20 March 2018
Gemeenten steeds creatiever in aanpak van winkelleegstand
Winkelleegstand is nog altijd een hoofdpijndossier voor veel gemeenten. Met man en macht is geprobeerd de winkelstraten weer gevuld te krijgen, maar vooral voor veel middelgrote steden lijkt dit nog altijd lastig. Toch zijn er nu ook een aantal gemeenten met een creatieve aanpak.
Zie ook Quality of Living City Ranking (Mercer)
Bron Het Parool
20 March 2018
 
Meer ruimte nodig voor kantoren op Zuid-Hollandse toplocaties
Op toplocaties Rotterdam en Den Haag moet meer ruimte komen voor moderne kantoorruimte. De provincie zou haar kantorenbeleid moeten heroverwegen. Dat blijkt uit de Behoefteraming Kantoren Zuid-Holland van onderzoeksbureau Stec, uitgevoerd in opdracht van de provincie. (...) Er lijkt in Zuid-Holland tot 2030 voldoende ruimte te zijn voor kantoren, maar die ruimte manifesteert zich vooral op snelweglocaties en bedrijventerreinen. Terwijl er juist behoefte bestaat aan toplocaties rondom Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal, en rondom enkele andere intercitystationslocaties.
Bron Persbericht provincie Zuid-Holland
20 March 2018
 
19 March 2018
Gemeente moet sociale onderneming tijd geven
(H)erkenning, inkoop, verkokering en flexibiliteit staan meestal in de weg als de samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten niet loopt, blijkt uit een PwC-onderzoek onder 102 gemeenten en 164 sociaal ondernemers. Het rapport is vandaag aangeboden aan Willemien Vreugdenhil, wethouder in de gemeente Ede en voorzitter van de pijler Economie & Werk in het G40-stedennetwerk.
Zie ook 'Als je als gemeente zegt dat je voor sociaal ondernemerschap gaat, doe het dan ook' (G40, 20 maart 2018)
Bron Binnenlands Bestuur
19 March 2018
 
Nederland is in trek bij hightechbedrijven
Nederland scoort wereldwijd hoog als een aantrekkelijk vestigingsland voor hightechbedrijven. Dat is te danken aan Eindhoven. Het recept: clusteren.
Zie ook Nederland op vierde positie wereldwijde ranking voor hightech maakindustrie van Cushman Wakefield (Cushman Wakefield, 19 maart 2018)
Bron Trouw
19 March 2018
 
Next economy: welke megatrends cruciaal voor bedrijventerreinen?
Next economy is een groot containerbegrip. Niet alle trends hebben substantiŽle effecten op de locatiekeuze van bedrijven en het economisch perspectief van regio's, steden en werklocaties. In de ogen van de Stec Groep doen vooral de megatrends circulaire economie, smart industry, robotisering, open innovatie en smart logistics er toe. Lees het whitepaper over next economy, de relevante trends die de Stec Groep ziet en het effect hiervan op werklocaties.
Bron Persbericht Stec Groep
19 March 2018
 
16 March 2018
'De Lage Landen 2020-2100'
'De Lage Landen 2020-2100' is een verkennend onderzoek, uitgevoerd in het kader van Labo Ruimte, naar de grote transities en de daarmee verbonden ruimtelijke opgaven en kansen binnen het deltagebied van Rijn, Maas en Schelde: de Eurodelta Metropool. De landen in de delta van Maas, Schelde en Rijn behoren tot de welvarendste ter wereld. Ze delen hun rijke geschiedenis, hun gunstige ligging aan de Noordzee en hun unieke ruimtelijke configuratie als decentrale metropool. Vandaag kijkt de wereld aan tegen een aantal ingrijpende transities op het vlak van klimaat, energie, mobiliteit, landbouw en economie. Die mondiale transities zetten het decentraal stedelijk systeem van de eurodelta, en daarmee ook onze welvaart, onder druk. Ze vormen een bedreiging, maar ook een kans.
Zie ook publicatie De Lage Landen 2020Ė2100
Bron College van Rijksadviseurs
16 March 2018
 
Kabinet en regio investeren 370 miljoen in Brainport Eindhoven
Het kabinet reserveert 130 miljoen euro voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven. In combinatie met bijdragen vanuit de regio wordt hiermee een totale impuls van 370 miljoen euro gerealiseerd. Een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van jong technisch talent en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact zijn de doelstellingen van de investering.
Zie ook Brainport sleutelt verder aan plannen voor besteding van 130 miljoen euro (Eindhovens Dagblad, 21 maaart 2018)
Bron Persbericht ministerie LNV
16 March 2018
 
SER vraagt aandacht voor belemmeringen combinatiebanen
De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert vandaag de verkenning De vele kanten van banen combineren. In deze gezamenlijke analyse heeft de SER de stand van zaken rond combinatiebanen bij elkaar gebracht. Hieruit ontstaat het beeld dat er een veelkleurig palet aan motieven en meerdere verschijningsvormen zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde hebben. Wel ligt er een taak om praktische belemmeringen weg te nemen evenals knelpunten die mensen ervaren als zij handelen uit financiŽle noodzaak.
Zie ook 'Haal belemmeringen weg voor mensen die banen combineren'(VNO NCW, 16 maart 2018)
Bron Persbericht SER
16 March 2018