Adresgegevens
Internet: url
www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/college/wethouder/marieke-doorninck/persberichten/nieuwe-stadswijk-schinkelkwartier-11-000/
 
Samenvatting
Het Schinkelkwartier wordt een duurzame stadswijk met veel woningen, ruimte voor bedrijven en ook meer groen. Op 14 december 2021 heeft het college van B en W de projectnota Schinkelkwartier vastgesteld. De projectnota laat zien hoe de wijk er uit kan gaan zien en wat daarvoor nodig is. Momenteel bestaat het gebied vooral uit kantoren en bedrijven gevestigd in voornamelijk relatief lage gebouwen met asfalt of bestrating ertussen.
Koppelingen
Met
Persbericht gemeente Amsterdam (Persbericht )
Trefwoorden
IKC-THEMA
Wonen;
ITEMSOORT
Mediabericht;
Data
Publikatiedatum
14 december 2021