25 October 2016
Energieverduurzaming Westlandse glastuinbouw kan groeien
De hoeveelheid warmte die de glastuinbouw in de gemeente Westland kan vervangen door alternatieven blijft naar verwachting de komende jaren afnemen. Wel kan het aandeel duurzame energie in de Westlandse glastuinbouw groeien doordat de warmteproductie afneemt en er meer duurzame energieprojecten komen. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research, voorheen LEI, in opdracht van de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland.
Bron Persbericht Wageningen UR
25 October 2016
 
Vrees voor toekomst Veenendaal als regionaal ICT-centrum
De Regio FoodValley, een samenwerkingsverband van acht gemeenten onder wie Ede en Wageningen, wil niet dat de provincie Utrecht een beperking oplegt voor de bouw van nieuwe kantoren. Anders kan een belangrijke ontwikkeling in de regio - Veenendaal als het ICT-centrum van de Vallei - niet tot stand komen.
Bron bron de Gelderlander
25 October 2016
 
24 October 2016
Ruim 40 miljoen voor betere aansluiting mbo met bedrijfsleven in de regio
16 samenwerkingsprojecten rondom mbo-scholen in heel Nederland krijgen ruim 40 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. Hiermee krijgen de mbo-scholen meer gelegenheid om samen met bedrijven innovaties in hun onderwijsprogramma's een plek te geven.
Bron Persbericht ministerie OC&W
24 October 2016
 
23 October 2016
Ondernemers willen een minister voor Stad en Platteland
Ondernemersverenigingen VNO-NCW, MKB- en LTO Nederland willen meer centrale regie om de kloof tussen groei- en krimpgebieden te overbruggen.
Zie ook - consultatiedocument (VNO NCW/ MKB Nederland / LTO Nederland) Laat stad en land weer bruisen (pdf)
- Niet elke gemeente kan slim Ún groen Ún toeristisch zijn (NRC, 23 oktober 2016)
- G32 steunt oproep gezamenlijke ondernemersorganisaties om krachtige inzet steden (G32, 25 oktober 2016)
Bron NRC
23 October 2016
 
21 October 2016
Brabant investeert mee in innovatief Atrium op Brainport Industries Campus
De provincie en de gemeente Eindhoven willen het innovatieve Atrium op de Brainport Industries Campus mede financieren vanwege de belangrijke maatschappelijke functie voor innovatie, publiek en onderwijs.
Bron Persbericht provincie Noord-Brabant
21 October 2016
 
SER: Laat iedereen profiteren van kansen digitale technologie
De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert vandaag de verkenning en werkagenda Mens en digitale technologie: samen aan het werk. In deze gezamenlijke analyse heeft de SER de gevolgen van de transitie naar een digitale economie in kaart gebracht voor de arbeidsmarkt, de organisatie van werk en de arbeidsverhoudingen. Hieruit ontstaat het beeld dat digitalisering kansen biedt, maar dat dit niet vanzelf gaat.
Bron Persbericht SER
21 October 2016
 
20 October 2016
Beschut werk naar Kamer, tegen advies RvS
Ondanks een negatief advies van de Raad van State heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) het wetsvoorstel voor beschut werk naar de Tweede Kamer gestuurd.
Bron Binnenlands Bestuur
20 October 2016
 
19 October 2016
Bijna 14 procent kantoren Eindhoven getransformeerd
In 2015 is naar schatting ongeveer 800.000 m2 aan kantoorruimte onttrokken in Nederland, waarvan ruim 700.000 m2 is getransformeerd naar andere functies. In Eindhoven is de afgelopen vijf jaar 13,6 procent van de kantorenvoorraad onttrokken en getransformeerd. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Stedelijke Planning.
Bron Vastgoedmarkt Nieuws
19 October 2016