Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)
Profiel
Algemeen
De dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) ontwikkelt en handhaaft een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam klimaat voor wonen, werken en leven. De belangrijkste werkgebieden van DSO zijn bereikbaarheid, werkgelegenheid, kantoren, bedrijfsterreinen, winkels, de samenstelling van de woningvoorraad, de ruimtelijke hoofdstructuur en kwaliteit van de openbare ruimte.
Adresgegevens
Adres: bezoek
Spui 70
2511 BT Den HaagGoogle Maps
Nederland
Adres: post
Postbus 12655
2500 DP Den HaagGoogle Maps
Nederland
Internet: email
so-info@dso.denhaag.nl
Internet: url
www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/to/Dienst-Stedelijke-Ontwikkeling.htm
Telefoon
070-3532000
Koppelingen
Directeur
  •  
Kok drs L.H. Leonard
  •  
Zwietering Ir. T. Ted
Hoofd
  •  
Jacobs ir. H.C. Bert
  •  
Potter mr. J.H.
Medewerker
  •  
Ebels ir. E.B. Enno
  •  
Teule dr. R. René
Projectleider
  •  
Stempher mw. drs. M. Margot
Relaties
  •  
Grondpolitiek ( Dossier)
Trefwoorden
GEO-VROM
NederlandWikipedia;
IKC-THEMA
Ruimte; Stedelijke gebieden;
ORG-TYPE
Core RO; Gemeentelijke overheidsinstellingen;
RO-VROM
Gemeenten; Ruimtelijk beleid (gemeente); Ruimtelijke ordening; Stadsplanning; Stedelijk-ruimtelijk beleid; Stedelijke gebieden; Stedelijke ontwikkeling;