Hendriks prof. dr. ir. Ch. F.
Charles
Koppelingen
Hoogleraar
Technische Universiteit Delft, Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen (TUD)
Internet: email Ch.Hendriks@citg.tudelft.nl
Telefoon: 015-2787439
Programmaco÷rdinator
DIOC-DGO Delft Interfacultair Onderzoek Centrum Duurzaam Gebouwde Omgeving
Projectleider
Delft Cluster
Trefwoorden
GEO-VROM
NederlandWikipedia;
RO-VROM
Bouwen; Bouwtechniek; Civiele techniek; Duurzaam bouwen; Duurzame ontwikkeling; Energie; Energiebesparing; Infrastructuur; Milieuvraagstukken; Stedelijk milieu; Stedelijke gebieden;