RO magazine over gezondheid in de omgevingsvisie
Opmerking
Zie ook
- artikel Rad van de Leefomgeving voor een lokale duurzaamheidsagenda
- artikel Uitdaagrecht is de Eredivisie van burgerparticipatie
- artikel Zandeiland IJsselmeer: NOVI of nimby?
- artikel De barcode als nieuwe maatstaf voor stedelijkheid (Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040)
- artikel PBL: 'Grote opgaven en beperkte ruimte dwingen tot fundamentele keuzes'
Adresgegevens
Internet: url
romagazine.nl
Koppelingen
Relaties
  •  
RO Magazine ( Tijdschrift)
Trefwoorden
IKC-THEMA
Ruimte;
ITEMSOORT
Mediabericht;
Data
Publikatiedatum
16 April 2021