14 December 2017
Consument ziet zeepbelvorming op Nederlandse woningmarkt
De huidige prijsstijging op de huizenmarkt doet meer dan de helft van de consumenten denken aan zeepbelvorming. Toch is er in Nederland – gemiddeld genomen - geen sprake van een zeepbel, aldus het ING Economisch Bureau. Het prijsniveau ligt nog altijd ruim onder het niveau van voor de crisis en de sterke groei van de huizenprijzen is een logisch gevolg van fundamentele factoren. Voorbeelden zijn de aanhoudend lage rente, de sterke inkomensgroei en achterblijvende nieuwbouw.
Zie ook Nederlandse economie blijft hard groeien (ING)
Bron ING Nieuws
14 December 2017
 
Ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt nu de economie weer bloeit
Nederlandse bouwbedrijven moeten alle zeilen bijzetten om de komende jaren aan voldoende personeel te komen. Door de economische groei zijn er tot en met 2022 zo'n 55 duizend nieuwe arbeidskrachten nodig op de bouwplaats, terwijl de instroom van jonge bouwvakkers achterblijft.Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een studie die donderdag verschijnt.
Zie ook 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig in de bouw (EIB, 14 december 2017)
Bron de Volkskrant
14 December 2017
 
Noord-Holland: Wat te doen met die lege stal?
Met name in het noorden van Noord-Holland komen steeds meer gebouwen van boerenbedrijven leeg te staan. De provincie Noord-Holland wil voorkomen dat deze gebouwen door gebrek aan onderhoud vervallen of gebruikt worden voor oneigenlijke activiteiten zoals caravanstallingen in kassen. De provincie gaat samen met de gemeenten en de agrarische sector per regio een plan opstellen hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. (...) Tussen 2000 en 2015 zijn 2210 boerenbedrijven gestopt. Naar verwachting zullen tot 2030 nog 1300 bedrijven stoppen. De woonhuizen op het erf blijven meestal bewoond, maar de bedrijfsgebouwen blijven vaak leeg staan. Tot 2030 gaat het in totaal om 1,4 miljoen vierkante meters aan bedrijfsgebouwen.
Zie ook rapport De VAB-opgave van de provincie Noord-Holland (pdf)
Bron Persbericht provincie Noord-Holland
14 December 2017
 
13 December 2017
'Snel duidelijkheid nodig over extra geld voor innovatie'
Het nieuwe kabinet gaat 100 miljoen euro extra uitgeven aan onderzoek en innovatie, bovenop de al voorgenomen 400 miljoen euro. 'Maar nog steeds is niet duidelijk hoe dit extra geld wordt uitgegeven komend jaar. Terwijl de gezamenlijke plannen van wetenschappers en bedrijven al maanden klaar liggen’', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.
Bron VNO-NCW
13 December 2017
 
In tien jaar verdubbeling eenpitters in grote steden
Het aantal eenpersoonsbedrijven in de vier grote steden is in tien jaar meer dan verdubbeld, van 81 duizend in 2007 tot 165 duizend in 2017. In de rest van Nederland was de groei 79 procent. Dat meldt het CBS in de nieuwste editie van de Regionale Economie.
Bron CBS
13 December 2017
 
Westland: Extra geld voor modernisering en herstructurering glastuinbouw
De provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland trekken samen € 7,05 miljoen uit voor de herstructurering en modernisering van de Westlandse glastuinbouw. De provincie Zuid-Holland neemt € 3,8 miljoen voor haar rekening en de gemeente Westland € 3,25 miljoen. (...) In totaal bevinden zich zo'n 4.000 bedrijfs- en burgerwoningen in het glastuinbouwgebied van Westland. Dat is 9 procent van het totale aantal woningen in de gemeente. In totaal zijn er zo'n 700 woningen in Westland die de modernisering van de glastuinbouw in de weg staan. Nog eens ca. 550 woningen staan mogelijk in de weg, zo blijkt uit het 'Werkboek Westland: moderniseren en kansen grijpen' van de Coalitie HOT waarin onder meer de provincie en de gemeente samenwerken.
Bron Persbericht gemeente Westland
13 December 2017
 
11 December 2017
Niet meer werkenden in Zuid-Limburg dan begin deze eeuw
De werkzame beroepsbevolking van Zuid-Limburg was in 2016 vrijwel even groot als in 2003, terwijl die van heel Nederland toenam met 8 procent. De omvang van de Zuid-Limburgse bevolking nam tussen 2003 en 2016 af, in het bijzonder van Parkstad. De voorbije twee jaar groeide de economie van Zuid-Limburg wel meer dan gemiddeld. Dit meldt het CBS op basis van een maatwerkopdracht voor Limburg Economic Development (LED).
Bron CBS
11 December 2017