Gemeente Amsterdam, Liander en TenneT gaan samen elektriciteitsprobleem aanpakken
Adresgegevens
Internet: url
www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/college/wethouder/marieke-doorninck/persberichten/gemeente-amsterdam-liander-tennet-gaan/
 
Samenvatting
Gemeente Amsterdam en netbeheerders Liander en TenneT vormen een gezamenlijk taskforce om de gevolgen van het volgelopen elektriciteitsnet aan te pakken. De taskforce gaat aan de slag met de energie-opgave van de stad. Door de uitbreiding van infrastructuur te co÷rdineren en te versnellen, manieren om de schaarse ruimte op het net op een maatschappelijk verantwoorde manier te verdelen en slimme korte termijn oplossingen te bedenken om de congestieproblematiek te verzachten.
Koppelingen
Met
Persbericht gemeente Amsterdam (Persbericht )
Trefwoorden
IKC-THEMA
Milieu; Stedelijke gebieden; Werken;
ITEMSOORT
Mediabericht;
Data
Publikatiedatum
08 december 2021