Essen ir. H.P.
Huib
Koppelingen
Medewerker
CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie
Trefwoorden
RO-VROM
Energie; Energiebesparing; Energieverbruik; Milieuvraagstukken; Planologie; Ruimtelijke ordening; Verkeer en vervoer; Verkeers- en vervoersplanologie; Verkeersorganisatie; Vervoerssystemen;