Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte
Opmerking
Omschrijving
Het Stimuleringsfonds stelt in 2017 en 2018 acht ton euro subsidie beschikbaar aan samenwerking tussen ontwerpers en erfgoedsectoren die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed. Hiervoor heeft het rijkscultuurfonds een ontwerpprogramma opgesteld met als uitgangspunt op een duurzame manier ontwerp met cultureel erfgoed te verbinden. Het programma bestaat uit drie themalijnen: 'Energietransitie in het landschap'' en 'Klimaatadaptatie in de stad' (4 open oproepen, eerste twee Stedenbouw voor extremen en Nieuwe energie voor het landschap - 18 april een informatiebijeenkomst) en een kennistraject gericht op het ruimtelijke adaptatievermogen van erfgoedstructuren in naoorlogse wijken en krimpgebieden.
Adresgegevens
Internet: url
stimuleringsfonds.nl/nl/het_fonds/programmas/ontwerpprogramma_erfgoed_en_ruimte/
Koppelingen
Relaties
  •  
Cultuurhistorie en ruimtelijke ordening ( Dossier)
Trefwoorden
IKC-THEMA
Architectuur en stedebouw; Ruimte; Vrije tijd en cultuur;
ITEMSOORT
Workshop;
Data
Begindatum
18 April 2017
Einddatum
18 April 2017
Invoer
28 March 2017