27 June 2017
Amsterdam bij meest dynamische steden van Europa
Amsterdam staat vierde op een ranglijst van 'meest dynamische steden' in Europa. Die ranglijst is door Savills Investment Management opgesteld om te bepalen welke steden het geschiktst zijn voor commerciŽle vastgoedinvesteringen.
Bron Het Parool
27 June 2017
 
Regio Amsterdam: Wonen, werken en vermaak op het bedrijventerrein van de toekomst
Werklocaties, zoals bedrijventerreinen, gaan in hun huidige vorm verdwijnen. In de toekomst kunnen we er ook wonen en recreŽren. Tegelijkertijd moeten bedrijven die willen uitbreiden daar de ruimte voor krijgen. De overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben hierover nieuwe afspraken gemaakt. Die zijn een voorbeeld van de succesvolle samenwerking binnen de MRA.
Zie ook rapport Ruimte voor Werken in de MRA van Morgen 2017Ė2030 (pdf)
Bron Persbericht Metropoolregio Rotterdam Den Haag
27 June 2017
 
26 June 2017
Europa moet meer investeren in samenwerking over de grens
De EU moet blijven investeren in grensoverschrijdende samenwerking. Dat zegt gedeputeerde Michiel Scheffer bij de start van het EU Cohesieforum in Brussel. Maandagmiddag 26 en dinsdag 27 juni 2017 gaan 700 regionale bestuurders in gesprek over de inzet van de Europese cohesiefondsen na 2020.
Bron Persbericht provincie Gelderland
26 June 2017
 
23 June 2017
Flexibele milieunormen redden Eemsdelta
Natuurorganisaties en bedrijfsleven stonden bij de ontwikkeling van de Eemsdelta lijnrecht tegenover elkaar. Met stilstand in de kwetsbare krimpregio als gevolg. Dankzij de nieuwe structuurvisie met cumulatieve milieunormen kwam de zaak in beweging.
Bron Binnenlands Bestuur
23 June 2017
 
22 June 2017
40.000 m2 extra winkelleegstand dreigt
De reorganisatie bij het Blokker concern heeft grote gevolgen voor haar hele winkelnetwerk. De Blokker formule gaat zich focussen op winkels in een verzorgingsgebied met tenminste 20.000 inwoners. Dit leidt tot een sluiting van 140 winkels door het hele land. Als vastgoedpartijen en gemeentes niet goed samenwerken met winkeliers en dienstverleners dreigt de winkelleegstand op te lopen met bijna 40.000 m2. Dit blijkt uit een analyse van vastgoedadviseur Colliers International.
Bron Persbericht Colliers
22 June 2017
 
de Architect over de werkomgeving
Werkomgeving staat centraal in de Architect (nr 6). De huidige werkomgeving ontwikkelt zich razendsnel. In de toekomst krijgen we de beschikking over steeds meer gadgets. Naast technologische doorbraken dragen de demografische verschuiving, nieuwe economie en klimaatverandering hieraan bij. Met voorbeelden van verbouwingen - Hofpoort (Rotterdam) en B30 (Den Haag, huisvesting van CPB, PBL,SCP, Rli en AP) - en nieuwbouw: DSM Biotechnology Center (Delft)
Bron de Architect
22 June 2017
 
21 June 2017
Provincie en MKB Limburg intensiveren gezamenlijke aanpak winkelleegstand
Gedeputeerde Hans Teunissen van Ruimte en Onderwijs, Monique Princen, voorzitter MKB Limburg, en Paul Berden, voorzitter Commissie Retail van MKB Limburg, hebben 20 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een project van drie jaar voor de aanpak van winkelleegstand. Daarmee krijgt de samenwerking tussen de Provincie, gemeenten en retailers die anderhalf jaar geleden is gestart een extra impuls en wordt MKB Limburg behalve gesprekspartner ook uitvoerder. Beide partijen streven hiermee naar het terugdringen van het aantal m2 leegstaand winkeloppervlak en een sterke en toekomstbestendige Limburgse retailsector.
Bron Persbericht provincie Limburg
21 June 2017