23 September 2016
Bijhouwerprijs 2017 naar Programmadirectie Ruimte voor de Rivier
Het bestuur van de stichting HHBos ter Bevordering van de Landschapsarchitectuur heeft besloten de Bijhouwerprijs 2017 uit te reiken aan de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Het grote werk aan de herprofilering van de Waal, de Rijn en de IJssel, dat is uitgevoerd op basis van de Planologische Kernbeslissing uit 2006, heeft vorm gekregen met expliciete aandacht voor landschappelijke kwaliteit. De zogenaamde dubbeldoelstelling achter het programma, namelijk de hydraulische stroomlijning van het zomer- en winterbed én de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied, zijn consequent hand-in-hand uitgewerkt. De wijze waarop het verlangen naar ruimtelijke kwaliteit in het programma is verankerd (inhoudelijk, personeel, procedureel, financieel) strekt tot voorbeeld. Daardoor heeft het programma geleid tot een mooier rivierengebied.
Bron Stichting NHBos
23 September 2016
 
Een daklandschap van groen en water
Groene daken worden soms nog geassocieerd met de geitenwollensokkenperiode van veertig jaar geleden, met 'ecologiese daken' vol sedumplantjes. Maar dergelijk 'lichtgewicht' groen is allang achterhaald, zeggen insiders. Steeds meer gemeenten proberen robuust groen op daken te bevorderen.
Bron Binnenlands Bestuur
23 September 2016
 
Schouwburg en duinen winnen Kepplerprijs
Schouwburg De Kampanje in Den Helder en de Nieuwe Hondsbossche Duinen in Petten hebben de Arie Kepplerprijs gewonnen.
Bron Haarlems Dagblad
23 September 2016
 
22 September 2016
Volume: Hello World!
Machines have long been integral to architectural discourse. Vitruvius concluded his ten books with a meditation on war machines, and Le Corbusier published on his industrial muses just over 100 years ago. Yet something is different today. We have always learned from machines – our societies are fundamentally shaped by their processes – but now, machines learn. We live in paradoxical times. Machinic processes, computational algorithms and artificial intelligence have never been so proximate, direct, and intimate to daily life, yet we are many steps removed from their practical operations. This issue of Volume (nr 49), the third in our Learning series, seeks to take one small step in the direction towards understanding the contemporary relevance of machines for architecture, and one giant leap for mankind.
Bron Volume
22 September 2016