Marineterrein Amsterdam wordt groene, duurzame wijk met zo'n 800 woningen, ruim 2000 banen en een stadspark aan het Oosterdok
Adresgegevens
Internet: url
www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/college/wethouder/victor-everhardt/persberichten-nieuws-victor-everhardt/marineterrein-amsterdam-groene-duurzame/
 
Samenvatting
Het college van B en W heeft vandaag de concept Nota van Uitgangspunten (NvU) Marineterrein Amsterdam voor het gebied vrijgegeven voor inspraak. Deze nota is opgesteld door de gemeente Amsterdam samen met het Rijk en vormt het kader voor de ontwikkeling van het gebied tot innovatieve stadswijk. In het gebied worden in samenwerking met onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven nieuwe oplossingen voor stedelijke vraagstukken bedacht, getest en toegepast.
Koppelingen
Met
Persbericht gemeente Amsterdam (Persbericht )
Trefwoorden
IKC-THEMA
Stedelijke gebieden; Wonen;
ITEMSOORT
Mediabericht;
Data
Publikatiedatum
15 november 2021