20 February 2017
ROmagazine over nieuw perspectief voor Drentse steden
ROmagazine (nr 1-2) schrijft over drie Drentse steden (Emmen, Hoogeveen en Assen) die investeren in centrumgebieden. Verder artikelen over regionaal-economisch beleid (versnellingsagenda's voor sterkere clusters), energietransitie (creatieve verbinders winnen machtsstrijd en sturing op consumptiegedrag), de kracht van cultuurhistorie (bij opgaven als wijkvernieuwing en dijkversterking), verkoop in dialoog (gebiedsontwikkeling Coulissen West, onderdeel van Via Breda), parkeernormen (verplicht onderdeel ruimtelijk beleid) en stedelijke kavelruil (10 pilots). Plus een interview met Bert van Delden en Nicolaas Beets (programmadirectie Stad, ministerie van BZK) over innovaties die steden beter maken.
Zie ook - artikel De kracht van cultuurhistorie
- artikel Verkoop in dialoog stimuleert kwaliteit
Bron RO Magazine
20 February 2017
 
Voormalig Zuiderziekenhuis Rotterdam wordt woongebouw
Het voormalige hoofdgebouw van het monumentale Zuiderziekenhuis in Rotterdam krijgt een herbestemming als woongebouw (circa tachtig loftappartementen).
Bron Architectenweb Nieuws
20 February 2017
 
17 February 2017
Maak van Nederland één onwijs gave stad
Opinie (Zef Hemel). Er zijn aanwijzingen dat ons dichtbevolkte land vanuit het politieke centrum steeds meer wordt gezien als één grote metropool.
Zie ook Opinie (Bas van Horn). Een Middeleeuwse kijk op stad en ommeland (ROmagzine, 20 februari 2017)
Bron de Volkskrant
17 February 2017
 
16 February 2017
Brancheorganisaties willen minder regels voor bevoorraden binnensteden
Er moet flink worden gesneden in de vele regels die er nu zijn om winkels in de binnensteden te bevoorraden. Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, Transport en Logistiek Nederland, verladersorganisatie evofenedex en Thuiswinkel.org pleiten daar donderdag voor.
Bron Nu.nl
16 February 2017
 
Een van de laatste vrijplaatsen van Amsterdam dreigt te verdwijnen
Amsterdam groeit en bloeit. Dat gaat ten koste van de veelgeroemde creatieve rafelrandjes. De bewoners van het ADM-terrein in het westelijk havengebied weten niet of ze op hun vrijplaats kunnen blijven.
Bron Trouw
16 February 2017