20 March 2018
Gemeenten steeds creatiever in aanpak van winkelleegstand
Winkelleegstand is nog altijd een hoofdpijndossier voor veel gemeenten. Met man en macht is geprobeerd de winkelstraten weer gevuld te krijgen, maar vooral voor veel middelgrote steden lijkt dit nog altijd lastig. Toch zijn er nu ook een aantal gemeenten met een creatieve aanpak.
Zie ook Quality of Living City Ranking (Mercer)
Bron Het Parool
20 March 2018
 
Rotterdam: Wonen in de 'Lee Towers'
De twee torens staan naast de Science Tower bij het Marconiplein. In elke leegstaande toren wordt 40.000 m2 vloeroppervlakte omgebouwd tot woningen van 40 tot 70 vierkante meter groot. In totaal leveren de twee torens 860 nieuwe huizen op.
Bron Persbericht gemeente Rotterdam
20 March 2018
 
Station Amsterdam CS krijgt waterplein aan de IJzijde
Aan de IJzijde van het station Amsterdam CS komt een ondergrondse fietsenstalling met plek voor minimaal 4.000 fietsen. Het college van B en W heeft gekozen voor een langgerekt plein met uitzicht op het water, bovenop die stalling. Hierbij komt de openbare ruimte aan beide aan beide zijden 14 meter buiten de overkapping van het busstation.
Bron Persbericht gemeente Amsterdam
20 March 2018
 
19 March 2018
LIFE en gemeente Enschede zetten grote stap in het realiseren van de belangrijkste binnenstedelijke ontwikkeling in Oost-Nederland
Op 15 maart is de samenwerkingsovereenkomst Kop Boulevard getekend door de gemeente Enschede en projectontwikkelaar LIFE. De Kop van de Boulevard is de belangrijkste centrumontwikkeling in Oost-Nederland voor de komende jaren. (...) Kop Boulevard is een omvangrijk project van ruim drie hectare, gelegen in Enschede aan de zuidkant van het centrum tussen de Koningsstraat, Koningsplein, Beltstraat, Nijverheidsstraat en Haaksbergerstraat. Op deze locatie met braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen, worden zon 520 appartementen voor jong en oud gerealiseerd.
Bron Persbericht gemeente Enschede
19 March 2018
 
16 March 2018
Gemeente en provincie werken samen aan 'Breda Markstad'
De provincie Noord-Brabant en gemeente Breda gaan samen werken aan de herontwikkeling van een aantal gebieden in en rond het centrum van Breda. Doel daarvan is gezamenlijk vorm en inhoud te geven aan meerdere maatschappelijke vraagstukken.Het gaat om een groot aantal herontwikkelingslocaties, in totaal zon 124 hectare, in het centrum van de stad Breda. Daarbij horen het Havenkwartier en het Corbion-terrein, maar ook de voormalige Koepelgevangenis, een deel van de locatie Seeligkazerne, de transformatie van kantoren aan de Markendaalseweg, het voormalig belastingkantoor en binnenkort de voormalige rechtbank.
Bron Persbericht provincie Noord-Brabant
16 March 2018
 
Kabinet en regio investeren 370 miljoen in Brainport Eindhoven
Het kabinet reserveert 130 miljoen euro voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven. In combinatie met bijdragen vanuit de regio wordt hiermee een totale impuls van 370 miljoen euro gerealiseerd. Een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van jong technisch talent en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact zijn de doelstellingen van de investering.
Zie ook Brainport sleutelt verder aan plannen voor besteding van 130 miljoen euro (Eindhovens Dagblad, 21 maaart 2018)
Bron Persbericht ministerie LNV
16 March 2018