02 December 2016
Soepele omgang met regels is goed voor binnenstad
Meer terrasjes, een wijnproeverij in een kaas- en viswinkel, het eerder toestaan van foodtrucks: het zijn zomaar wat mogelijkheden om een binnenstad gezelliger te maken. Maar dan moeten gemeenten wel minder rigide omgaan met het oerwoud aan regels.Dat is de belangrijkste conclusie van een proef in twaalf gemeenten. Niet het schrappen van regels, maar het wat ruimer uitleggen ervan kan innovatieve ondernemers in de winkelstraten enorm helpen.
Zie ook Pilot verlaging regeldruk stimuleert ondernemerschap in binnensteden (Platform31, 2 december 2016)
Bron NOS Nieuws
02 December 2016
 
01 December 2016
Minister Schultz: nauwere samenwerking Nederlandse zeehavens succesvol
Het werkprogramma zeehavens is een goed middel voor de versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens. Dat blijkt uit de brief van minister Schultz die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Schultz wil met het gezamenlijke werkprogramma zorgen dat de Nederlandse havens ook in de toekomst de concurrentie aankunnen en ruimte behouden voor nieuwe ontwikkelingen. Dit doet de rijksoverheid in een intensieve samenwerking met het havenbedrijfsleven en de havenbeheerders. Door gezamenlijk op te treden kunnen de uitdagingen in de mondiale maritieme wereld aangegaan worden.
Bron Persbericht ministerie van Infrastructuur en Milieu
01 December 2016
 
30 November 2016
Provincie Drenthe investeert miljoenen in werkgelegenheid
De provincie Drenthe wil in totaal 7,5 miljoen euro uittrekken voor het stimuleren van de werkgelegenheid. Het grootste deel, 5,5 miljoen euro, gaat naar het samenwerkingsverband Vierkant voor Werk. Daarin proberen de gemeenten Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg met elkaar de economie in Zuidoost-Drenthe sterker te maken.
Bron Dagblad van het Noorden
30 November 2016
 
29 November 2016
Kabinet: met Bouwagenda werken aan toekomstbestendige sector
De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen ministers Kamp (Economische Zaken), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Wonen en Rijksdienst), het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met de vandaag aangekondigde Bouwagenda. Onder leiding van Bernard Wientjes gaan partijen nauwer samenwerken om deze sector succesvol te houden.
Zie ook Kabinet mikt op ťťn miljoen extra woningen (Het Financieele Dagblad, 29 november 2016)
Bron Persbericht ministerie BZK
29 November 2016
 
Milieueffectrapport Herziening bestemmingsplan Maasvlakte 2
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan over de Tweede Maasvlakte in Rotterdam de ambities voor een duurzame invulling van het gebied te beschrijven.
Bron Commissie voor de Milieueffectrapportage Nieuws
29 November 2016
 
Techniekcampus in Kop van Noord-Holland
Om mismatch op de arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland tegen te gaan, is er nu Tech@Connect. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gaan beter en effectiever samenwerken. De Kop van Noord-Holland kent een krachtig en sterk ontwikkelend maritiem en technisch georiŽnteerd bedrijfsleven. Maar er is ook behoefte aan goed opgeleid technisch personeel.
Bron Persbericht provincie Noord-Holland
29 November 2016
 
28 November 2016
CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center
CBS en de gemeente Heerlen gaan gezamenlijk data verzamelen, combineren en verwerken binnen het CBS Urban Data Center/Heerlen. Gemeente Heerlen kan de resultaten daarvan gebruiken om nieuw beleid te maken voor onder meer zzp'ers, de veiligheidsbeleving van inwoners, leegstand van kantoren en minimuminkomens. Het CBS Urban Data Center/Heerlen gaat op 28 november van start op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.
Bron CBS
28 November 2016
 
Sleutels voor het stimuleren van innovatie
Regio's kunnen de optimale condities voor innovatie creŽren, maar het succes van innovatiemilieus valt niet zomaar te kopiŽren. 'Dat komt voort uit het DNA van een plek. Gebieden die op basis daarvan verder bouwen, hebben een sterk profiel en zijn innovatiever.'
Zie ook publicatie Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus
Bron Ruimtevolk
28 November 2016
 
Verbod op niet-duurzame kantoren
Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Dat staat in een brief van minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer. Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken.
Zie ook - Kamerbrief over energiebesparing gebouwde omgeving
- Alle kantoren verplicht zuinig met energie (Rijksvastgoedbedrijf, 28 november 2016)
- Kantoor vol energie en de roman van Sonja van der Arend die binnenkort over dit onderwerp verschijnt.
Bron Vastgoedmarkt Nieuws
28 November 2016