24 May 2018
First 'Cities Report'
The first 'Cities Report' from research project Cities of Making is now available. The report offers an insight into urban manufacturing in three European regions: Brussels, London, and Rotterdam-The Hague. Han Meyer, Birgit Hausleitner and Víctor Muñoz Sanz (Urbanism) are part of the multidisciplinary team and will continue the project with a focus on the development of spatial typologies for urban manufacturing.
Zie ook Cities report
Bron Persbericht TU Delft
24 May 2018
 
23 May 2018
Maatregelen nodig om Zeeburgereiland en IJburg bereikbaar te houden
Zeeburgereiland en IJburg groeien de komende jaren fors. De gemeenteraad heeft in 2017 zowel het investeringsbesluit voor de Sluisbuurt genomen als het besluit om land te maken voor het eerste deel van IJburg 2. Het college van B en W heeft in februari 2018 het principebesluit Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Oostflank genomen. Dit besluit was vooruitlopend op een overkoepelend Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg. In navolging van eerdere besluitvorming wordt een pakket aan mobiliteitsmaatregelen voorgesteld om de groei van dit gebied het hoofd te bieden. Op Zeeburgereiland en IJburg vindt de grootste gebiedsontwikkeling van de stad plaats. Het aantal woningen gaat hier verdrievoudigen. Een pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat de eilanden nu en in de toekomst bereikbaar blijven. (...) Bij deze grote mobiliteitsopgave hoort ook een flinke investering; het voorgestelde pakket aan maatregelen heeft een geraamde investeringsomvang van circa € 645 miljoen, exclusief investeringen aan de A10.
Bron Persbericht gemeente Amsterdam
23 May 2018