningen) en vergroening van de openbare ruimte (circa 12 miljoen nieuwe bomen). Dit blijkt uit data-analyse van Deloitte naar de impact van deel- en zelfrijdende auto's op de ruimtelijke ordening in 2040.
Bron Persbericht Deloitte
14 December 2017