27 June 2017
Almere: College stelt bestemmingsplan Floriade vast
Met het vaststellen van het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade zet gemeente Almere een volgende stap naar de realisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en de wijk die daarna op het Floriade-terrein komt. De ambities voor de Floriade Stadswijk zijn onverminderd hoog. Het gaat een groene, autoluwe, voedsel en energie producerende stadswijk worden waar landschap, circulariteit en innovatie centraal staan. Ambities die aansluiten bij het thema van de Floriade Almere 2022: Growing Green Cities.
Bron Persbericht gemeente Almere
27 June 2017
 
Almere: College stelt bestemmingsplan Floriade vast
Met het vaststellen van het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade zet gemeente Almere een volgende stap naar de realisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en de wijk die daarna op het Floriade-terrein komt. De ambities voor de Floriade Stadswijk zijn onverminderd hoog. Het gaat een groene, autoluwe, voedsel en energie producerende stadswijk worden waar landschap, circulariteit en innovatie centraal staan. Ambities die aansluiten bij het thema van de Floriade Almere 2022: Growing Green Cities.
Bron Persbericht gemeente Almere
27 June 2017
 
Amsterdam bij meest dynamische steden van Europa
Amsterdam staat vierde op een ranglijst van 'meest dynamische steden' in Europa. Die ranglijst is door Savills Investment Management opgesteld om te bepalen welke steden het geschiktst zijn voor commerciŽle vastgoedinvesteringen.
Bron Het Parool
27 June 2017
 
26 June 2017
Ontmoeten in de openbare ruimte, drie ontwerponderzoeken in Den Haag
Hoe stimuleer je ontmoeting in de openbare ruimte? Drie multidisciplinaire ontwerpteams onderzochten dit vanuit het perspectief van bewoners en gebruikers. Pleinen veranderen in parken en onbestemde ruimten worden opgevuld met programma.
Bron de Architect
26 June 2017
 
25 June 2017
Living Lab moet innovatie impuls geven
Overheden moeten nog veel ontdekken over het toepassen van nieuwe technologieŽn in de publieke ruimte. Het Nationaal Smart City Living Lab probeert die ontwikkeling te versnellen. Initiatiefnemer Hans Nouwens: 'Het 'slim' maken van lantarenpalen is een landelijke opgave.'
Bron Binnenlands Bestuur
25 June 2017
 
24 June 2017
Eindhoven, het Real Madrid van de citymarketing
Peter Kentie leidt de beste citymarketingorganisatie in ons land: Eindhoven365. De stad van technologie, design en kennis boeit en groeit als geen andere vaderlandse stad. Ongehinderd door het verleden rent Eindhoven vooruit, 'maar dat is ook een valkuil', vindt Kentie.
Bron Binnenlands Bestuur
24 June 2017
 
23 June 2017
Woonomgeving steeds belangrijker voor ouderen
Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe. Ouderen wonen ook steeds langer zelfstandig met minder professionele ondersteuning. Hierdoor wordt de buurt belangrijker voor hun kwaliteit van leven. Samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceert Platform31 het magazine 'Oud worden in Nederland'. Daarin staat de relatie tussen ouderen en hun woonomgeving centraal. Vanuit verschillende invalshoeken belicht dit magazine het belang van buurten en dorpen voor zelfstandig wonende ouderen. Artikelen op basis van onderzoek worden afgewisseld met verhalen uit Rotterdam, Nieuwegein en het Drentse dorpje Zwiggelte.
Zie ook Magazine Oud worden in Nederland
Bron Platform31
23 June 2017
 
Zo bescherm je groen
Opinie (Friso de Zeeuw). Relatief kleine steden, omgeven door groene gebieden en water, naast de gangbare Ďdrogeí infrastructuur. Dat kenmerkt Nederland. Internationaal benijdt men ons. Kunnen wij die basisstructuur behouden, ook in de stedelijke regio's waar de druk om verder te verstedelijken toeneemt? Ja, dat kan, als we het geraffineerd aanpakken. Mijn ervaring leert dat die waardevolle groene gebieden in de buurt van steden alleen groen kunnen blijven als aan drie voorwaarden wordt voldaan. (eerder gepubliceerd in ROmagazine, juni 2017)
Bron Gebiedsontwikkeling.nu
23 June 2017
 
22 June 2017
40.000 m2 extra winkelleegstand dreigt
De reorganisatie bij het Blokker concern heeft grote gevolgen voor haar hele winkelnetwerk. De Blokker formule gaat zich focussen op winkels in een verzorgingsgebied met tenminste 20.000 inwoners. Dit leidt tot een sluiting van 140 winkels door het hele land. Als vastgoedpartijen en gemeentes niet goed samenwerken met winkeliers en dienstverleners dreigt de winkelleegstand op te lopen met bijna 40.000 m2. Dit blijkt uit een analyse van vastgoedadviseur Colliers International.
Bron Persbericht Colliers
22 June 2017
 
Responding quickly by temporary use in urban development
Hoe gaan we om met tijdelijkheid in stedelijke ontwikkeling? Wie zijn de verschillende belanghebbenden? Hoe tijdelijk is tijdelijk? En hoe kunnen we adequaat reageren in dat proces van tijdelijkheid? Tijdens de college tour ĎResponding quickly by temporary use in urban development' werd, vanuit verschillende invalshoeken, op deze vragen ingegaan. Dit artikel is alleen in het Engels beschikbaar.
Bron Gebiedsontwikkeling.nu
22 June 2017
 
Sterke groei civic crowdfunding
Steeds meer burgers dragen financieel bij aan maatschappelijke doelen. Het bedrag dat ze in totaal aan deze zogenaamde 'civic crowdfunding' spendeerden, steeg van nog geen ton in 2013 naar bijna 1,3 miljoen euro vorig jaar. Wel blijken de successen per gemeente sterk uiteen te lopen. Dat blijkt uit de recente Civic Crowdfundingmonitor van de Hogeschool van Amsterdam, stichting Voor je buurt en de 1%Club.
Bron Binnenlands Bestuur
22 June 2017
 
21 June 2017
Leeuwarden: Miljoenenbedrag voor stadion Cambuur
Een nieuw stadion voor Cambuur, geothermie, (nog) een nieuwe bioscoop, nieuwe horeca, supermarkten, een afdeling van ROC de Friese Poort en een bouwmarkt. In het WTC-gebied wordt voor rond de honderd miljoen euro geÔnvesteerd. De plannen zijn gisteren gepresenteerd door Cambuur, de gemeente Leeuwarden en de beide investeerders: projectontwikkelaar Wyckerveste en aannemer Dijkstra Draisma.
Bron Friesch Dagblad
21 June 2017
 
Provincie en MKB Limburg intensiveren gezamenlijke aanpak winkelleegstand
Gedeputeerde Hans Teunissen van Ruimte en Onderwijs, Monique Princen, voorzitter MKB Limburg, en Paul Berden, voorzitter Commissie Retail van MKB Limburg, hebben 20 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een project van drie jaar voor de aanpak van winkelleegstand. Daarmee krijgt de samenwerking tussen de Provincie, gemeenten en retailers die anderhalf jaar geleden is gestart een extra impuls en wordt MKB Limburg behalve gesprekspartner ook uitvoerder. Beide partijen streven hiermee naar het terugdringen van het aantal m2 leegstaand winkeloppervlak en een sterke en toekomstbestendige Limburgse retailsector.
Bron Persbericht provincie Limburg
21 June 2017