26 September 2016
NUL20 over een gevarieerde vrijesectormarkt
In NUL20 (nr 88) suggesties voor een gevarieerde vrijesectormarkt (niet alleen kleine studio's!). Verder interviews met wethouder Laurens Ivens over de taaie strijd tegen illegale hotels en Gerard Anderiesen, vertrekkend bestuurder van Stadgenoot. De handhavers van woonfraude verleggen hun terrein naar woonboten. En de Watervisie Amsterdam 2040 voorziet
minder woonboten in de grachten. Verder artikelen over de transformatiepotentie in de bestaande stad (in Groot-Amsterdam onvoldoende ruimte om de volledige vraag in bestaand stedelijk gebied op te vangen), de praktijk van passend toewijzen, de bestedingsruimte van corporaties (IBW moet meer transparantie bieden) en de renovatie van elf flats (Het Breed) in Noord.
Bron NUL20
26 September 2016
 
23 September 2016
De metropool als wereldwonder
Veel Europeanen denken dat het niet goed leven is in megagrote steden als Los Angeles (17 miljoen inwoners) en Shanghai (20 miljoen). Maar de megastad is een wonder van vernuft, schrijft Zef Hemel.
Bron NRC Next
23 September 2016
 
Limburg: Provincie wil 5 miljoen extra uittrekken voor binnensteden
Het provinciebestuur van Limburg gaat ongeveer 5 miljoen euro extra investeren in de binnensteden van de middelgrote gemeenten, waaronder Weert, Roermond en Venray. Dit bedrag komt bovenop de 8 miljoen euro die eerder was voorzien.
Bron bron 1Limburg
23 September 2016
 
22 September 2016
'Eindhoven kan weer investeren'; Pot van twaalf miljoen
Eindhoven wil de komende vier jaar elk jaar drie miljoen euro investeren voor grote infrastructurele projecten. Dat blijkt uit de voorlopige plannen, waaronder de vernieuwing van het stationsgebied in het centrum, de bouw van een nieuw treinstation in Acht en de bereikbaarheid van de stad. Bijna de helft van de begroting gaat naar sociale voorzieningen.
Zie ook Begroting 2017; 'Maak er werk van' (Persbericht gemeente Eindhoven, 22 september 2016)
Bron bron Eindhovens Dagblad
22 September 2016
 
Groningen: Woningen in silo EMG
In graanpakhuis EMG Faktors aan het Eemskanaal in Groningen komen woningen, kantoren en een horeca-zaak.
Bron Dagblad van het Noorden
22 September 2016
 
Limburg: Twee miljoen voor aanpak winkelleegstand
Het provinciebestuur van Limburg heeft voor 2017 een budget van 2 miljoen euro vastgesteld om de winkelleegstand aan te pakken. 'Het geld is bedoeld als stimulans voor plannen die in gemeenten worden uitgewerkt', aldus een gedeputeerde.
Bron bron 1Limburg
22 September 2016
 
21 September 2016
Amsterdamse begroting 2017: lagere lasten en investeren in openbare ruimte


Amsterdam bruist, de economie en het toerisme groeien, de stad blijft uitbreiden en nieuwe bewoners aantrekken uit binnen- en buitenland, expats maar ook vluchtelingen. Het college wil, met al deze uitdagingen, de stad zo leefbaar mogelijk houden voor alle bewoners, in alle buurten. Daarom zet de stad volgend jaar verder in op een goede balans tussen wonen, werken, recreëren en toerisme, en op een stad die schoon en veilig is, en waar de openbare ruimte, zoals straten, stoepen en kademuren, voldoende onderhouden is.
Bron Persbericht gemeente Amsterdam
21 September 2016
 
De toekomst (en geschiedenis) van de stad
Planoloog, blogger, voormalig ambtenaar en bijzonder hoogleraar Zef Hemel houdt in zijn boek ‘De toekomst van de stad’ een pleidooi voor meer grootstedelijkheid. Een dappere poging die helaas wat blijft hangen in abstracte begrippen en geschiedbeschrijvingen, maar wel een boek oplevert met een overzicht van de grootste stadsdenkers door de eeuwen heen.
Zie ook Zef Hemel, De toekomst van de stad, Amsterdam University Press, 2016.
Bron weblog Stadslente
21 September 2016
 
Krimpen aan den IJssel is 'Groenste Stad van Nederland'
Krimpen aan den IJssel is uitgeroepen tot de 'Groenste Stad van Nederland'. Dat is woensdag bekendgemaakt tijdens de Nationale Groendag door initiatiefnemer stichting Entente Florale.
Zie ook Over de Nationale Groencompetitie
Bron RTV Rijnmond
21 September 2016