Private gebiedsontwikkeling als kans voor onze steden
Adresgegevens
Internet: url
tudelft.nl/nl/actueel/agenda/event/detail/promotie-stedelijke-ontwikkeling/
 
Samenvatting
Op 2 oktober verdedigt ir. Erwin Heurkens zijn doctoraal proefschrift 'Private Sector-led Urban Development Projects: Management, Partnerships & Effects in the Netherlands and the UK'. Bij private gebiedsontwikkeling nemen projectontwikkelaars een leidende rol en lokale overheden een faciliterende rol op zich bij het sturen van gebiedsontwikkelingsprojecten. Daarmee staat het in contrast tot de gebruikelijke PPS-constructies bij stedelijke projecten. Private gebiedsontwikkeling vormt een kansrijke ontwikkelstrategie voor Nederlandse steden in een tijd waarin de overheid zich toelegt op het faciliteren van private initiatieven en investeringen in de stad. Het proefschrift biedt inzicht in effectieve en efficiŽnte manieren van publiek-private sturing en samenwerking voor de realisatie van kwalitatief hoogwaardige stedelijke gebieden. Hiervoor zijn veel Nederlandse voorbeelden van private gebiedsontwikkeling bestudeerd. Ook Engeland, de bakermat van deze ontwikkelstrategie is uitgebreid onderzocht. Anders dan men geneigd is te denken kan bij private gebiedsontwikkeling de gemeente de regie niet geheel loslaten. Dat private partijen in de 'lead' zijn neemt niet weg dat er veel en intensief overleg nodig is tussen ontwikkelaar en gemeente.
Koppelingen
Met
Persbericht TU Delft (Persbericht )
Trefwoorden
IKC-THEMA
Ruimte; Stedelijke gebieden;
ITEMSOORT
Mediabericht;
Data
Publikatiedatum
23 september 2012