Aanpak verstoringen belangrijk voor betere werking woningmarkt
Adresgegevens
Internet: url
www.cpb.nl/beweging-op-de-woningmarkt-prijzen-en-volumes
 
Samenvatting
In de afgelopen vijftig jaar gedroeg de Nederlandse woningmarkt voor koopwoningen zich in internationaal perspectief bijzonder. De huizenprijzen stegen 23 jaar lang aan een stuk en daarnaast waren er twee korte fasen met neergaande prijzen. Omringende landen ervoeren vaker neergang en herstel van de woningprijzen. Over de hele periode is de stijging van huizenprijzen in Nederland veel groter geweest dan van andere goederen en diensten in de economie. Om de woningmarkt beter te laten werken zijn structurele maatregelen, zoals het aanpakken van verstoringen, veelal effectiever dan ad hoc maatregelen.
Koppelingen
Met
Persbericht CPB (Persbericht )
Trefwoorden
IKC-THEMA
Wonen;
ITEMSOORT
Mediabericht;
Data
Publikatiedatum
11 March 2020