Interactieve beleidsvorming
Koppelingen
Auteur
Amsterdam wint award voor project Vrijstaat (Mediabericht ) 2010-11-04
Relaties
EGEM
FDO Forum voor Democratische Ontwikkeling
Future Check
ICTU
IMI Instituut voor Maatschappelijke Innovatie
IPP Instituut voor Publiek en Politiek
Kenniscentrum E-overheid
LWI Stichting Land, Water, Milieu en Informatietechnologie
Ministerie van BZK
NOB Nederlandse Onderzoekschool voor Bestuurskunde (UT)
Overes Interactieve Planontwikkeling
Programmabureau OL2000
Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Managementwetenschappen (RU)
Rathenau Instituut (KNAW)
SQM Social Quality Matters
Stichting Agora Europa
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM-TUD)
The Maze Corporation
Universiteit Twente, Faculteit Management en Bestuur (MB)
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen (fSCW-VU)
XPIN, expertisebureau innovatieve beleidsvorming
"Behandel de burger alsof het je partner is" (Mediabericht ) 2009-01-07
"Geen praters, maar doeners" (Mediabericht ) 2009-02-16
(Mediabericht ) 2009-08-18
#durftevragen in gebiedsontwikkeling (Studiedag ) 2011-11-29
'Blij met het luide debat over de participatiesamenleving' (Mediabericht ) 2013-12-02
'De terugkerende overheid' (Mediabericht ) 2013-08-15
'Doe-democratie behoeft overheid die betrokken aan de zijlijn staat' (Mediabericht ) 2013-01-30
'E-inspraak' blijft achter bij ontwikkelingen (Mediabericht ) 2010-09-07
'eParticipatie' versterkt burgerinitiatief (Mediabericht ) 2008-01-23
'Geduld en zorgvuldigheid nodig voor kennisdemocratie' (Mediabericht Persbericht ) 2009-08-26
'Gemeenten benutten kracht bewonersinitiatieven onvoldoende' (Mediabericht ) 2014-06-30
'Hoe we uit het ideologische doe-democratie-debat kunnen komen' (Mediabericht ) 2015-03-19
'Interactieve beleidsvorming' (Mediabericht ) 2010-11-03
'Mensen moeten bij ontwikkeling regio de leidraad zijn' (Mediabericht ) 2009-10-21
'Ministerie van blije brieven' (Mediabericht ) 2011-03-23
'Participatie, omdat het geld oplevert' (Mediabericht ) 2013-03-12
'Stedelingen veranderen de stad' (Mediabericht ) 2014-02-24
'Zelfbeheer? Liever samensturing' (Mediabericht ) 2014-05-24
'Zelfsturing gebaat bij bescheiden overheid' (Mediabericht ) 2011-09-17
22.000 handtekeningen onder burgerinitiatief tegen megastallen in Noord-Holland (Mediabericht ) 2008-11-26
A Better World - Another Power (Tentoonstelling ) 2007-10-27
Aan het werk met rommelig Nederland (Mediabericht ) 2008-10-10
Aandacht voor bewonersparticipatie bij de totstandkoming van wijkactieplannen (Mediabericht ) 2008-10-27
Aantal klachten over overheid toegenomen (Mediabericht ) 2011-03-16
ACTIE-model om burgerinitiatieven te ondersteunen (Mediabericht ) 2013-02-22
Actieve openbaarheid sleutel tot vertrouwen in democratie (Mediabericht ) 2012-09-17
Advies: verbeter dienstverlening door burger stem te geven (Mediabericht ) 2008-03-25
Aedes-Magazine: EIB pleit voor minder sociale huurwoningen (Mediabericht ) 2010-01-18
Agora over (re)actie (Mediabericht ) 2014-07-04
Almelo wint prijs voor burgerparticipatie (Mediabericht ) 2006-12-04
Ambtenaar struikelt over burgerinitiatief (Mediabericht ) 2007-04-18
(Mediabericht Persbericht ) 2009-03-17
Amsterdam heeft nieuwe vorm inspraak- en participatiebeleid (Mediabericht Persbericht ) 2002-10-23
Amsterdam praat met bewoners over toekomst (Mediabericht ) 2009-02-26
Amsterdam: Bewoners kiezen voor kleinschalige Dudokbuurt (Mediabericht ) 2008-07-16
Amsterdammers kiezen hoogbouw, fietsers of Olympische Spelen (Mediabericht ) 2009-05-22
Architectuurcentra stimuleren publiek debat over de stad (Mediabericht ) 2008-03-13
Arnhem: 'stadsbewoners achter plan Phanos Meinerswijk' (Mediabericht ) 2009-10-30
Assen: Inwoners stemmen over ontwerp Cultureel Kwartier (Mediabericht ) 2008-01-10
Bedrijventerrein over verkiezingen: 3 gemeenteraden over bedrijventerreinen (Mediabericht ) 2010-03-09
Beleid met burgers (Extern dossier )
Beleidsmakers kunnen maakbaarheid op nieuwe manier vormgeven (Mediabericht ) 2011-12-22
Beleidsplannen maken in Wikipedia (Mediabericht ) 2008-10-17
(Mediabericht ) 2008-09-29
Berkelland: nieuw Needs dorpsplan als experiment (Mediabericht ) 2009-08-13
Bestemming Nieuw Nederland: Een kleurrijk perspectief op de inrichting van de publieke ruimte (Mediabericht ) 2008-07-21
Bestemmingsplannen, een inspraakreactie indienen via het Digitaal Loket (Mediabericht ) 2004-04-29
Betrekken burger bij beleidsprocessen leidt niet altijd tot groter draagvlak natuurbeleid (Mediabericht ) 2008-09-29
Betrokken burger versnelt proces (Mediabericht ) 2010-11-26
Bevolking Delfzijl en Appingedam praten over toekomst (Mediabericht ) 2009-04-08
Bewoners als stadsontwikkelaars (Mediabericht ) 2010-05-17
Bewoners bepalen gezicht Almere Hout Noord (Mediabericht ) 2009-01-07
Bewoners betrekken bij waterplannen (Mediabericht ) 2010-06-08
Bewoners en gebiedsontwikkeling: voorbij draagvlak en inspraak (Studiedag ) 2009-09-24
Bewoners Groningse wijk Paddepoel stellen zelf wijkvisie op (Mediabericht ) 2009-02-07
Bewoners stemmen op internet over de inrichting van een plein (Mediabericht ) 2008-03-10
Bewonersparticipatie anno 2010 (Mediabericht ) 2010-09-20
Bewonersparticipatie nieuwe stijl (Mediabericht ) 2011-06-22
Bewonersparticipatie vernieuwt. Wat werkt? (Mediabericht ) 2011-06-28
Bewonersparticipatie: de volgende stap? (Congres ) 2009-06-10
Bezige burgers (Debat ) 2007-12-12
Bijleveld: Betere dienstverlening met web 2.0 (Mediabericht ) 2008-10-30
Boekje 'Kiezen voor kwaliteit': Bannehof voorbeeld burgerparticipatie (Mediabericht ) 2008-04-24
Boekje zet u op het spoor van burgerparticipatie (Mediabericht ) 2010-06-08
Bouwfonds kiest voor interactief ontwerpproces in Zwolle (Mediabericht ) 2007-10-18
Brabander werd niet gehoord over platteland (Mediabericht ) 2010-12-26
Bruggen bouwen - Over de kloof tussen burgers en politiek (Mediabericht ) 2010-12-27
Burger betrokken bij landschap, maar weinig actief (Mediabericht ) 2008-03-14
Burger Bewust (Congres ) 2010-10-14
Burger en experts betrokken bij Masterplan Den Haag Nieuw Binckhorst (Mediabericht Persbericht ) 2008-02-11
Burger initieert, ambtenaar volgt (Mediabericht ) 2009-12-11
Burger met idee welkom bij de gemeente Amsterdam (Mediabericht ) 2002-11-09
Burger tevreden over aandacht voor fileproblematiek (Mediabericht ) 2003-03-28
Burger@Overheid.nl (Project, programma ) 0000-00-00
Burgerbudget populair, burgerinitiatief niet (Mediabericht ) 2009-08-19
Burgerinitiatief Lelystad elf keer gebruikt (Mediabericht ) 2008-10-08
Burgerinitiatief Soest: Bouwplan Staringlaan Soest uitgesteld (Mediabericht ) 2008-10-02
Burgerinitiatief tegen megastallen in Gelderland is afgewezen (Mediabericht ) 2008-12-04
Burgerinitiatieven zijn beter voor de natuur. Of niet? (Mediabericht ) 2013-07-09
Burgerkracht (Debat ) 2013-10-23
Burgerkracht in het groen (Mediabericht ) 2013-07-11
Burgerkracht: de burger lijkt niet enthousiast (Mediabericht ) 2013-02-18
Burgerkracht: de reddingsboei voor wijkgericht werken? (Debat ) 2011-10-10
Burgerlink (Project, programma ) 0000-00-00
Burgermacht op eigen kracht? (Mediabericht ) 2014-03-26
Burgerparticipatie (Workshop ) 2011-04-27
Burgerparticipatie bij ruimtelijke planvorming (Studiedag ) 2009-11-26
Burgerparticipatie en Burgerschap (Studiedag ) 2009-10-28
Burgerparticipatie is zaak van 'doen, doen, doen' (Mediabericht ) 2008-06-23
Burgerparticipatie onmisbaar in steden (Mediabericht ) 2012-11-05
Burgerparticipatie vastgelegd in Aanvullend Protocol bij Europees Handvest (Mediabericht ) 2010-10-13
Burgerparticipatie wacht op kabinet (Mediabericht ) 2010-03-15
Burgerplatform (Extern dossier )
Burgers en ambtenaren opgeleid in 'beginspraak' (Mediabericht ) 2009-04-02
Burgers gezocht voor niet deskundig advies (Mediabericht ) 2005-06-20
Burgers maken zich zorgen over bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de Randstad in 2040 (Mediabericht ) 2008-02-15
Burgers worden gemobiliseerd tegen beleid (Mediabericht ) 2009-06-11
Burgers zijn eigenlijk net als bestuurders! (Mediabericht ) 2007-10-09
Buurtbewoners worden via Internet betrokken bij woonomgeving (Mediabericht ) 2003-01-23
Capelle 2020 (Project, programma )
Capelle aan den IJssel: Verbeterd bouwplan Bongerd-Schenkel (Mediabericht ) 2008-10-08
Checklist interactieve beleidsvorming (Nota, rapport, advies ) 2003-08-01
Chemie overheid en markt succes achter Den Haag Nieuw Centrum (Mediabericht ) 2004-04-08
Citizens and Experts in Public Deliberation: Knowledge in Social Context (Lezing ) 2006-11-14
City of Enschede realizes full participation of residents in regeneration process (Mediabericht ) 2009-08-18
CityJournal over de maakbare stad (Mediabericht ) 2009-12-30
CityJournal over Europa (Mediabericht ) 2009-06-02
Civic Driven Change - A concise guide to the basics Introduction (Mediabericht ) 2009-07-08
College Amsterdam neemt voorlopig besluit over bestuurlijk stelsel (Mediabericht Persbericht ) 2009-02-18
Communicatie bij Interactieve Beleidsvorming (Project, programma )
Communicatie rondom planontwikkeling staat nog in de kinderschoenen (Mediabericht ) 2006-09-12
Communicatie windprojecten eenvoudiger met Leidraad (Mediabericht ) 2010-08-27
Communities in Control (Congres ) 2009-06-02
Congres Bouwen met bewoners goed bezocht (Mediabericht ) 2008-06-27
Corporaties en hun (maatschappelijke) omgeving (Studiedag ) 2010-09-30
Cramer bouwt met burgers aan toekomst Randstad (Mediabericht Persbericht ) 2008-05-27
Data gaat de stad redden: wie doet mee? (Mediabericht ) 2011-09-20
De 'zelfredzame burger' in de 'doe-democratie' (Congres ) 2013-09-25
De bitterzoete praktijk van bewonersparticipatie (Mediabericht ) 2010-09-07
De doe-het-zelf-burger (Studiedag ) 2011-09-06
De gebruiker aan het woord (Studiedag ) 2009-03-04
De Groene Peiler zoekt mensen met een mening over natuur en milieu (Mediabericht ) 2008-02-26
De identiteit van de Kromme Rijn (Mediabericht ) 2006-11-03
De ondergang van de publieke ruimte? (Mediabericht ) 2011-05-25
De Open Stad (Congres ) 2005-06-16
De Pendrecht Universiteit investeert in mensen (Mediabericht ) 2008-01-02
De praktijk van interactieve beleidsvorming: wisselende ervaringen met mooi instrument in Arnhem (Mediabericht ) 2004-02-09
De Prijs van Interactieve Planontwikkeling (Studiedag ) 2005-03-24
De Rotterdam Index (Project, programma ) 0000-00-00
De Rotterdam Index: het online wijkenspel van de stad (Mediabericht ) 2006-04-26
De toekomst van complexe zones (Mediabericht ) 2009-02-10
Decentrale overheden in de informatiemaatschappij (Mediabericht ) 2005-11-10
Den Haag: Bestemmingsplan voor congresgebouwgebied goedgekeurd (Mediabericht ) 2007-09-21
Denk mee over de toekomst van Amsterdam (Mediabericht ) 2005-03-03
Destadvanmorgen.nl: Innovatieve burgerparticipatie (Mediabericht ) 2010-11-04
(Mediabericht ) 2015-06-30
Digikaart waterschap populair (Mediabericht ) 2006-12-16
Digitaal Bestuur (Directory, portal Tijdschrift ) 0000-00-00
Digitaal Bestuuur (Tijdschrift ) 0000-00-00
Digitale dromen voor nieuwbouwwijk in Opeinde (Mediabericht ) 2009-06-04
DRAAGVLAK: 1.130.000 HITS, Een kritische beschouwing van een populair begrip (Mediabericht ) 2006-11-23
Drachtenwiljemeemaken.nl (Mediabericht ) 2009-06-05
(Mediabericht ) 2010-02-05
Duurzaam Nederland lukt niet zonder landschapskwaliteit (Mediabericht ) 2016-11-08
E-overheid (Extern dossier ) 0000-00-00
E-overheid (Directory, portal ) 0000-00-00
e-Participatie in Dordrechts Oud Krispijn succesvol (Mediabericht ) 2008-02-26
E-participatie maakt meedenken over de wijk laagdrempelig (Mediabericht ) 2008-09-03
E-Provincies (Project, programma )
E-samenleving (Extern dossier ) 0000-00-00
Een beroep op de burger (Mediabericht ) 2012-11-29
Een extra dimensie voorveiligheid in de wijk (Mediabericht ) 2010-03-26
Eerdere inspraak versnelt wegenaanleg niet (Mediabericht ) 2014-05-18
(Mediabericht Persbericht ) 2008-04-09
Eindhoven: Buurt kiest zelf een stedenbouwkundige (Mediabericht ) 2007-09-22
Eindrapport van 'webgesprek' over ruimte in Brabant: Brabanders trots op Brabant (Pdf-bestand) (Mediabericht Persbericht ) 2008-11-21
eParticipatie bij Nederlandse gemeenten heeft impuls nodig (Mediabericht ) 2009-09-01
Eurocities Knowledge Society Forum 2011 (Congres ) 2011-04-06
Eurocities: Knowledge Society Forum (Congres ) 2007-10-22
Europese Commissie verheugd over overeenkomst inzake het Europees burgerinitiatief (Mediabericht ) 2010-12-15
Europese probleemwijken kennen krachtig democratisch publiek (Mediabericht ) 2010-02-01
Evelien Tonkens: 'Rol woningcorporaties bij burgerinitiatieven is uniek' (Mediabericht ) 2012-12-18
Expertmeeting klantenpanels (Studiedag ) 2007-06-07
Exploring the way forward. Burgerparticipatie bij planning (Congres ) 2007-10-29
Gebrekkige communicatie frustreert draagvlak technologie (Mediabericht ) 2010-12-16
Geef burgers meer zeggenschap in wijk (Mediabericht ) 2010-06-08
Gemeente Arnhem: energie voor Stadsblokken vasthouden (Mediabericht ) 2008-12-27
Gemeentelijke online milieuloketten zijn zelden interactief (Mediabericht ) 2002-11-01
Gemeenten hebben groot belang bij maatschappelijk middenveld (Mediabericht ) 2010-03-11
Gemeenten openen petitieloket (Mediabericht ) 2008-10-01
Geografie: Wat doen we met de stad? (Mediabericht ) 2007-03-02
Graven door emoties (Mediabericht ) 2008-10-17
Groen en participatie - een frisse blik (Congres ) 2012-03-08
Groningen: Rampproject ontving prijs (Mediabericht ) 2012-09-05
Grotere rol burger in nieuw omgevingsbestel niet vanzelfsprekend (Mediabericht ) 2016-02-03
Haarlemmermeer: Nauwelijks interesse voor toekomstvisie polder (Mediabericht ) 2011-08-19
Hagenaars denken mee over toekomst Binckhorst (Mediabericht Persbericht ) 2007-12-05
Heerde laat burgers eerste keer via internet op Centrumvisie reageren (Mediabericht ) 2002-11-18
Herstructurering van wijken (Studiedag ) 2007-06-20
(Mediabericht ) 2008-01-22
Hilversum: Burgerparticipatie is zaak van 'doen, doen, doen' (Mediabericht ) 2008-06-21
Hoe ambtenaren burgerinitiatieven laten werken (Mediabericht ) 2013-11-23
HOSPER; maquettes als communicatiemiddel (Tentoonstelling ) 2010-11-14
How to use the power of your citizens (Studiedag ) 2007-09-16
I Love Burgers (Congres ) 2012-10-31
ICT en de overheid (Directory, portal )
IJmuiden: Buurtbewoners ontwerpen wijk (Mediabericht ) 2008-06-25
Impuls voor professionalering burgerparticipatie (Mediabericht ) 2010-11-11
In de provincie participeren burgers maar moeizaam (Mediabericht ) 2016-10-18
In discussie met provinciale statenleden (Mediabericht Persbericht ) 2003-02-13
Inclusive Cities (Lezing ) 2008-11-20
Informal City Making (Congres ) 2007-12-07
Informatiehuishouding provincies beknot toegang milieu-informatie (Mediabericht ) 2005-05-15
(Mediabericht ) 2009-11-19
Infra Communicatiecongres (Congres ) 2010-05-20
Infra over de rol van de burger (Mediabericht ) 2013-08-28
Innovaties in beleidsvorming (Discussieplatform )
Innovatieve beleidsvorming (Extern dossier )
(Studiedag ) 2005-11-08
Inspraak vaak grootspraak (Mediabericht ) 2008-04-23
Interactief beleid (Directory, portal )
Interactieve beleidsvorming bij ruimtelijke keuzevraagstukken (Studiedag ) 2010-10-15
Interactieve beleidsvorming: gelijkwaardigheid is cruciaal (Mediabericht ) 2005-12-09
Interactieve plantoetser (Project, programma )
Interactieve planvorming voorbij (Studiedag ) 2005-05-17
Internationale-lokale burgerparticipatie (Expertmeeting ) 2010-09-27
Internet en Openbaar Bestuur (Project, programma )
Internet niet belangrijk voor gemeentecommunicatie (Mediabericht ) 2004-04-16
Internet verandert het publiek debat (Mediabericht ) 2011-09-01
Internetdiscussie over water en ruimte in Gelderland (Mediabericht ) 2004-04-14
Inwoners Assen bouwen mee aan eigen stad (Mediabericht ) 2003-12-18
Inwoners denken VERDER over mobiliteit in Midden-Nederland (Mediabericht Persbericht ) 2008-05-30
Inwoners gemeente Margraten mogen zelf projecten voorstellen voor inrichting buitengebied (Mediabericht ) 2007-11-24
Is betrokkenheid en draagvlak bij natuurbeleid vanzelfsprekend? (Mediabericht ) 2009-10-20
Kabinet kiest voor rijksbrede proef met internetconsultatie (Mediabericht ) 2007-12-14
Kabinet Online (Discussieplatform )
Kempen: provincie Noord-Brabant is gul voor dorpen De Mierden (Mediabericht ) 2009-07-16
Kennis delen en Web 2.0 binnen de overheid (Mediabericht ) 2009-05-29
Kennisatelier Effectieve vormen burgerparticipatie (Studiedag ) 2005-06-23
Ketenregie en de organisatie (Congres ) 2005-05-17
Klantenpanels: de klant in de corporatie (Mediabericht ) 2007-07-04
Kritisch evaluatie van het referendum Nieuw Zaailand (Mediabericht Persbericht ) 2006-09-25
Kunst slaat brug tussen mensen en plannen (Mediabericht ) 2007-03-01
Kunstenaar komt met stedenbouwkundig plan Stadspark Oranje Nassau te Heerlen (Mediabericht ) 2003-07-30
La Compagnie ontwikkelt nieuwe, vraaggestuurde manier van projectontwikkeling (Mediabericht ) 2011-05-30
Laat bewoners Rotterdam eerder meepraten over bouwplannen (Mediabericht ) 2008-05-16
Lagerweij: burgerparticipatie bracht kentering (Mediabericht ) 2006-09-26
Landroof wint Prix Italia (Mediabericht ) 2008-09-19
Landschappelijk bouwen in Drents Eexterzandvoort van start (Mediabericht ) 2002-11-25
Landwerk over participatie (Mediabericht ) 2011-03-03
Leiden stemt pas in maart over Rijn Gouwe Lijn (Mediabericht ) 2006-08-23
Leidt interactief beleid tot meer draagvlak? (Mediabericht Persbericht ) 2007-05-10
Let the People Govern? (Lezing ) 2004-12-07
Lochem: Inwoners belangrijk bij Landschapsontwikkeling (Mediabericht ) 2007-07-19
Lokaal handvest voor huurders: Wel rechtsbescherming, geen draagvlak (Mediabericht ) 2008-12-02
Lokale Kracht uitgelicht: Elsendorp, een dorp doet het zelf (Mediabericht ) 2013-03-07
Loslaten in vertrouwen. Hoe doe je dat? (Studiedag ) 2013-09-12
Magazine over burgerinitiatieven (Mediabericht ) 2013-10-07
(Mediabericht ) 2008-11-28
Mapping Wibaut (Studiedag ) 2010-03-17
Marijke Vos nieuwe voorzitter LNV-Consumentenplatform (Mediabericht Persbericht ) 2009-04-16
(Mediabericht Persbericht ) 2008-02-20
(Mediabericht ) 2008-04-07
Meepraten over de Randstad in 2040 (Mediabericht ) 2008-02-01
Meer dan 80 gemeenten In actie met burgers! (Mediabericht ) 2008-11-27
Meer elektronische communicatie voor lokale en regionale overheden (Mediabericht ) 2003-02-13
Met 'serious gaming' iedereen betrekken bij bedrijventerreinen (Mediabericht ) 2010-03-26
MO/Samenlevingsopbouw over gebiedsontwikkeling (Mediabericht ) 2011-11-07
MO/samenlevingsopbouw over participatie in de wijk (Mediabericht ) 2011-08-05
Nationaal PlattelandsParlement (Manifestatie ) 2009-10-10
(Mediabericht ) 2004-11-16
Natuurorganisaties moeten leren luisteren naar burgers (Mediabericht ) 2009-08-31
NEIMED Krimplezing (Lezing ) 2013-08-29
New Orleans re-built by residents - not by government or starchitects (Mediabericht ) 2008-06-18
NICIS: Gemeente moet meer doen met burgerinitiatief (Mediabericht ) 2006-11-03
Nieuwe publicatie: 'Burgers maken hun buurt' (Mediabericht ) 2013-01-24
NIMBY of onbegrip? (Mediabericht ) 2012-03-18
Noord-Brabant: www.uwmeningoverruimte.nl leidt tot veel reacties voor Provinciale Staten (Pdf) (Mediabericht ) 2008-10-22
Noorderbreedte over dorpsvisies (Mediabericht ) 2009-07-07
Noordoost-Twente: bevolking dorp Rossum praat mee over nieuwbouwprojecten (Mediabericht ) 2009-07-14
OL2000 (Project, programma )
Ombudsman vraagt om ervaringen met gemeentelijke inspraakprocedures (Mediabericht ) 2008-11-17
Omgevingsplan Flevoland digitaal raadpleegbaar op internet (Mediabericht ) 2006-12-06
Omgevingsplan Zeeland (Project, programma )
Omgevingsplan Zeeland op internet (Mediabericht Persbericht ) 2004-05-12
Ondernemend denken leidt tot waardecreatie in de wijk (Mediabericht ) 2008-03-20
Onderzoek ProDemos: Burgerparticipatie in gemeenten vooral taak van B&W (Mediabericht ) 2012-03-05
Onderzoek UT: Interactieve besluitvorming leidt inderdaad tot meer maatschappelijk draagvlak (Mediabericht ) 2009-05-06
Online participatie zorgt voor groter bereik onder burgers (Mediabericht ) 2012-02-15
Online Planning Journal (Tijdschrift )
Ontwerp voor wijk al na honderd uur op tafel (Mediabericht ) 2005-08-26
Onvrede over burgerparticipatie Rijnboog (Mediabericht ) 2009-02-04
Op weg naar een volgende generatie gebiedsgericht beleid (Mediabericht ) 2004-01-15
Op weg naar een volgende generatie gebiedsgericht beleid (Nota, rapport, advies ) 2004-01-01
Op weg naar een volgende generatie gebiedsgericht beleid (Nota, rapport, advies ) 2004-01-01
Opdekaartvanutrecht.nl gelanceerd door Utrecht-gedeputeerde De Wilde (Mediabericht ) 2008-07-18
Openbare Ruimte in stedelijke vernieuwingsgebieden (Studiedag Workshop ) 2011-02-03
Optimisme over kans van slagen e-overheid (Mediabericht ) 2004-04-29
Overheid bekijkt ingrepen in de leefomgeving door de bril van de burger (Mediabericht ) 2002-11-27
Overheid moet actiegroepen voor natuur en landschap serieus nemen (Mediabericht ) 2012-12-18
Overheid: Open of Bloot (Congres ) 2007-04-19
Overijssel wil inspraak burgers vergroten (Mediabericht ) 2004-07-20
Participatie (Studiedag ) 2010-04-12
Participatie in New York is een kwestie van mentaliteit en gaat heel diep (Mediabericht ) 2010-02-16
Participatie@groeneruimte (Mediabericht ) 2012-02-15
Participatieladder werkt goed in de praktijk (Mediabericht ) 2009-04-20
Participatory democracy at the crossroads (Mediabericht ) 2008-11-12
Participatory Spatial Planning in Europe (Congres ) 2007-05-24
Peiling over aanpak files 'interactief' (Mediabericht ) 2006-01-20
Plan Amsterdam over de toekomst van Amsterdam (Mediabericht ) 2010-03-02
Planning 2.0 Made in Friesland (Mediabericht ) 2009-02-12
PlattelandsParlement Gelderland (Manifestatie ) 2009-02-07
Politiek-digitaal.nl (Directory, portal )
Proefproject in Nederland met 'community planning' (Mediabericht Persbericht ) 2006-05-19
Professionals aan de zijlijn bij nieuwbouw in Smallingerland (Mediabericht ) 2008-10-24
Programmabegroting provincie Zuid-Holland online (Mediabericht Persbericht ) 2006-09-20
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) (Project, programma )
Provincie Flevoland installeert als eerste een burgerjury (Mediabericht Persbericht ) 2004-12-22
Provincie Gelderland start met digitaal inwonerspanel (Word-bestand) (Mediabericht Persbericht ) 2008-12-02
Provincie Limburg ondersteunt dorpsraden (Mediabericht ) 2006-06-12
Provincie Utrecht stimulator voor burgerparticipatie in Europa (Mediabericht Persbericht ) 2010-02-16
PURE Northsea (Congres ) 2006-03-15
PvdA en CU: betrek bewoners meer bij sloop (Mediabericht ) 2008-12-01
PvdA wil Nieuweschans zelf naam laten kiezen (Mediabericht ) 2008-11-10
Quickscan energie en ruimte - Raakvlakken tussen energiebeleid en ruimtelijke ordening (Mediabericht Persbericht ) 2010-03-16
Raalte/Olst-Wijhe: Nieuw initiatief helpt ouderen comfortabel thuis te wonen (Mediabericht ) 2011-09-27
Rare jongens, die burgers (Mediabericht ) 2008-02-22
Re-Action! Sustainability through Social Innovation (Tentoonstelling ) 2011-10-02
Reageren op invulling Waalfront (Mediabericht ) 2005-08-13
Redesign the City (Tentoonstelling ) 2007-11-15
Referendum stortplaatsen Beverwijk blijkt ongeldig (Mediabericht ) 2007-04-06
Resident participation in Post-WWII neighbourhoods in Northwest, Central and Southern Europe (Mediabericht ) 2008-03-12
RO Magazine april 2008: Project Routeontwerp (Mediabericht ) 2008-04-15
RO Magazine maart 2008: Wonen is fun! (Mediabericht ) 2008-03-17
Rooilijn over eParticipatie (Mediabericht ) 2012-02-23
Roombeek - Een paradepaard in gebiedsontwikkeling (Mediabericht ) 2008-06-09
Roombeek wint prestigieuze Europese prijs in Ierland (Mediabericht Persbericht ) 2008-10-23
RotterdamIdee en Buurtlink winnaars eParticipatie Awards (Mediabericht Persbericht ) 2008-12-04
Ruimte over inspraak en participatie (Mediabericht ) 2010-05-30
Ruimte voor de burger? (Lezing ) 2012-11-29
Ruimtelijke Informatievoorziening (Studiedag ) 2005-01-11
Samen een plan maken (Mediabericht ) 2008-07-03
Schaalvergroting gemeenten leidt tot minder groen landschap (Mediabericht ) 2008-09-16
Scholieren ontwerpen stadspark in Amsterdam Slotervaart (Mediabericht ) 2005-04-19
Schouwen-Duiveland beperkt inspraak in plannen (Mediabericht ) 2005-08-12
Schouwen-Oost model voor ontwikkeling buitengebied (Mediabericht ) 2010-02-18
Smallingerland: Wij bouwen een wijk (Mediabericht ) 2008-10-13
Sneller besluiten: achteraf inspraak wordt vooraf meedenken (Mediabericht Persbericht ) 2008-12-12
Snelweg mag best door achtertuin (Mediabericht ) 2007-12-11
Sociale media en burgerparticipatie (Studiedag ) 2011-09-28
Start uitvoering landschappelijk bouwen in Eexterzandvoort (Mediabericht ) 2005-10-11
Stedelijk Innovatieprogramma (Studiedag ) 2006-09-07
Stedelijke ontwikkeling als Wiki heeft ook nadelen (Mediabericht ) 2012-08-30
Stemwijzer ook functioneel bij provinciale verkiezingen (Mediabericht ) 2003-02-06
Stimuleren burgerparticipatie verschilt sterk per provincie (Mediabericht ) 2011-05-17
Stimuleringsregeling Interactieve Beleidsvorming (Wet, wetgeving, verdrag )
Structuurvisie Julianadorp: interactief ontwerpen op Internet (Mediabericht ) 2004-12-15
Systems Engineering ook in omgevingsmanagement (Mediabericht ) 2009-11-19
Tables of Knowledge (Studiedag ) 2009-09-22
Terneuzen: Axel krijgt 'Stadstafel' om projecten sneller uit te voeren (Mediabericht ) 2007-09-22
The Future of Our Cities: Open, Crowdsourced, and Participatory (Mediabericht ) 2009-04-06
The Urban Connection (Mediabericht ) 2009-06-25
Tijdschrift Vitale Stad: Stedelijke vernieuwing in 's-Hertogenbosch (Mediabericht ) 2005-04-29
Tilburg stemt voor of tegen mall (Mediabericht ) 2009-02-03
Toekomst Deventer in handen van inwoners (Mediabericht ) 2008-09-10
Toekomst van de stad (Debat ) 2012-12-10
Toolkit Dorpsbewoners maken het dorp vernieuwd (Mediabericht ) 2010-11-01
Tweeverdienerstuinen zorgen voor wateroverlast (Mediabericht ) 2007-10-09
Utrecht twittert over stadsplannen (Mediabericht ) 2011-03-22
Utrecht: 'Te weinig woningen in Stationsgebied' (Mediabericht ) 2006-12-16
UvA: 'Bewonersinitiatieven zijn geschikte proeftuin voor nieuw partnerschap tussen overheid en burger' (Mediabericht ) 2011-10-11
Van hondentoilet tot hoogbouw, Enter denkt mee (Mediabericht ) 2005-11-29
Van online communities tot hippe gadgets: de nieuwe manier om te communiceren over water? (Mediabericht ) 2009-05-27
Veel lof voor aanpak bestemmingsplan Buitengebied Schijndel (Mediabericht ) 2008-12-04
Verbeterdebuurt.nl (Actie ) 0000-00-00
Verbroken verbinding of in gesprek? (Congres ) 2011-10-06
VERDER start inspraak nieuwe stijl over bereikbaarheid (Mediabericht Persbericht ) 2008-03-06
Verlaag de drempel om mee te praten met de Hartman-methode (Mediabericht ) 2008-03-18
Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie (Project, programma )
Vernieuwingsimpuls Dualisme en provinciale democratie (Project, programma )
(Mediabericht ) 2005-12-19
Verstandig praten met bewoners is het halve werk (Mediabericht ) 2011-02-10
Videochat met minister Cramer over bedrijventerreinenbeleid (Debat ) 2008-09-25
Virtual Planning (Mediabericht ) 2009-06-12
Visie op Heino baant weg voor nieuwbouw (Mediabericht ) 2010-09-17
Vitale Stad over actief burgerschap (Mediabericht ) 2013-02-20
Waalwijk/Waspik: 'Ik ben blij dat ik een woningbouwplan uit handen van de bevolking mag ontvangen' (Mediabericht ) 2008-06-27
Wat doet Zuid-Holland in uw Leefomgeving? (Mediabericht Persbericht ) 2011-09-15
Waterschappen boos over schrappen internetstemmen (Mediabericht ) 2008-07-02
We own the city (Mediabericht ) 2014-06-02
Web 2.0 in Planning (Mediabericht ) 2008-04-11
Web 2.0: Mogelijkheden voor de Open Overheid (Mediabericht ) 2009-04-16
Wie het beter weet mag de gemeente uitdagen (Mediabericht ) 2017-05-13
(Mediabericht ) 2010-03-11
Wijkwebsites (Directory, portal )
Wooninnovatie Reeks over wijkinnovatie (Mediabericht ) 2009-01-12
www.wijbouweneenwijk.nl (Congres ) 2009-03-23
Zaanstad speelt in op de veranderde behoefte van burgers (Mediabericht ) 2002-11-14
Zeeuwen denken mee over kust (Mediabericht ) 2009-08-26
Zelforganisatie in de stedelijke vernieuwing (Mediabericht ) 2010-11-17
Zelforganisatie in Gebiedsontwikkeling (Congres ) 2010-06-24
Zes provinciale 'talkshows' over thema's van belang voor nieuw Provinciaal Omgevingsplan (POP) Groningen (Mediabericht Persbericht ) 2007-11-02
Zwolle peilt reacties locaties busstation via website (Mediabericht ) 2009-05-20
`Allochtonen willen niet tussen de honden eten` (Mediabericht ) 2004-07-20
(Mediabericht ) 2008-03-18
(Mediabericht ) 2006-11-23
Kaspori D. Dennis
Overes C. Clara
Trefwoorden
IKC-THEMA
Bestuur; ICT;
ITEMSOORT
Dossier;
Data
Invoer
30 April 2002