Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie
Adresgegevens
Internet: url
www.cpb.nl/een-belasting-op-luchtvervuiling-in-de-nederlandse-industrie
 
Samenvatting
Een belasting op industriŽle luchtvervuiling (zoals fijnstof) kan ervoor zorgen dat de vervuilende uitstoot grotendeels verdwijnt en is praktisch uitvoerbaar. De maatschappelijke schade door luchtvervuiling, voor een groot deel gezondheidsschade, is hoger dan de kosten voor de industrie om deze terug te dringen. Dit staat in het zojuist gepubliceerde onderzoek 'Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie' van het Centraal Planbureau (CPB) dat kijkt naar de sectoren staal, basisplastics (ethyleen) en kunstmest.
Koppelingen
Met
Persbericht CPB (Persbericht )
Trefwoorden
IKC-THEMA
Milieu;
ITEMSOORT
Mediabericht;
Data
Publikatiedatum
02 December 2019