Stichting Brainport Smart District acht slimme wijk van UNSense haalbaar
Adresgegevens
Internet: url
architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=47067
 
Samenvatting
UNSense, het arch-tech-bedrijf dat is opgericht door UNStudio, gaat het plan voor een 'intelligente' woonwijk van honderd huizen in Brainport Smart District, Helmond, verder uitwerken.
Koppelingen
Met
Architectenweb Nieuws (Portal )
Trefwoorden
IKC-THEMA
Architectuur en stedebouw;
ITEMSOORT
Mediabericht;
Data
Publikatiedatum
20 January 2020