BNSP Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen
Profiel
Algemeen
De Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) is een belangenvereniging t.b.v. planologen en stedebouwkundigen, op 6 juni 1998 voortgekomen uit een fusie tussen de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen (BNS) en de Bond van Nederlandse Planologen (BNP). De BNSP behartigt de belangen van werkenden op de desbetreffende terreinen o.a. door het organiseren van studiedagen, lezingen, excursies, het optreden als gesprekpartners van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, het reageren op actuele beleidsstukken, nota's van de overheid, het initiŽren van en deelnemen aan onderzoeken en verkenningen, het zorgdragen voor informatie en het uitgeven van publicaties en nieuwsberichten, het waar mogelijk bijdragen de kwaliteit van de beroepsopleidingen en het onderhouden van netwerken. Voor de verschillende activiteiten worden commissies en werkgroepen uit de leden gevormd. Het Bureau van de BNSP is voor de vereniging het centrale punt van coŲrdinatie en informatie. De BNSP participeert in diverse andere gremia: nationaal, zoals in de Stichting Bureau Architectenregister (SBA), de Federatie Welstand, de klankbordgroep Nieuwe Hollandse Waterlinie, strategie- beheer- en klankbordgroep IMRO-DURP, het NIROV en internationaal in de European Council of Town Planners (ECTP), de internationale organisatie van beroepsverenigingen van stedenbouwkundigen en planologen in de landen van de Europese Unie en IsoCarp.
Adresgegevens
Adres: bezoek
Oudebrugsteeg 11/2 (Beurs van Berlage)
1012 JN AmsterdamGoogle Maps
Nederland
Internet: email
secretariaat@bnsp.nl
Internet: url
www.bnsp.nl
Telefoon
020-4273427
Telefoon: fax
020-4217172
Koppelingen
Auteur
 •  
Kanaalzone in Apeldoorn krijgt internationale planningsprijs ( Mediabericht Persbericht) (08 November 2002)
 •  
Samenwerking BNSP en architectenweb.nl ( Mediabericht Persbericht) (22 January 2003)
Bestuurslid
 •  
Dubbeling ir. M.Ph.W. Martin
Commissielid
 •  
Hylckama-Vlieg mw. drs. E.E. van Elsbeth
 •  
Struben ir. H.W. Hein
 •  
Voort Ir. R.Th. van der
 •  
Witsen Prof. dr. mr. J. Jenno
 •  
Zonneveld dr. W.A.M. Wil
Directeur
 •  
Mesken drs. P.P. Petra
Lid
 •  
Spaans Drs. H.A.
Relaties
 •  
Ruimte: nieuw blad uit Vlaanderen ( Mediabericht) (01 April 2009)
Organisator
 •  
Masterclass ruimtelijke ordening ( Cursus)
Relaties
 •  
Herziening WRO/Omgevingswet ( Dossier)
Voorzitter
 •  
Eind ir A.C. van ít Alet
Trefwoorden
AFKORTING
BnSP;
GEO-VROM
NederlandWikipedia;
IKC-THEMA
Architectuur en stedebouw; Ruimte; Wonen;
ORG-TYPE
Belangenorganisaties (publiek); Core RO; Intermediaire instellingen (publiek);
RO-VROM
Architectuur; Bouwen; Gebouwde omgeving; Landschapsarchitectuur; Planologen (beroep); Planologen (opleiding); Planologie; Ruimtelijke ordening; Ruimtelijke vormgeving; Stedebouw;